Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > O škole > 125. let

Slavíme 125 let od založení Zemědělské školy v Benešově, oslavte to s námi

Krátké video o historii i současnosti školy

Slovo ředitelky školy PaedDr. Bc. Ivany Dobešové ke 125. výročí školy

 

Časová mapa historie školy

Historie zemědělského školství v Benešově část 1

Historie zemědělského školství v Benešově část 2

Podrobnou historii školy najdete zde:
 Historie školy

Co nám přejí...

Ing. Ivo Velíšek

absolvent SZTŠ Benešov 1976

ředitel správy Pražského hradu

122741452_657872304928628_669786967689257365_n.jpg

Bc. Kateřina Ballatyová

absolventka VOŠ a SZeŠ Benešov 2015 - obor zahradnictví

studentka ČZU oboru Krajinné inženýrství

"Škole bych popřála žáky, kteří budou mít o obor skutečný zájem, bude je bavit a uvidí v něm smysl. Škola v Benešově Vám pomůže najít si v oboru to své, nebojte se studia tak pěkného i když trochu náročného oboru, zahradnictví má jistě budoucnost."

vrnak_foto.png

Ing. Pavel Vrňák

absolvent SZTŠ Benešov 1981

Ředitel DZS STRUHAŘOV a.s.

"Jako bývalý absolvent SZTŠ Benešov v letech 1977-81 přeji Vaší škole kvalitní pedagogy a studenty se zájmem o práci v zemědělství. Je mým profesním a osobním zájmem, aby škola tohoto typu i nadále připravovala kvalitní agronomy, zootechniky atd. Z pozice ředitele zemědělského podniku v okrese vím, že práce v tomto oboru není jednoduchá, ale věřím v budoucnost kvalitní české potraviny a proto také budu vždy podporovat výchovu nových adeptů pro práci v zemědělství. Přeji, aby absolventi rádi vzpomínali na prožité roky na "zemědělce" stejně jako já."

Pan Michal Brož

absolvent SZTŠ Benešov v roce 1981

kapelník benešovské rockové skupiny Lahvátor, majitel velkoobchod ovoce- zelenina TORA s.r.o.

Ing. Hanuš - absolvent

Ing. Zdeněk HANUŠ

absolvent školy v roce 1976

jednatel společnosti HAVE reality s.r.o.

"Jako absolvent zemědělské školy v Benešově, ve které jsem v letech 1972 – 1976 prožil krásné 4 roky, bych ji rád, u příležitosti 125. výročí existence, popřál mnoho dalších úspěšných let a spoustu nových zájemců o studium."
Ing. Jaroslav Hlavnička_starosta Benešov.jfif

Ing. Jaroslav Hlavnička

starosta města

Ing. Roman Tichovský_místostarosta Benešov.jfif

Ing. Roman Tichovský

místostarosta města

Mgr. Zdeněk Zahradníček_místostarosta Benešov.jfif

Mgr. Zdeněk Zahradníček

místostarosta města

Vážená paní ředitelko, vážené dámy, vážení pánové!

Blahopřejeme Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole k 125. výročí založení zemědělského školství v Benešově. Blahopřejeme vedení školy, pedagogickému sboru, studentům, absolventům i všem dalším, kteří se o dobré jméno této školy zasloužili v minulosti a starají se o ně i v současné době.

Město Benešov není zřizovatelem středních škol, ale vedení radnice, rada města i zastupitelstvo si plně uvědomují jejich význam a poslání pro region a jeho občany. Pozorně sledujeme činnost všech středních škol na území města a kladně hodnotíme jejich rozvoj, ať už se týká nových studijních oborů, vybavení škol a v neposlední řadě i stavebních investic. Vaše škola patří v tomto ohledu k velmi úspěšným..

Tradice zemědělského školství, na kterou navazuje Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, předpokládá  kvalitní vzdělávání a přípravu studentů pro jejich další profesní činnost. Jsme rádi, že se Vaší škole toto poslání daří naplňovat.

Přejeme Vám mnoho úspěchů do dalších let, pevné zdraví a radost z Vaší práce.ZDRAVICE OD NAŠICH ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ V RÁMCI ODBORNÝCH ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ - ERASMUS +

Mrs. Karolina Sikala 

GREEN ACADEMY IN DENMARK

international coordinator a project manager

(mezinárodní koordinátorka zahraničních stáží a projektová manažerka)

CONGRATULATIONS from Green Academy in Denmark.pdf

Mr. David Morton

EASTON COLLEGE UK

former head of Easton College (bývalý dlouholetý ředitel školy)

Mr. Charlie Askew

NORWICH COLLEGE UK

WBL Coordinator, NPTC Assessor, EUROPEA UK National Coordinator, Farmer 

Mrs. Elisabeth Hönigsberger

Secretary General of EUROPEA International

generální tajemnice organizace EUROPEA International

 

 

Je i vaše minulost spojená s naší školou, jste absolventy školy?

Právě pro vás je zde aktualizované vydání almanachu školy, kde najdete všechny absolventy školy od roku 1895 až do současnosti. 

Almanach školy: Absolventi zemědělské školy v Benešově 1895 - 2020