Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > O škole > Kurzy a semináře pro veřejnost > Kurz pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Kurz pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

 

Termín konání kurzu

29. - 30. listopadu 2021 

 

Termíny a časy jednotlivých kurzů a školení: 

Základní kurz I. stupně 29. a 30. listopadu 2021 8:00 h

Doplňující školení I. stupně 30. listopadu 2021 8:00 h

Doplňující školení II. stupně 30. listopadu 2021 8:00 h

 

Prezence a platby v hotovosti vždy v daný den od 7:15 do 8:00 h

 

Doplňující školení je možné absolvovat i před ukončením platnosti původního osvědčení a to ve lhůtě maximálně 12 měsíců předem. Prodloužení platnosti bude tak od následujícího dne po skončení platnosti stávajícího osvědčení. Osvědčení I. stupně lze prodloužit i po uplynutí doby jeho platnosti a není třeba znovu absolvovat základní kurz.

 

Místo školení:

posluchárna školy VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov

 

Pokud by se změnily termíny či podmínky z důvodu nepříznivé epidemické situace, uveřejníme změny na našich webových stránkách.

Sledujte prosím naše webové stránky (https://www.zemsbn.cz/kurzy-a-seminare)

 

Přiložené dokumenty:

 

 

Každý účastník musí splnit podmínky dané MZ, jinak mu nebude umožněn vstup!

Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 7. 2021 se zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které nesplňují následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního

pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Nezapomeňte přinést také:

- občanský průkaz

- vytištěnou žádost na ÚKZÚZ (kolek není třeba) – u doplňujícího školení II. stupně

 

Informace k jednotlivým kurzům:

Základní kurz pro získání osvědčení „Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin“ prvního stupně

Termín školení:

29. - 30. 11. 2021

 

 

Doplňující školení pro získání osvědčení „Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin“ prvního stupně

Termín školení:

30. 11. 2021

 

Doplňující školení pro získání osvědčení „Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin“ druhého stupně

Termín školení:

30. 11. 2021

 

 

V případě nejasností kontaktujte:

Ing. Marta Vavrousová

email: m.vavrousova@zemsbn.cz

telefon: 733 640 283