Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Pro uchazeče > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přesné podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 budou zveřejněny zde do 31. ledna 2022. 

 

Níže uvedené informace se vztahují k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022. 

Podle typu vzdělání

Učební obory

Pokud se k nám chystáš na některý z našich učebních oborů, tak přijímací zkoušky skládat nemusíš. Bude nás zajímat tvůj prospěch za 1. pololetí 8. ročníku 1. pololetí 9. ročníku základní školy.

Když ti to během studiu půjde, budeš moct časem přestoupit na maturitní obor.

Jsme připraveni i na žáky s lehkým hendikepem (např. lehkou vadou sluchu, mírné poškození pohybového ústrojí a apod.)

Přihlášku ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení pro učební obory je nutné doručit                  do 1. března 2021.

 

 

Podrobné informace

Maturitní obory

Pro školní rok 2021/2022 se pro maturitní obory nebude konat jednotná přijímací zkouška (testy CERMAT). Do maturitních oborů budou žáci přijímání na základě školního přijímacího řízení,

které se skládá ze

školní přijímací zkoušky

a dle nastavených kritérií (prospěch žáka ze základní školy).

 

Přihlášku ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení pro obory zakončené maturitní zkouškou je nutné doručit do 1. března 2021.

 

Otevíráme 2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obor - Přírodovědné lyceum.  Doručte svou přihlášku do  16. června 2021.

 

Termín přijímací zkoušky: 30. června 2021

Náhradní termín: 15. července 2021

 

 

Podrobné informace

Vyšší odborná škola

Ke studiu jsou přijímání uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou.

Přijímací řízení probíhá různě pro obor "zemědělské podnikání" a pro obor "veterinární asistent". Detaily pro jednotlivé obory naleznete níže v "podrobných informacích. 

Uchazeč o studium musí včas doručit řádně vyplněnou přihlášku včetně všech požadovaných příloh.

 

Poslední šance stát se studentem naší Vyšší odborné školy. Doručte svou přihlášku do 

do 15. října 2021.

Podrobné informace

Kontakty

woman.png

Studijní referentka

Ema Štorková

e.storkova@zemsbn.cz

+420 317 723 571 linka 30

Adresa školy

Mendelova 131, 256 01 Benešov

Další kontakty

Stále si nejsi jistý?

Zde máš možnost se podívat
na mnoho dobrých důvodů
proč studovat právě u nás!

Chci se přesvědčit