Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > O škole > Úřední deska/Tiskopisy > Dokumenty > Preventivní program školy

Preventivní program školy

 Vyšší odborná a střední zemědělská škola v Benešově má dlouholetou tradici. Od svého založení
v roce 1895 prošla řadou změn, které se vždy snažily reflektovat současné potřeby a nároky společnosti.
Přesto hlavním cílem školy vždy zůstává těsné propojení teorie s praxí. Proto obě formy výuky probíhají
na několika pracovištích. Praxi vykonávají žáci nejen na školním hospodářství v Pomněnicích, ale i v
dalších partnerských podnicích.
Na praxi se studenti učí nejen samostatnosti a odpovědnosti, ale zároveň získávají kladný vztah
k práci. Tím jsou vybaveni do budoucího života, ať už se stanou čímkoli.
Škola se nachází nedaleko Prahy ve městě o populaci cca 17 500 obyvatel. Žáci a studenti
pochází z různých prostředí. Většina z nich je z okolních vesnic, kde rodiče, popřípadě příbuzní, mají
nějakou farmu. Tito žáci nejčastěji studují obory zaměřené na agropodnikání a svou mentalitou se velmi
odlišují od těch, kteří přicházejí z Prahy či jiných větších měst.
Pokud mají žáci špatné spojení, mohou využít ubytování na Domově mládeže, který se nachází
v areálu školy. Součástí areálu školy je školní jídelna, sportovní hala Bios a v neposlední řadě i botanická
zahrada se skleníky, kde v současnosti probíhá rozsáhlá výsadba. Zde vykonávají žáci praxi a mohou
zde i ve volných chvílích v příjemném prostředí usednout na lavičky.
Podle průzkumu se ukázalo, že na škole je stále velké množství kuřáků, ale i uživatelů
nikotinových sáčků a vaporizérů. Proto je naše všeobecná i selektivní primární prevence více zaměřena
tímto směrem. Snažíme se žákům pomocí besed a přednášek ukázat všechna rizika spojená s tímto
problémem. Indikovaná primární prevence se pak zaměřuje přímo na ty jedince, u kterých se vyskytly
projevy rizikového chování (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování).
Dalším velkým problémem u žáků této školy je nesoulad třídního kolektivu, který bývá tvořen
směsicí několika oborů. Velmi časté jsou rovněž problémy v rodině. Rodiče jsou rozvedení, mají vážnou
nemoc v rodině, jsou alkoholici, „feťáci“, či pocházejí z nízkopříjmových skupin s vyšším počtem
sourozenců či výrazně mladších, o které se musejí starat jako o vlastní děti… Problémy bývají i
v partnerských vztazích. Z toho pro nás i na letošní rok vyplývá důležitý úkol – zaměřit se na výše popsané
problémy. Besedovat na popsaná témata a snažit se jednotlivcům pomoci mj. i při třídnických hodinách.
Riziková místa příhodná k rozvoji nepřijatelného chování a jednání se nacházejí ve společných
šatnách, které jsou umístěny ve sklepení školy, dále na internátu a na parkovišti pod školním areálem,
kde dochází ke kouření cigaret a občasným potyčkám. Pro tato místa jsou určeny pedagogické dozory,
které se snaží předcházet rizikovým situacím. Nicméně mimo areál pravomoc školy legislativně končí.


Spolupráce:

K tomu, aby tento program dobře fungoval, je nutná vzájemná spolupráce nejen ředitelky školy -
výchovného poradce - speciálního pedagoga - metodika prevence - školního psychologa (tzn. všech členů
školního poradenského centra), ale i ostatních pedagogů a samozřejmě také spolupráce rodičů. Dále
spolupracujeme s PPP - Benešov, s centrem primární prevence Magdaléna o.p.s., NZDM Benešov,
s PPP manželů Kašparových a s Policí ČR – Benešov a některými dalšími organizacemi.

 

Kam se obrátit s problémem?

 • Třídní učitel(ka)
 • Metodik prevence (Mgr. Radka Šedivá – pro maturitní obory, Mgr. Helena Otradovcová – pro
  učňovské obory)
 • Výchovný poradce (Ing. Pavel Říčan – pro SŠ i UO)
 • Školní psycholog (Mgr. Jana Stavová)
 • Speciální pedagog (Mgr. Marika Dirbáková)
 • Ředitelka školy (PaedDr. Bc. Ivana Dobešová)
 • Zástupci ředitelky školy (Ing. Marta Vavrousová, Mgr. Oldřich Sládek, Ing. Eva Nápravníková,
  Ing. Tomáš Čeněk MBA, Dis., Ing. Monika Brožová, Ing. Veronika Zikmundová)

Kompletní preventivní program školy naleznete zde: Preventivní program školy 2023-2024.pdf