Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro studenty > 1.ročníky

Informace pro nově přijaté žáky do 1. ročníků pro školní rok 2024/2025

Připravili jsme pro vás záložku, ve které naleznete veškeré informace, dokumenty a odkazy, které jsou důležité pro budoucí žáky 1. ročníků, kteří k nám nastoupí ve školním roce 2024/2025.

 

Informativní schůzka rodičů budoucích žáků 1. ročníků střední školy

Vážení rodiče, 

zveme Vás na informativní schůzku rodičů budoucích žáků 1. ročníků, která se koná dne 13. června 2024 v posluchárně školy

 

Od 15:00 hod - učební a studijní oboryAMOS vision (1080 × 1350 px).png

Třída 1. FZH

41-51-H/01 Zemědělec - farmář (F)

41-52-H/01 Zahradník (ZH)

Třída 1.CH

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní (CH)

Třída 1.AEM

41-41-M/01 Agropodnikání

Zaměření: Podnikání v precizním zemědělství (A)

Zaměření: Chov koní a jezdectví (E)

Zaměření: Mechanizace v precizním zemědělství (MZ)

 

Od 16:00 hod - studijní obory

Třída 1.PL

78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Zaměření: Věda a výzkum (PL)

Třída 1.DZ

41-44-M/01 Zahradnictví

Zaměření: Tvorba a údržba zeleně (Z)

Zaměření: Design městské zeleně (DZ)

Třída 1.VPT

43-41-M/01 Veterinářství

Zaměření: Veterinární technik (VT)

Zaměření: PET specialista (VP)

 

     Na schůzkách Vám představíme třídní učitele 1. ročníků, kteří Vás seznámí se Školním řádem pro SŠ, dále Vám budou podány informace o studiu, stravování, ubytování na DM, o požadovaných učebnicích a jiných učebních pomůckách. Budete seznámeni s průběhem praxe v oborech s praktickou přípravou.

         Na schůzku přineste vyplněné dokumenty potřebné pro zahájení studia 1. ročníku. Tyto dokumenty naleznete na našich webových stránkách v záložce PRO STUDENTY/  1. ročníky – Dokumenty k vyplnění.

           Na této schůzce budete také seznámeni s programem adaptačního kurzu a třídnických hodin žáků 1. ročníků, který se bude konat 3.9.- 6.9.2024 , vedoucí kurzu: Mgr.Radka Šedivá.

 

Informace o platbách pro žáky 1. ročníků:

Adaptační kurz – do 30.6.2024 Vás žádáme o zaplacení částky 3.000,- Kč jako zálohu na výše uvedený adaptační kurz na číslo účtu: 131-2033260297/0100, variabilní symbol 20242025. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka a třídu (např. Jan Novák 1.AEM), popřípadě je možné poplatek uhradit také v hotovosti v den informativní schůzky dne 13.6.2024 v pokladně SRPŠ, přízemí školy - p.Babická.

 

Poplatek ECDL (pouze pro obor Přírodovědné lyceum) - do 30.6.2024 Vás žádáme o zaplacení částky 702,- Kč na číslo účtu: 475220277/0100, variabilní symbol 3240026. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka a třídu (např. Jan Novák 1.PL), popřípadě je možné poplatek uhradit také v hotovosti v den informativní schůzky dne 13.6.2024 v pokladně školy, 1.patro – p. Dastychová. Jedná se o platbu na studijní průkaz pro získání ECDL certifikátu, který žáci získají během studia na střední škole.

 

Ubytování a strava:

V případě zájmu o ubytování je cena za měsíc stanovena na 1.600,- Kč + 50,- Kč za používání spotřebičů a celodenní strava ve školní jídelně činí 130,- Kč. Cena za jeden oběd je 45,- Kč.

V den informativní schůzky přineste již vyplněnou přihlášku k ubytování a přihlášku ke stravování potvrzenou bankovním ústavem.  Limit pro měsíční platby nastavte pro celodenní stravu a ubytování na DM na 4.800,- Kč a platbu pouze pro obědy 1.200,- Kč.

