Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Kontakty > Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

Konzultační hodiny pro jednotlivé předměty a vyučující nejsou, vzhledem k pohyblivému rozvrhu, pevně stanoveny. 

V případě zájmu o konzultaci kontaktujte daného pedagoga pro domluvení termínu konzultace. 

Konzultační hodiny ředitelky školy:  

  • Pondělí 10:00 - 12:00 hod (pro všechny žáky školy)
  • Pondělí 12:00 - 14:00 hod (pro žáky ubytované na domově mládeže)

 

  Jméno   Email
Avatar Adam Jiří, Ing. odborné předměty j.adam@zemsbn.cz
Avatar Balata Luboš, Bc. všeobecné předměty l.balata@zemsbn.cz
Avatar Binderová Kateřina, Bc., DiS. - mateřská dovolená odborné předměty k.binderova@zemsbn.cz
Avatar Bláha Jiří, Ing. odborné předměty j.blaha@zemsbn.cz
Avatar Bořil Pavel, Ing. cizí jazyky p.boril@zemsbn.cz
Avatar Boudová Ivana, Mgr. všeobecné předměty i.boudova@zemsbn.cz
Avatar Brožová Monika, Ing. zástupce ŘŠ, projektový manažer, cizí jazyky m.brozova@zemsbn.cz
Avatar Březina Pavel praxe p.brezina@zemsbn.cz
Avatar Časarová Iva, Mgr. cizí jazyky i.casarova@zemsbn.cz
Avatar Čeněk Tomáš, Ing., DiS., MBA zástupce ŘŠ pro praktické vyučování
praxe
t.cenek@zemsbn.cz
Avatar Bursíková Anna, Ing., Ph.D. - mateřská dovolená odborné předměty, praxe a.bursikova@zemsbn.cz
Avatar Dobešová Ivana, PaedDr. Bc. ředitelka školy, statutární orgán, cizí jazyky dobesova@zemsbn.cz
Avatar Dřízal Marek všeobecné předměty m.drizal@zemsbn.cz
Avatar Dušek Martin, Ing. odborné předměty m.dusek@zemsbn.cz
Avatar Fencl Aleš, Mgr. odborné předměty a.fencl@zemsbn.cz
Avatar Frait Karel, Ing. odborné předměty, praxe k.frait@zemsbn.cz
Avatar Fraitová Alena, Ing. odborné předměty, koordinátor EVVO a.fraitova@zemsbn.cz
Avatar Kolajová Petra, Mgr. cizí jazyky p.kolajova@zemsbn.cz
Avatar Hanibalová Ladislava, Mgr. všeobecné předměty, cizí jazyky l.hanibalova@zemsbn.cz
Avatar Hejný Vojtěch autoškola v.hejny@zemsbn.cz
Avatar Hladíková Zuzana, Ph.D., Ing.  odborné předměty z.hladikova@zemsbn.cz
Avatar Holadová Tereza, Mgr. - mateřská dovolená všeobecné předměty t.holadova@zemsbn.cz
Avatar Holčáková Jiřina asistentka pedagoga j.holcakova@seznam.cz
Avatar Holejšovský Jiří, Ing.  odborný výcvik, odborné předměty j.holejsovsky@zemsbn.cz
Avatar Chobotská Marcela, Bc. všeobecné předměty m.chobotska@zemsbn.cz
Avatar Houška Dalibor, Mgr. všeobecné předměty d.houska@zemsbn.cz
Avatar Hrabánek Miroslav, Ing. vedoucí praktického výcviku
odborné předměty, praxe
m.hrabanek@zemsbn.cz
Avatar Hrušková Kamila, Bc.  odborný výcvik k.hruskova@zemsbn.cz
Avatar Humhal Miloslav, DiS. praxe m.humhal@zemsbn.cz
Avatar Průchová (Jandačová) Petra, Mgr. všeobecné předměty p.jandacova@zemsbn.cz
Avatar Chalupecký Luboš, Mgr. odborné předměty l.chalupecky@zemsbn.cz 
Avatar Janoušková Marie, Bc. odborné předměty m.janouskova@zemsbn.cz
Avatar Jircová Lucie, Mgr. všeobecné předměty l.jircova@zemsbn.cz
Avatar Jiroušek Evžen, Mgr. všeobecné předměty e.jirousek@zemsbn.cz
Avatar Jiroušková Hana, Ing. všeobecné předměty h.jirouskova@zemsbn.cz
Avatar Kašpar Ladislav, Mgr. odborné předměty l.kaspar@zemsbn.cz
Avatar Kosová Zdeňka, Mgr. všeobecné předměty, metodik ICT z.kosova@zemsbn.cz
Avatar Kebrlová Monika, Ing., DiS. všeobecné předměty monika.kebrlova@zemsbn.cz
Avatar Králíková Lucie, Ing. všeobecné předměty l.kralikova@zemsbn.cz
Avatar Kuneš Luboš, MVDr. odborné předměty l.kunes@zemsbn.cz
