Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > O škole > Projekty > Archiv projektů

  Projekty

 logo EU a MŠMT.jpg

Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Workshop pro žáky 1. ročníků oboru Agropodnikání, Zahradnictví, Zahradník a Zemědělec-farmář.png

Workshop pro žáky 1. ročníků oboru Agropodnikání, Zahradnictví, Zahradník a Zemědělec-farmář.pdf

 

Exkurze zaku 2. rocniku ucebniho oboru Zahradnik 30_9_20.png

Exkurze zaku 2. rocniku ucebniho oboru Zahradnik 30_9_20.pdf

 

 

Exkurze 2. ročníku učebního oboru Jezdec a chovatel koní 9_2020.png 

Exkurze 2. ročníku učebního oboru Jezdec a chovatel koní 9_2020.pdf

 

Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

Činnost platformy na podporu čtenářské gramotnosti 2020.png

Činnost platformy na podporu čtenářské gramotnosti 2020.pdf

 

Činnost platformy na podporu matematické gramotnosti 2020

Činnost platformy na podporu matematické gramotnosti 2020.pdf

ZOO Tábor biologický kroužek 24_6_2020.png 

Návštěva ZOO Tábor biologický kroužek 24_6_2020

Výukový blok pro žáky MŠ 17.12.2019.pdf

Výukový blok pro žáky MŠ 15. 10. 2019.pdf

 

Výukové bloky pro žáky ZŠ.pdf

Projektové dny pro žáky ZŠ.pdf

Projektový den pro žáky ZŠ.pdf

Letní jazyková škola pro žáky ZŠ.pdf

 Chovatelský kroužek - exkurze na výstavu plemenných hřebců.pdf

 Žáci mateřských škol navštívili areál praktického vyučování.pdf

 Žáci základních škol navštívili v rámci chovatelského kroužku odchovnu hříbat a mladých koní.pdf

 Základní informace o projektu.pdf

 Den Země pro žáky mateřských škol.pdf

Nabidka aktivit pro žáky ZŠ na prázdniny 2018.pdf

Nabidka aktivit pro žáky ZŠ na prázdniny 2019.pdf

 

Velikonoční tvoření pro děti z mateřských škol.pdf

Výstava drobných hospodářských zvířat pro děti z mateřských škol.pdf

Výukový blok pro žáky základních škol srpen 2018.pdf

 

  Kroužky pro žáky základních školy 

krouzek biologicky.png

krouzek chovatelsky.png

krouzek mlady farmar.png

 

 

 

 

 

 

 Projekt MOV - KA7

V rámci projektu Národního institutu pro další vzdělávání Modernizace odborného vzdělávání jsme pracovali na optimalizaci školních vzdělávacích programů.

         AFRA2a_2 Optimalizované ŠVP Chov koní a jezdectví, FINAL.pdf

         AFRA2b_2 Optimalizované ŠVP Mechanizace v zemědělství, FINAL.pdf

         AFRA2c_2 Optimalizované ŠVP Podnikání v zemědělství, FINAL.pdf

 

Projekt „Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov“, který je financován z fondů EU

Publicita projektu - Modernizace odborných a jazykových učeben.pdf

 

Projekt MOV (účast v KA-5  a KA-7)

Plakát o zapojení školy.pdf

MOV - tisková zpráva.pdf

 

logo projekt.jpg

Zvýšení kvality vzdělávání na VOŠ a SZeŠ Benešov

     CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005696

Tento projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, společné vzdělávání žáků, a to personálním posílením o školního asistenta, spolupráci školy se zaměstnavateli, a to personálním posílením o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů, zapojením odborníka z praxe do výuky a stážemi pedagogů u zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Více informací o projektu zde.doc

 

Improvement of Practical Training in Agricultural by means of ECVET Implementation 

     2016-1-CZ01-KA102-022880

logo.jpg

2015_08-Erasmus+-VET-webbanner-transparentblue.png           ecvet_banner_2.gif

Základní informace o projektu.doc

Závěrečné shrnutí úspěšné realizace projektu.doc

Ukázky z deníků praxe žáků SŠ.pdf

Ukázky z deníků praxe studentů VOŠ.pdf

 

The agricultural students are preparing for industry 4.0

2019-1-CZ01-KA202-061136

 

Erasmus plus 8_2020_clanek.png

Studenti oboru Agropodnikání se chystají na průmyslovou revoluci 4.0.pdf

Projekt Erasmus+ Learning Agriculture by Comparison of Agricultural

Production in Partner Schools

2016-1-CZ01-KA202-023884  

 

          www.locap.cz

 era.jpg

Od září 2016 realizujeme projekt z programu Erasmus+, klíčová akce 2 Strategická partnerství, v rámci které mají organizace působící v odborném vzdělávání a přípravě možnost spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu. Projekt s názvem Learning Agriculture by Comparison of Agricultural Production in Parnter Schools s reg. č. 2016-1-CZ01-KA202-023884  je zaměřen na porovnávání zemědělského vzdělávání na středních školách a podmínek pro podnikání v zemědělství ve 4 zemích EU – České republice, Velké Británii, Dánsku a Švédsku. Pod složitým názvem se ukrývá jednoduchá myšlenka. Vybraná skupina studentů na každé z partnerských škol na počátku založí studentskou firmu, ve které každý ze studentů bude pracovat na určité pozici. Každá studentská firma bude obdělávat 1 ha orné půdy s vybranou plodinou, kterou je možno pěstovat ve všech zapojených zemích. Během dvou let trvání projektu budou studenti porovnávat způsob pěstování této plodiny – klimatické podmínky, kvalitu půdy, způsoby hnojení, termíny polních prací, použitou mechanizaci, rozdílné technologie a techniky, velikost sklizně, možnosti a způsoby prodeje dané komodity, vynaložené náklady, výnosy z prodeje a hospodářský výsledek své firmy. Během realizace projektu se uskuteční čtyři pracovní setkání na každé z partnerských škol, na kterých budou žáci porovnávat své zkušenosti a poznatky. Celkem proběhne 30 výjezdů studentů a 6 výjezdů pedagogů z každé zapojené školy. Mezi setkáními spolu budou studenti komunikovat pomocí komunikační platformy – Facebooku, na které budou sdílet své zkušenosti z výuky teoretických i praktických předmětů, úspěchy i problémy při pěstování dané komodity, fotografie a videa z polních prací.