 

Těšíme se na setkání. 

 

Za kolektiv VOŠ a SZeŠ,                                                                              

PaedDr. Bc Ivana Dobešová

ředitelka školy

 

Přehled platebních údajů pro žáky 1. ročníků

Školní rok 2024/2025

ECDL průkaz                      702,- Kč  (platba do 30.6.2024) ,

pouze studenti Přírodovědného lycea

Účet VOŠ a SZeŠ Benešov

č.ú.: 475 220 277 / 0100

Variabilní symbol: 3240026

Do poznámky uvést:   třídu, jméno a příjmení žáka (např. Jan Novák 1.PL)

 

Adaptační kurz                    3 000,- Kč   (platba do 30.6.2024)

Účet Sdružení rodičů a přátel školy při VOŠ a SZeŠ Benešov:

č.ú.: 131- 2033260297/0100

Variabilní symbol: 20242025

Do poznámky uvést:   třídu, jméno a příjmení žáka

 

Příspěvek SRPŠ               600,- Kč  (lze hradit v září 2024)

Účet Sdružení rodičů a přátel školy při VOŠ a SZeŠ Benešov:

 131- 2033260297/0100

Variabilní symbol: 20242025

Do poznámky uvést:   třídu, jméno a příjmení žáka

Sourozenci 400,- Kč/žáka a sociálně slabí 300.- Kč/žáka - vice info na https://www.zemsbn.cz/zemsbn_srps

 

 

Průkaz studenta - ISIC                   350,- Kč  (platba do 30.6.2024)

Účet VOŠ a SZeŠ Benešov

č.ú.: 475 220 277/ 0100

Variabilní symbol: 3240002

Do poznámky uvést:   třídu, jméno a příjmení žáka

 

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků

Adaptační kurz pro žáky maturitních a učebních oborů SŠ

 

místo konání:                  Smršťov, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

termín konání:                 3.9.- 6. 9.2024

 

personální zajištění:

 • členové ŠPC:
  • vedoucí kurzu Mgr. Radka Šedivá – školní metodik prevence pro maturitní obory,
  • Mgr. Helena Otradovcová - školní metodik prevence pro učební obory, 
  • Ing. Pavel Říčan – výchovný poradce,
  • Mgr. Jana Stavová – školní psycholog,
  • Mgr. Marika Dirbáková - speciální pedagog,
 • třídní učitelé a zástupci TU 1.ročníků při VOŠ a SZeŠ Benešov

spolupracující organizace:

 • P*P*K – Pedagogické poradenství Praha:
  • PaedDr. Zdeňka Kašparová – Primární prevence
  • JUDr. Karel Kašpar – Právní vědomí a trestní odpovědnost

organizační záležitosti:

 • Studenti přijdou do školy dne 3. 9. 2024  v 8,00 hod., po předání základních informací budou odjíždět autobusy do rekreačního zařízení Smršťov, kde začínáme obědem.
 • Všichni studenti v den odjezdu odevzdají třídnímu učiteli potvrzení o bezinfekčnosti. Potvrzení naleznete přiložené k souhrnným informacím o adaptačním kurzu.
 • Ubytování bude zajištěno v tesko-domech, i když je zajištěno ložní vybavení, doporučujeme vzít si s sebou vlastní spacák, strava je zajištěna, včetně pitného režimu přímo v areálu.
 • Předpokládaný návrat: v pátek 6.9.2024 v cca 13-14 hodin.

