Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > O škole > Úřední deska/Tiskopisy > Dokumenty > Sazebník

Sazebník

 úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Vyšší odbornou školou a Střední zemědělskou školou Benešov podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů platný od 1. 4. 2018

 1. Náklady na pořízení kopií
 • za pořízení jednostranné kopie formátu A4 - 2,00 Kč
 • za pořízení oboustranné kopie formátu  A4 - 3,00 Kč
 • za pořízení jednostranné kopie formátu A3 - 4,00 Kč
 • za pořízení oboustranné kopie formátu  A3 - 6,00 Kč
 • za pořízení jednostranné kopie barevné formátu A4 – 10,00 Kč
 • za pořízení oboustranné kopie barevné formátu A4  – 15,00 Kč
 • pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané VOŠ a SZeŠ Benešov, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.
 1. Náklady na opatření technických nosičů dat
 • za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel   - 15,00 Kč
 • za 1 ks DVD pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 20,00 Kč
 • v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.
 1. Náklady na odeslání informace žadateli
 • náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů
 1. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání částku 198, -  Kč.
 1. Telekomunikační poplatky

 

Bude-li při poskytnutí informace žadateli třeba použít k jejímu zajištění či obstarání telekomunikační prostředky (telefon, fax, Internet, E-mail), bude stanovení výše náhrady nákladů vycházet z platných cenových tarifů.

 1. Osvobození od úhrady nákladů
 • pokud celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně.
 1. Licenční odměna za oprávnění použít informaci

 

Je-li licenční odměna sjednána v licenční a v podlicenční  smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.