Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro uchazeče > Přijímací řízení

Přijímací řízení  

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium, 

na této stránce najdete informace týkající se přijímacího řízení na naší školu. Vzhledem k faktu, že v současné době očekáváme změnu zákona týkajícího se  přijímacího řízení na střední školy, uvádíme níže pouze očekávaný systém, jak bude přijímací řízení probíhat pro školní rok 2024/2025.  V současné době tedy ještě stále platí stejná pravidla jako v minulém roce (2 přihlášky do 1. 3. 2024, bez digitalizace, zato s papírovými zápisovými lístky a odvoláním). a k jejich změně dojde až se změnou zákona. 

Očekávané změny přijímacího řízení pro školní rok 2024/25:

 • 2 řádné termíny přijímaček v pátek a v pondělí 12. a 15. dubna 2024 
 • 2 náhradní termíny přijímaček v pondělí a úterý 29. a 30. dubna 2024 

Nová úprava přijímacího řízení dle návrhu nového zákona a vyhlášky o přijímacím řízení: 

 • přihlášky na SŠ v digitální podobě 
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy
 • prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit)
 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
 • zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
 • nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • výsledky JPZ v polovině května 2024 v elektronickém systému
 • odpadá zápisový lístek
 • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo
 • výsledky 2. kola do konce června 2024
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

 

 

Podle typu vzdělání

Učební obory

Pokud se k nám chystáš na některý z našich učebních oborů, tak jednotné přijímací zkoušky (testy CERMAT) skládat nemusíš. Bude nás zajímat tvůj zájem o obor (motivační video) a prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.

Pouze pro učební obor Jezdec a chovatel koní tě čeká naše školní přijímací zkouška (test fyzické zdatnosti a jezdectví). 

 

Když ti to během studia půjde, budeš moct časem přestoupit na maturitní obor.

 

Přihlášku ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení pro učební obory je nutné doručit                  do 1. března 2024 (případně do 20. února 2024).

 

 

Termíny přijímacích zkoušek - 1. kolo: 

 

Školní přijímací zkouška: 

Jezdec a chovatel koní

1. termín - 22. 4. 2024

2. termín - 26. 4. 2024

Náhradní termín: květen 2024

 

Výsledky 1. kola budou zveřejněny do

30. 4. 2024

Podrobné informace

Maturitní obory

Hlásíš se k nám na maturitní obor? V tom případě se dobře připrav na tyto části přijímací zkoušky:  

 1. jednotná státní přijímací zkouška (testy CERMAT - ČJ a MA)
 2. školní přijímací zkouška
  1. motivační video (všechny obory)
  2. zkouška z anglického jazyka (pouze pro Přírodovědné lyceum a Veterinářství)
  3. test fyzické zdatnosti a jezdectví ( jen u zaměření Chov koní a jezdectví)

Kladné body můžeš také získat za tvé studijní výsledky ze základní školy. Zajímá nás tvůj prospěch za celý 8. ročník a 1. pololetí
9. ročníku ZŠ a známky z profilových
předmětů dle jednotlivých oborů

 

Přihlášku ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení pro obory zakončené maturitní zkouškou je nutné doručit do 1. března 2024 (případně do 20. února 2024).

 

Termíny přijímacích zkoušek - 1. kolo: 

 

Jednotná přijímací zkouška:

12. a 15. 4. 2024 - řádný termín

29. a 30. 4. 2023 - náhradní termín

 

Školní přijímací zkouška: 

Přírodovědné lyceum - Věda a výzkum 

Veterinářství - PET specialista | Veterinární technik

1. termín - 19. 4. 2024

2. termín - 25. 4.  2024

Náhradní termín: květen 2024

 

Agropodnikání - Chov koní a jezdectví

1. termín - 19. 4. 2024

2. termín - 26. 4. 2024

Náhradní termín: květen 2024 

 

Výsledky 1. kola budou zveřejněny do

poloviny května 2024

Podrobné informace

Vyšší odborná škola

Ke studiu jsou přijímání uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou.

Uchazeč o studium musí včas doručit řádně vyplněnou přihlášku včetně všech požadovaných příloh. 

 

Studijní obory:

VETERINÁRNÍ ASISTENT

ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ

 

 

Uchazeči jsou přijímáni ke studiu

bez přijímací zkoušky.  

Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů jsou uvedena v podrobných informacích. 

 

 

Poslední šance stát se studentem naší VOŠ

5. kolo příjímacího řízení.

Své přihlášky zasílejte nejpozději

do 31. října 2023.

 

 

 

 

 

 

Podrobné informace

Kontakty

Štorková.JPG

Studijní referentka

Ema Štorková

e.storkova@zemsbn.cz

+420 317 723 571 linka 30

Adresa školy

Mendelova 131, 256 01 Benešov

Další kontakty

Stále si nejsi jistý?

Zde máš možnost se podívat
na mnoho dobrých důvodů
proč studovat právě u nás!

Chci se přesvědčit