Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > O škole > Kurzy a semináře pro veřejnost > Kurz pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Kurz pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

 

Kurz pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Termín konání kurzu

26. ledna 2022

 

Termíny a časy jednotlivých kurzů a školení: 

Doplňující školení I. stupně 26.ledna 2022 8:00 h

Doplňující školení II. stupně 26.ledna 2022 8:00 h

 

Prezence a platby v hotovosti vždy v daný den od 7:30 do 8:00 h

 

Doplňující školení je možné absolvovat i před ukončením platnosti původního osvědčení a to ve lhůtě maximálně 12 měsíců předem. Prodloužení platnosti bude tak od následujícího dne po skončení platnosti stávajícího osvědčení. Osvědčení I. stupně lze prodloužit i po uplynutí doby jeho platnosti a není třeba znovu absolvovat základní kurz.

 

Místo školení:

posluchárna školy VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov

 

Pokud by se změnily termíny či podmínky z důvodu nepříznivé epidemické situace, uveřejníme změny na našich webových stránkách.

Sledujte prosím naše webové stránky (https://www.zemsbn.cz/kurzy-a-seminare)

 

Přiložené dokumenty:

  

 

Každý účastník musí splnit podmínky dané MZ, jinak mu nebude umožněn vstup! Nutný je také respirátor k ochraně nosu a úst.

 

Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních

V návaznosti na aktuální mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví si vás dovolujeme informovat o podmínkách, za kterých je umožněno účastnit se našich prezenčních vzdělávacích akcích:

  • Zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19
  • Účastníci akce jsou povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest
  • Účastníci jsou povinni prokazovat bezinfekčnost
    • Dokončené očkování proti onemocnění COVID-19 (14 dnů od druhé dávky)
    • Prodělané onemocnění COVID-19 (maximálně 180 dnů)
    • Negativním PCR testem se prokazují pouze ty osoby, které jsou po první dávce očkování (nebo pokud neuplynulo 14 dní od druhé dávky) a dále ti, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou (informace o této skutečnosti musí být zavedena v registru ISIN). PCR test nesmí být starší než 72 hodin.

Dokončené očkování či prodělání nemoci prokážete nejlépe aplikací Tečka v mobilním telefonu, případně vytištěným potvrzením.

 

Nezapomeňte přinést také:

- občanský průkaz

- vytištěnou žádost na ÚKZÚZ (kolek není třeba) – u doplňujícího školení II. stupně

 

Informace k jednotlivým kurzům:

Základní kurz pro získání osvědčení „Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin“ prvního stupně

Termín školení:

Základní kurz se v tomto termínu nekoná. 

 

Doplňující školení pro získání osvědčení „Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin“ prvního stupně

Termín školení:

26. 1. 2022

 

Doplňující školení pro získání osvědčení „Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin“ druhého stupně

Termín školení:

26.. 1. 2022

 

 

V případě nejasností kontaktujte:

Ing. Marta Vavrousová

email: m.vavrousova@zemsbn.cz

telefon: 733 640 283