Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Pro studenty > 1.ročníky

Informace pro nově přijaté žáky do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021

Právě jste otevřeli záložku, ve které naleznete veškeré informace, dokumenty a odkazy, které jsou důležité pro budoucí žáky 1. ročníků, kteří k nám nastoupí ve školním roce 2020/2021.

Dokumenty k vyplnění rodiči (zákonnými zástupci) nezletilých žáků

Dokumenty k vyplnění zletilými žáky

Informace a dokumenty týkající se ubytování v domově mládeže naleznete na tomto odkazu:

Informace, dokumenty a pravidla domova mládeže

Informace a dokumenty týkající se stravování ve školní jídelně naleznete na tomto odkazu:

Informace - školní jídelna

Upozornění: Nezapomeňte přihlášku ke stravování potvrdit od vašeho peněžního ústavu (zřízení inkasa) a nastavit si dostatečný limit inkasa (pro žáky ubytované v domově mládeže - celodenní strava - cca 4000,- Kč, pro neubytované žáky - cca 1000,- Kč). 

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků

 • adaptační kurz se bude konat během prvního školního týdne - 1. - 4. 9. 2020
 • vzhledem k situaci (koronavirová epidemie COVID-19) bude letošní adaptační kurz realizován místně - v okolí Benešova.

Organizační pokyny k adaptačnímu kurzu

 • Žáci se dostaví do školy na zahájení nového školního roku dne 1.9.2020 v 8,00 hod. ráno, kde budou seznámeni se školním řádem platným od 1.9.2020.
  • Pro žáky středoškolského vzdělávání bude zahájení probíhat v posluchárně školy, pro žáky učňovských oboru v kmenové třídě (informace u vstupu školy).
  • Po předání základních informací se bude začínat s programem adaptačního kurzu až do 15:50.
 • 2.9. – 3.9. bude adaptační kurz probíhat také 8:00 – 15:50, ale zahajovat se bude vždy na dvoře školy.
 • 4.9. – zahájení v 8:00 opět na dvoře školy, konec maximálně ve 14:00  

S sebou: 

 • 1.9. – pohodlné oblečení do vnitřních prostor a vhodné k umazání, přezůvky
 • 2.9. – 4.9. – dle programu jednotlivých tříd
 • sportovní oblečení (v pátek možnost plavání) a psací potřeby
 • pokrývka hlavy, vhodné boty na turistiku a sportování
 • Obecně:       
  • svačiny a pití      
  • kartičku zdravotní pojišťovny, občanský průkaz
  • případné osobní léky, které pravidelně užíváte, pružný obvaz
  • finanční prostředky pro osobní potřebu
 • nedoporučujeme brát s sebou cennosti a drahou elektroniku, za kterou škola nenese odpovědnost (mobily, tablety, notebooky)

Na začátku školního roku, nejpozději do 2.9.2019 prosím odevzdat třídnímu vyučujícímu vyplněné PROHLÁŠENÍ a BEZINFEKČNOSTI (s datem 1.9.2019)

Vedoucí adaptačního kurzu

Ing. Veronika Zikmundová

Tel.: 777 994 794

Přílohy:

Seznam učebnic a studijních materiálů pro 1. ročníky

Seznam učebnic pro 1. ročníky a jejich zdroje naleznete na tomto odkazu: 

Seznam učebnic pro 1. ročníky