Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro studenty > 1.ročníky

Informace pro nově přijaté žáky do 1. ročníků pro školní rok 2023/2024

Připravili jsme pro vás záložku, ve které naleznete veškeré informace, dokumenty a odkazy, které jsou důležité pro budoucí žáky 1. ročníků, kteří k nám nastoupí ve školním roce 2023/2024.

 

Přehled platebních údajů pro žáky 1. ročníků

Školní rok 2023/2024

ECDL průkaz                      702,- Kč 

(platba do 28.7.2023, pouze žáci oboru Přírodovědné lyceum)

Účet VOŠ a SZeŠ Benešov

č.ú.: 475 220 277 / 0100

Variabilní symbol: 3240026

Do poznámky uvést:   třídu, jméno a příjmení žáka

 

Adaptační kurz                    2 500,- Kč   (platba do 28.7.2023)

Účet Sdružení rodičů a přátel školy při VOŠ a SZeŠ Benešov:

 131- 2033260297/0100

Variabilní symbol: 20232024

Do poznámky uvést:   třídu, jméno a příjmení žáka

 

Příspěvek UNIE                     500,- Kč  (lze hradit v září 2023)

Účet Sdružení rodičů a přátel školy při VOŠ a SZeŠ Benešov:

 131- 2033260297/0100

Variabilní symbol: 20232024

Do poznámky uvést:   třídu, jméno a příjmení žáka

 

 

Průkaz studenta - ISIC                   350,- Kč  (platba do 30.6.2023)

Účet VOŠ a SZeŠ Benešov

č.ú.: 475 220 277/ 0100

Variabilní symbol: 3240002

Do poznámky uvést:   třídu, jméno a příjmení žáka

 

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků

Adaptační kurz pro žáky maturitních a učebních oborů SŠ

 

místo konání:                  Smršťov, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

termín konání:                 5.9.- 8. 9.2023

 

personální zajištění:

 • členové ŠPC:
  • vedoucí kurzu Mgr. Radka Šedivá – školní metodik prevence pro maturitní obory,
  • Mgr. Helena Otradovcová - školní metodik prevence pro učební obory, 
  • Ing. Pavel Říčan – výchovný poradce,
  • Mgr. Jana Stavová – školní psycholog, speciální pedagog,
 • třídní učitelé a zástupci TU 1.ročníků při VOŠ a SZeŠ Benešov

spolupracující organizace:

 • P*P*K – Pedagogické poradenství Praha:
  • PaedDr. Zdeňka Kašparová – Primární prevence
  • JUDr. Karel Kašpar – Právní vědomí a trestní odpovědnost

organizační záležitosti:

 • Studenti přijdou do školy dne 5. 9. 2023  v 8,00 hod., po předání základních informací budou odjíždět autobusy do rekreačního zařízení Smršťov, kde začínáme obědem.
 • Všichni studenti v den odjezdu odevzdají třídnímu učiteli potvrzení o bezinfekčnosti. Potvrzení naleznete přiložené k souhrnným informacím o adaptačním kurzu: PROHLÁŠENÍ o BEZINFEKČNOSTI 2023.pdf
 • Ubytování bude zajištěno v tesko-domech, i když je zajištěno ložní vybavení, doporučujeme vzít si s sebou vlastní spacák, strava je zajištěna, včetně pitného režimu přímo v areálu.
 • Předpokládaný návrat: v pátek 8.9.2023 v cca 13-14 hodin.

S sebou:

 • osobní a hygienické potřeby na 4 dny
 • sportovní oblečení, plavky, pokrývka hlavy, vhodné boty na turistiku
 • baterku, psací potřeby, bílé triko a malý batoh
 • kartičku zdravotní pojišťovny, občanský průkaz
 • případné osobní léky, které pravidelně užíváte, pružný obvaz
 • hudební nástroje, knihu  a dobrou náladu
 • finanční prostředky pro osobní potřebu
 • nedoporučujeme brát s sebou cennosti a drahou elektroniku, za kterou škola nenese odpovědnost (mobily, tablety,notebooky)

Cena adaptačního kurzu je 2 500 Kč,  tuto částku můžete zaplatit v den konání informační schůzky v hotovosti nebo platbu proveďte převodem na účet Unie rodičů 158861978/0600 (do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte+třídu+adaptační kurz)

V případě nutnosti je možné komunikovat přes email: r.sediva@zemsbn.cz popř. telefonické spojení – mobil: 602814376.

 

Kompletní informace o adaptačním kurzu vč. prohlášení o bezinfekčnosti, které je potřeba před nástupem na kurz vyplnit naleznete zde:  

Průkaz studenta - ISIC karta

rádi bychom Vás informovali, že naše škola se chystá připojit do celosvětové skupiny škol, které vydávají pro své studenty mezinárodní žákovský průkaz ISIC.