Díky tomuto projektu budou mít studenti podílející se na jeho realizaci  možnost obohatit své teoretické znalosti i praktické dovednosti. Zlepší si své jazykové znalosti – obecné i odborné angličtiny, seznámí se se studiem zemědělství i s podmínkami pro zemědělství v dalších zemích EU a v neposlední řadě získají i větší motivaci ke studiu svého oboru. Tento projekt byl ze strany Domu zahraniční spolupráce podpořen grantem ve výši 112 800 EUR.

 

Základní informace o projektu.doc

Napsali o nás - článek pro Benešovský deník.doc

První projektové setkání.doc

Druhé projektové setkání.doc

Treti projektove setkani.doc

Ctvrte projektove setkani.doc 

 

 Integrovaný regionální operační program

logo.png
Od 1. července 2017 probíhá realizace projektu s názvem „Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov“ s reg. číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002516. Projekt řeší jednak modernizaci dvou odborných a dvou jazykových učeben a mechanizační dílny. Zrekonstruované učebny budou vybaveny novým nábytkem a pomůckami. V hlavní budově školy bude rovněž zmodernizováno sociální zázemí v suterénu a toalety v přízemí i prvním patře. Hlavní budova a přístup do školní jídelny budou bezbariérové. Nákupem nového vybavení bude podpořeno zkvalitnění výuky v areálu praktické přípravy na Pomněnicích. Zde bude instalován závlahový systém driving range, kryté i venkovní jízdárny, vybudován bude prostor pro denní odvoz chlévské mrvy s manipulační plochou a příjezdovou komunikací, nakoupen bude kloubový nakladač, návěs, multifunkční pracovní vozík včetně příslušenství či přepravník na přepravu koní s přívěsem. Pořízena bude i velká zahradní technika jako sekačka, brusky, sečka či motorový válec greenů. Do vozového parku autoškoly bude nakoupen nový traktor. V rámci projektu bude řešena i modernizace ICT prostředí. Areál školy bude osázen novou zelení a bude založena výuková zahrada. Celkové plánované způsobilé výdaje projektu činí 30 091 994,06 Kč. Maximální výše dotace je 27 082 794,65 Kč. Zbývající výdaje ve výši 3 009 199,41 Kč budou spolufinancovány ze strany zřizovatele školy, tedy Krajského úřadu Středočeského kraje.

 

  • DÍKY FONDŮM EU JSME VYTVOŘILI KVALITNÍ ZÁZEMÍ PRO VÝUKU NAŠICH STUDENTŮ

Od dubna 2015 naši studenti využívají moderní centrum praktické přípravy v Pomněnicích u Benešova, které vzniklo díky dotaci z ROP Střední Čechy pod názvem „Vytvoření zázemí praktické přípravy pro obory VOŠ a SZeŠ Benešov“ reg. číslo. CZ.1.15/3.2.00/66.01496.

Díky této dotaci byly vybudovány dvě venkovní jízdárny a jedna krytá jízdárna včetně učeben a potřebného technického zázemí (studna a trafostanice).  Výstavba celého areálu trvala 10 měsíců a jejím dokončením byly naplněny cíle tohoto projektu. Cílem bylo zkvalitnění odborné přípravy studentů zavedením nových technologií a výukových procesů. Studenti mohou používat i nové vybavení a stroje, např. vřetenové a rotační sekačky, samochodné sekačky, malotraktor, aerifikátor a provzdušňovače, postřikovače či rozmetadla.

Celková částka, kterou škola díky této dotaci získala, byla ve výši 33 985 849,30 Kč.

nova jizdarna dotace.png

  • ODBORNÉ LABORATOŘE, UČEBNY A TAKÉ SKLENÍK PRO PRAKTICKOU VÝUKU VZNIKLY DÍKY PODPOŘE Z ROP Střední Čechy

Studenti VOŠ a SZeŠ Benešov využívají od začátku roku 2016 nový dvoupodlažní pavilon a skleník.

Obě tyto stavby byly realizovány díky dotaci z ROP Střední Čechy s reg. číslem CZ.1.15/3.2.00/81.01762 pod názvem „VOŠ a SZeŠ Benešov, výstavba odborných učeben a skleníku včetně spojovacího krčku“. Výdaje na tento projekt činily 25 776 844,45 Kč.

Nové pavilony byly spojeny se stávající budovou školy krčkem a je možné do nich přecházet suchou nohou. V nové budově jsou umístěny odborné laboratoře (mikrobiologie a biologie), dále pak pitevna, učebna anatomie a fyziologie a pro zahradnické obory vazárna. Nedílnou součástí je také nově vzniklé zázemí pro studenty a pedagogy (šatny, sociální zařízení a kabinety). Díky tomuto projektu získala škola učebny a laboratoře vybavené nejmodernější technikou a přístrojovým vybavením a svým studentům tak může zajistit kvalitní přípravu pro budoucí pracovní kariéru.

nová budova a skleníky dotace.jpg.png