Avatar Kuracinová Nikola, Mgr.  všeobecné předměty n.kuracinova@zemsbn.cz
Avatar Loudín Petr, Bc. autoškola p.loudin@zemsbn.cz
Avatar Matušková Markéta, Mgr.  všeobecné předměty m.matuskova@zemsbn.cz
Avatar Matoušková Lenka, Ing. odborné předměty, všeobecné předměty l.matouskova@zemsbn.cz
Avatar Mašek Jaroslav, Ing. odborné předměty j.masek@zemsbn.cz
Avatar Musilová Darja, MVDr., Ph.D. odborné předměty d.musilova@zemsbn.cz
Avatar Nápravníková Eva, Ing. odborné předměty e.napravnikova@zemsbn.cz
Avatar Noháčová Radka, MVDr. odborné předměty r.nohacova@zemsbn.cz
Avatar Opluštil Denis, Bc., DiS. odborné předměty d.oplustil@zemsbn.cz
Avatar Ondřichová Zuzana autoškola z.ondrichova@zemsbn.cz
Avatar Otekhile Augustine, Ing. , Ph.D. rodilý mluvčí ANJ a.otekhile@zemsbn.cz
Avatar Otradovcová Helena, Mgr. všeobecné předměty h.otradovcova@zemsbn.cz
Avatar Pallová Hana, RNDr. cizí jazyky, všeobecné předměty h.pallova@zemsbn.cz
Avatar Pechancová Alena vychovatelka a.pechancova@zemsbn.cz
Avatar Pertlíková Pavlína, Mgr. všeobecné předměty p.pertlikova@zemsbn.cz
Avatar Petrašková Anna vychovatelka a.petraskova@zemsbn.cz
Avatar Petřík Jiří, Ing. autoškola j.petrik@zemsbn.cz
Avatar Picková Lenka všeobecné předměty l.pickova@zemsbn.cz
Avatar Půlpánová Adéla odborný výcvik a.pulpanova@zemsbn.cz
Avatar Richtr Miroslav, Ing. odborné předměty m.richtr@zemsbn.cz
Avatar Rohelová Jitka, Mgr. všeobecné předměty j.rohelova@zemsbn.cz
Avatar Rosůlková Jitka, Ing. odborné předměty - zahradnictví (od 1.8. 2023) j.rosulkova@zemsbn.cz
Avatar Rubešová Adriana, Mgr. všeobecné předměty a.rubesova@zemsbn.cz
Avatar Říčan Pavel, Ing. odborné předměty p.rican@zemsbn.cz
Avatar Sedláčková Markéta, Ing. praxe, odborné předměty m.sedlackova@zemsbn.cz
Avatar Sládek Oldřich, Mgr. statutární zástupce ŘŠ, zástupce ŘŠ pro SŠ a VOŠ, všeobecné předměty o.sladek@zemsbn.cz
Avatar Slavíková Magdalena, Mgr. všeobecné předměty m.slavikova@zemsbn.cz
Avatar Slavíková Sofie, Ing.  odborné předměty s.slavikova@zemsbn.cz
Avatar Spěváčková Michaela, Ing.  všeobecné předměty (od 1.9.2023) m.spevackova@zemsbn.cz
Avatar Stavová Jana, Mgr. školní psycholog j.stavova@zemsbn.cz
Avatar Schnurpfeilová Renata - Kateřina odborný výcvik, zahradnictví  r.schnurpfeilova@zemsbncz
Avatar Šeda Vladimír, Ing. autoškola v.seda@zemsbn.cz
Avatar Šedivá Radka, Mgr. všeobecné předměty
metodik prevence
r.sediva@zemsbn.cz
Avatar Šimunová Gabriela vedoucí školního hospodářství,
praxe
g.simunova@zemsbn.cz
Avatar Šípek Václav, RSDr. všeobecné předměty v.sipek@zemsbn.cz
Avatar Šrámková Jaroslava, Ing. cizí jazyky, odborné předměty j.sramkova@zemsbn.cz
Avatar Šturcová Alena, Ing. Mgr., Ph.D. odborné předměty a.sturcova@zemsbn.cz
Avatar Švarcová Daniela, Ing. všeobecné předměty d.svarcova@zemsbn.cz
Avatar Vávrová Alena, MVDr. odborné předměty a.vavrova@zemsbn.cz
Avatar Vavrousová Marta, Ing. zástupce ŘŠ pro vzdělávání dospělých
odborné předměty
m.vavrousova@zemsbn.cz
Avatar Vomastková Kateřina, Bc. všeobecné předměty k.vomastkova@zemsbn.cz
Avatar Voříšková Vladimíra, Ing. všeobecné předměty v.voriskova@zemsbn.cz
Avatar Vona Barbora, Ing.  odborné předměty, praxe b.vona@zemsbn.cz
Avatar Vorlová Jana, Ing.  odborné předměty, praxe j.vorlova@zemsbn.cz
Avatar Zikmundová Veronika, Ing.

zástupce ŘŠ pro kvalitu vzdělávání,

všeobecné předměty, odborné předměty

 

v.zikmundova@zemsbn.cz