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO již více jak 65 let, a je platný ve 127 zemích.

Čekají Vás slevy na více než 2 200 místech v ČR a další ve 127 zemích světa. Průkaz ISIC je také akceptován mnoha institucemi nebo ve veřejné dopravě jako potvrzení věku a statusu studenta.

Oblíbené je využití průkazu ISIC také při nákupech v e-shopech (elektronika, oblečení, sport. potřeby, knihy atd.)

 

Jak využijete průkaz ISIC na škole:

 • Je oficiálním průkazem studenta naší školy
 • Budete ho používat místo čipu pro vstup do školy, na kopírování a pro výdej stravy v jídelně

 

Jak postupovat:

Agendu ISIC na naší škole vyřizuje paní Jitka Beránková.

Vyplňte, prosím, přiloženou žádost o vydání průkazu. Do 30. 6. 2023 nejpozději uhraďte, prosím, poplatek 350 Kč, a to buď na účet školy 475220277/0100 pod variabilním symbolem 3240002 a do poznámky uveďte jméno a třídu žáka nebo osobně v pokladně školy (1. patro) školy. K vystavení průkazu je potřeba také průkazková fotografie žáka (formát jako na OP). Fotografii v digitální podobě, prosím, zašlete na email:  j.berankova@zemsbn.cz. Doporučujeme použít digitální fotku portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí) nebo zaslat kvalitní sken papírové průkazové fotky. Upozorňujeme, že v případě nenastoupení žáka ke studiu na naší škole v září 2023, není možné Vám průkaz vydat a poplatek vrátit.  Poplatek Vám bude vrácen v plné výši v případě, že škola nebude z technických důvodů průkazy ISIC používat.

 

Více informací a žádost o vystavení naleznete zde: 

ISIC karta.jpg

 

Dokumenty k vyplnění rodiči (zákonnými zástupci) nezletilých žáků

Dokumenty k vyplnění zletilými žáky

Informace a dokumenty týkající se ubytování v domově mládeže naleznete na tomto odkazu:

Informace, dokumenty a pravidla domova mládeže

Informace a dokumenty týkající se stravování ve školní jídelně naleznete na tomto odkazu:

Informace - školní jídelna

Upozornění: Nezapomeňte přihlášku ke stravování potvrdit od vašeho peněžního ústavu (zřízení inkasa) a nastavit si dostatečný limit inkasa (pro žáky ubytované v domově mládeže - celodenní strava - cca 4000,- Kč, pro neubytované žáky - cca 1000,- Kč). 

 Seznam učebnic a studijních materiálů pro 1. ročníky

Seznam učebnic pro 1. ročníky a jejich zdroje naleznete na tomto odkazu: 

Seznam učebnic pro 1. ročníky

 

Burza učebnic na webových stránkách školy

Pokud netrváte na nových učebnicích - můžete zkusit naši školní burzu knih a učebnic. 

Najdete ji zde: BURZA UČEBNIC

 

Průzkum zájmu o čerpání podpory na stravování z projektu OBĚDY DO ŠKOL

rádi bychom vás informovali, že naše škola se chystá zapojit do projektu KÚ Středočeského kraje s názvem "Obědy do škol ve Středočeském kraji ve školních letech 2023-2025".

Daný projekt se zabývá podporou žáků, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situací a je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací. 

V případě, že škola získá finanční prostředky z daného projektu, může zajistit bezplatné školní stravování ve školním roce 2023/2024 pro žáky ve věku do 26 let splňující tuto podmínku: 

 • zákonný zástupce žáka je příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení. Je nutné doložit potvrzení z úřadu práce ne starší 90 dnů. 

V současné chvíli probíhá průzkum zájmu o tuto podporu mezi žáky/zákonnými zástupci na jednotlivých krajských školách.

Z tohoto důvodu prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, zda o tuto podporu (úhradu stravování) máte zájem nebo ne. 

V případě vašeho zájmu o čerpání podpory vyplňte přiložený dotazník nejpozději do 30. 6. 2023

DOTAZNÍK - OBĚDY DO ŠKOL

 

V případě, že žáci naší školy projeví o tuto podporu zájem, do projektu se zapojíme. 

Pro zařazení do projektu prosím doložte nejpozději do 28. 7. 2023 tyto dokumenty: 

 1. čestné prohlášení - podepsané zákonným zástupcem 
 2. papírové potvrzení z Úřadu práce  - pobírání dávek v hmotné nouzi (např. na bydlení...) ne starší 90 dní, platí po celý školní rok

Podklady pro zařazení do projektu (čestné prohlášení a potvrzení z ÚP) můžete buď předat osobně v sekretariátu školy, případně zaslat poštou. 

Finanční podpora bude poskytnuta přímo škole, ve které ji žák bude čerpat. 

 

Děkujeme za vaši spolupráci.