Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro studenty > Absolutorium 2024

Absolutorium 2024

Tematické okruhy zkoušek absolutoria 2024

Zemědělské podnikání 

Absoluturium 2024_okruhy AJ_zemedělské podnikání.pdf

Absoluturium 2024_okruhy MECHANIZACE_zemedělské podnikání.pdf

Absolutorium 2024_zemědělské podnikání.docx

 

Veterinární asistent

Absoluturium 2024_okruhy AJ_veterinarni asistent.pdf

Absolutorium Veterinární asistent 2024 OKRUHY odborné předměty.pdf

 

 

Plán organizace ABSOLUTORIA VOŠ 2024

Termín konání absolutoria je stanoven na:

10.5.2024 Ukončení výuky LO 3.VA a 3.ZP
13.- 31.5.2024 Zkouškové období LO 3.VA a 3.ZP
3.-7.6.2024 Přípravné období k absolutoriu 3.VA a 3.ZP
11.6.2024 Absolutorium 3.ZP
12. - 13.6. 2024 Absolutorium 3.VA
24.6.2024 Slavnostní vyřazení absolventů VOŠ na zámku Jemniště

 

Předseda komise absolutoria:

 

Místopředsedkyně:

 

Odborník z praxe:

 

Vedoucí studijních skupin:

 

 

Zadávání otázek u jednotlivých předmětů:

Anglický jazyk volba z 25 otázek

Prezentace závěrečné práce 

Konverzace na vylosované téma

Teoretická odborná část volba ze 45 otázek

Obhajoba závěrečné absolventské práce: 

  1. Představení absolventa (vedoucí studijní skupiny)
  2. Prezentace práce (student)
  3. Seznámení s posudky oponenta a vedoucího práce
  4. Odpovědi studenta na dotazy oponenta a vedoucího závěrečné práce
  5. Vyjádření oponenta
  6. Vyjádření vedoucího práce
  7. Odpovědi studenta na dotazy členů komise

Student bude před konáním absolutoria seznámen s posudkem oponenta a vedoucího závěrečné práce.