S sebou:

 • osobní a hygienické potřeby na 4 dny
 • sportovní oblečení, plavky, pokrývka hlavy, vhodné boty na turistiku
 • baterku, psací potřeby, bílé triko a malý batoh
 • kartičku zdravotní pojišťovny, občanský průkaz
 • případné osobní léky, které pravidelně užíváte, pružný obvaz
 • hudební nástroje, knihu  a dobrou náladu
 • finanční prostředky pro osobní potřebu
 • nedoporučujeme brát s sebou cennosti a drahou elektroniku, za kterou škola nenese odpovědnost (mobily, tablety, notebooky)

Cena adaptačního kurzu je 3 000,- Kč,  tuto částku můžete zaplatit v den konání informační schůzky v hotovosti nebo platbu proveďte převodem na účet Sdružení rodičů a přátel školy při VOŠ a SZeŠ Benešov 131- 2033260297/0100, variabilní symbol: 20242025 (do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte+třídu+adaptační kurz)

V případě nutnosti je možné komunikovat přes email: r.sediva@zemsbn.cz popř. telefonické spojení – mobil: 602814376.

 

Kompletní informace o adaptačním kurzu vč. prohlášení o bezinfekčnosti, které je potřeba před nástupem na kurz vyplnit naleznete zde:  

Průkaz studenta - ISIC karta

rádi bychom Vás informovali, že naše škola se chystá připojit do celosvětové skupiny škol, které vydávají pro své studenty mezinárodní žákovský průkaz ISIC.

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO již více jak 65 let, a je platný ve 127 zemích.

Čekají Vás slevy na více než 2 200 místech v ČR a další ve 127 zemích světa. Průkaz ISIC je také akceptován mnoha institucemi nebo ve veřejné dopravě jako potvrzení věku a statusu studenta.

Oblíbené je využití průkazu ISIC také při nákupech v e-shopech (elektronika, oblečení, sport. potřeby, knihy atd.)

 

Jak využijete průkaz ISIC na škole:

 • Je oficiálním průkazem studenta naší školy
 • Budete ho používat místo čipu pro vstup do školy, na kopírování a pro výdej stravy v jídelně

 

Jak postupovat:

 

Agendu ISIC na naší škole vyřizuje paní Jitka Beránková. (Najdete ji v kanceláři zástupců v přízemí školy).
K vystavení průkazu jsou zapotřebí tři věci:

 1. Vyplnit žádost o vydání průkazu a spolu s potvrzením o zaplacení odevzdat na informativní schůzce
  dne 13. června 2024 třídnímu učiteli/učitelce, případně paní Jitce Beránkové nebo na studijním oddělení školy.
 2.  Uhradit poplatek 350 Kč na účet školy 475220277/0100 pod variabilním symbolem 3240002
  a do poznámky uveďte jméno a třídu žáka nebo výjimečně osobně v pokladně školy (1. patro) školy.
 3. Zaslat emailem průkazkovou fotografii (formát jako na OP, typ souboru jpg., jpeg., png., apod. nezasílejte pdf. soubory).
  Fotografii v digitální podobě na email: j.berankova@zemsbn.cz. Doporučujeme použít digitální fotku
  portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí).
  Termín pro odevzdání žádosti a fotografie a uhrazení poplatku je do 30. 6. 2024!                                                                                                                                              Svůj ISIC průkaz obdržíte při nástupu do školy v září 2024. Upozorňujeme, že v případě nenastoupení
  žáka ke studiu na naší škole v září 2024, není možné Vám průkaz vydat a poplatek vrátit  

Více informací a žádost o vystavení naleznete zde: 

ISIC karta.jpg

 

Dokumenty k vyplnění rodiči (zákonnými zástupci) nezletilých žáků

Dokumenty k vyplnění zletilými žáky

Informace a dokumenty týkající se ubytování v domově mládeže naleznete na tomto odkazu:

Informace, dokumenty a pravidla domova mládeže

Informace a dokumenty týkající se stravování ve školní jídelně naleznete na tomto odkazu:

Informace - školní jídelna

 

 Seznam učebnic a studijních materiálů pro 1. ročníky

Seznam učebnic pro 1. ročníky a jejich zdroje naleznete na tomto odkazu: 

Seznam učebnic pro 1. ročníky

 

Burza učebnic na webových stránkách školy

Pokud netrváte na nových učebnicích - můžete zkusit naši školní burzu knih a učebnic. 

Najdete ji zde: BURZA UČEBNIC

 

 

 

Děkujeme za vaši spolupráci.