Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro uchazeče > Přijímací řízení

Přijímací řízení  

 

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro následující obory: 

Přírodovědné lyceum  78-42-M/05– Věda a výzkum

               Agropodnikání  41-41-M/01 - Podnikání v precizním zemědělství

               Zahradnictví 41-44-M/01 – Tvorba a údržba zeleně

               Zemědělec-farmář 41-51-H/01

 

Přihlášky podávejte do 24. 5. 2024

 

Kritéria pro přijetí pro 2. kolo přijímacího řízení: 

Kritéria_Agropodnikání_Podnikání v precizním zemědělství_2_kolo.pdf

Kritéria_Přírodovědné lyceum_2_kolo.pdf

Kritéria_Tvorba a údržba zeleně_2_kolo.pdf

Kritéria_Zemědělec_Farmář_2_kolo.pdf

 

JPZ (Cermat testy) se nebude konat, ředitelka školy zohlední výsledky z 1. kola přijímacího řízení. 

 

Termíny

Termín školní přijímací zkoušky (pouze pro obor Přírodovědné lyceum  78-42-M/05– Věda a výzkum) je stanoven na 12. 6. 2024.

Termín pro nahrání motivačních videí je od 20. 5. do 12. 6. 2024

Výsledky budou zveřejněny 21. 6. 2024.

 Poznámka - v případě, že uchazeč již konal školní přijímací zkoušku nebo odevzdal své motivační video v 1. kole, bude pro 2. kolo zohledněn výsledek z 1. kola. 


Vážení rodiče, milí uchazeči o studium, 

 

v tomto školním roce se změnil způsob podávání přihlášek ke studiu na středních školách. Více informací, jak to bude letos probíhat naleznete zde: 

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024

DIPSY - digitální přihlašovací systém k podávání přihlášek

 

Důležité - motivační video není součástí přihlášky na školu a nenahrává se do systému DISPY.

Návod a odkaz pro nahrání videí naleznete zde: MOTIVAČNÍ VIDEO - JAK NA TO

 


Podle typu vzdělání

Učební obory

Pokud se k nám chystáš na některý z našich učebních oborů, tak jednotné přijímací zkoušky (testy CERMAT) skládat nemusíš. Bude nás zajímat tvůj zájem o obor (motivační video) a prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.

Pouze pro učební obor Jezdec a chovatel koní tě čeká naše školní přijímací zkouška (test fyzické zdatnosti). 

 

Když ti to během studia půjde, budeš moct časem přestoupit na maturitní obor.

 

 

 

Termíny přijímacích zkoušek - 2. kolo:

Podání přihlášek - do 24. 5. 2024

Nahrání motivačních videí - do 12. 6. 2024

Výsledky: 21. 6. 2024

 

 

Termíny přijímacích zkoušek - 1. kolo: 

 

Přihlášku ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení pro učební obory je nutné doručit

v termínu od 1 - 20. února.

 

Školní přijímací zkouška: 

Jezdec a chovatel koní

1. termín - 19. 3. 2024

2. termín - 26. 3. 2024

Náhradní termín: 29. 4. 2024 

 

Výsledky 1. kola budou zveřejněny 

15. 5. 2024

Podrobné informace

Maturitní obory

Hlásíš se k nám na maturitní obor? V tom případě se dobře připrav na tyto části přijímací zkoušky:  

  1. jednotná státní přijímací zkouška (testy CERMAT - ČJ a MA)
  2. školní přijímací zkouška
    1. motivační video (všechny obory)
    2. zkouška z anglického jazyka (pro Přírodovědné lyceum a Veterinářství)
    3. test fyzické zdatnosti ( jen u zaměření Chov koní a jezdectví)

Kladné body můžeš také získat za tvé studijní výsledky ze základní školy. Zajímá nás tvůj prospěch za celý 8. ročník a 1. pololetí
9. ročníku ZŠ a známky z profilových
předmětů dle jednotlivých oborů

 

Termíny přijímacích zkoušek - 2. kolo:

Podání přihlášek - do 24. 5. 2024

Nahrání motivačních videí - do 12. 6. 2024

Školní přijímací zkouška - 12. 6. 2024

Výsledky: 21. 6. 2024

 

Termíny přijímacích zkoušek - 1. kolo: 

 

Přihlášku ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení pro obory zakončené maturitní zkouškou je nutné doručit v termínu od 1 - 20. února. 

 

Jednotná přijímací zkouška:

12. - 15. 4. 2024 - řádný termín

29. - 30.4. 2024 - náhradní termín

 

Školní přijímací zkouška: 

Přírodovědné lyceum - Věda a výzkum

1. termín - 19. 3. 2024

2. termín - 26. 3. 2024

Náhradní termín: 25. 4. 2024

 

Agropodnikání - Chov koní a jezdectví

1. termín - 20. 3. 2024

2. termín - 27. 3. 2024

Náhradní termín: 26. 4. 2024 

 

Veterinářství

1. termín - 20. 3. 2024

2. termín - 27. 3. 2024

Náhradní termín: 24. 4. 2024 

 

Výsledky 1. kola budou zveřejněny

15. 5. 2024.

Podrobné informace

Vyšší odborná škola

Ke studiu jsou přijímání uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou.

Uchazeč o studium musí včas doručit řádně vyplněnou přihlášku včetně všech požadovaných příloh. 

 

Přijímací řízení pro obor ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ a VETERINÁRNÍ ASISTENT probíhá na základě předchozích studijních výsledků  - více v podrobných informacích.

 

 

 Přihlášku ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné doručit 

do 31. května 2024. 

 

 

Podrobné informace

Kontakty

Štorková.JPG

Studijní referentka

Ema Štorková

e.storkova@zemsbn.cz

+420 317 723 571 linka 30

Adresa školy

Mendelova 131, 256 01 Benešov

Další kontakty

Stále si nejsi jistý?

Zde máš možnost se podívat
na mnoho dobrých důvodů
proč studovat právě u nás!

Chci se přesvědčit