Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro studenty > Autoškola

Autoškola

Obecné informace

Autoškola provádí výuku a výcvik pro získání řidičského průkazu skupiny B (osobní vozidla) a skupiny T (pracovní stroje samojízdné - např. traktor).  

 • Skupina T se vyučuje ve druhém ročníku

Výcviková vozidla: 3x traktor Steyr Compact S

Požadovaný věk studenta pro získání řidičského oprávnění je dle zákona 17 let (výuka může být zahájena i dříve).

 • Skupina B se vyučuje ve třetím ročníku

Výcviková vozidla: 3x osobní vůz - Škoda Fabia

Požadovaný věk studenta pro získání řidičského oprávnění je dle zákona 18 let (výuka může být zahájena i dříve).

 • Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na skupinu T

 autoškola - osobní vozyautoškola - traktory

Jak výuka probíhá a jak se do autoškoly přihlásit?

Praktická i teoretická výuka autoškoly probíhá v rámci školní výuky a její hodiny jsou zařazeny do rozvrhu. 

Kurzy se zahajují vždy na začátku školního roku, tedy v září, a trvají celý školní rok.

Časový rozsah teoretické výuky je v rozmezí 36 - 64 výukových hodin (dle studijních oborů).

Počet hodin pro praktický výcvik  je stanoven: 

 • skupina B: 28 vyučovacích hodin jízdy a 2 vyučovací hodiny praktické údržby vozidla
 • skupina T: 21 vyučovacích hodin jízdy a 8 vyučovacích hodin praktické údržby vozidla

Součástí autoškoly je i zdravotnická příprava. 

 

Pro zahájení výuky a výcviku ve škole je nutné:

 1. Vyplnit žádost na výuku a výcvik. Nezletilí studenti musí mít žádost podepsanou zákonným zástupcem. (Pozor žádost je oboustranná a musí se vytisknout na jeden list papíru). Příloha: Žádost o přijetí k výuce a k výcviku.pdf
 2. Vyplnit a potvrdit lékařský posudek (Pozor platnost lékařského posudku je maximálně 3 měsíce.) Příloha: Lékařský posudek_autoškola.pdf
 3. Vyplněné a potvrzené dokumenty (žádost a lékařský posudek) je nutné předat vedoucímu školní autoškoly (Bc. Petru Loudínovi), a to nejpozději do 15. září daného školního roku. 
 4. Uhradit platbu za autoškolu nejpozději do konce října daného školního roku - viz. níže rozepsané způsoby platby autoškoly. 

 

Platba autoškoly

Platba kurzu se provádí vždy do konce října a to na uvedená čísla účtů školy, nebo na pokladně školy.

Řidičská skupina Číslo účtu: Variabilní symbol: 
Skupina T 475 220 277 / 0100 3240003
Skupina B 475 220 277 / 0100 3240004

 

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno, příjmení a třídu.

Cena kurzovného je stanovena dle jednotlivých studijních oborů. 

Aktuálně platný ceník pro daný školní rok je vyvěšen v budově školy na nástěnce "AUTOŠKOLA". 

 

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška je vykonávána na Městském úřadě Benešov

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí

 1. Test z předpisů o provozu vozidel - zkouška probíhá na počítači formou testu (výběr z možností).
 2. Praktická zkouška z jízdy - probíhá za přítomnosti zkušebního komisaře 

- praktická kontrola vozidla před jízdou

- praktická jízda 

Pro absolvován praktické zkoušky z jízdy je nutné mít splněnou první - teoretickou část zkoušky z předpisů. 

Vykonání zkoušky je zpoplatněno dle zákona číslo 247/2000 Sb. a je hrazeno na pokladně MěÚ Benešov, a to minimálně den před absolvováním závěrečné zkoušky. 

Doklad potvrzující platbu je nutné v den zkoušky doložit zkoušejícímu komisaři. 

Aktuálně platné ceny: 

 1. závěrečná zkouška: 700,- CZK
 2. opakovaná zkouška z předpisů: 100,- CZK
 3. opakovaná praktická zkouška z jízdy: 400,- CZK
 • Dle novely zákona má každý žadatel na jednotlivou část zkoušky tři pokusy (tzn. může maximálně třikrát vykonat zkoušku z předpisů nebo třikrát praktickou zkoušku z jízdy).
 • Při neúspěšném třetím pokusu, ať z předpisů nebo jízdy, žadatel musí znovu absolvovat novou teoretickou výuku nebo praktický výcvik v plném rozsahu a za plnou cenu. V rámci školní autoškoly je možné opakovanou výuku nebo výcvik zahájit opět od září následujícího školního roku.
 • Po absolvování opakujícího se kurzu má žadatel opět tři pokusy o složení zkoušky. 
 • Celá závěrečná zkouška musí být ukončena do 12-ti měsíců od termínu první závěrečné zkoušky. (Například student Jan Novák absolvuje první pokus o složení závěrečné zkoušky dne 1. února. V případě neúspěšných pokusů (3 pokusy + nový výcvik nebo výuka + 3 pokusy) platí, že celou závěrečnou zkoušku musí úspěšně dokončit do 31. ledna následujícího roku.)
 • Pokud žadatel nesplní podmínky a nadále má zájem o získání řidičského oprávnění musí absolvovat nový kompletní kurz autoškoly.