Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > ZELENÁ MĚSTA 2030+

ZELENÁ MĚSTA 2030+


logo-removebg-preview (1).pngZELENÁ MĚSTA 2030+

V České republice v současné době zakládáme  unikátní centrum odborné excelence zaměřené na zelený sektor (dále jen ZELENÁ MĚSTA 2030+). 

Centrum  ZELENÁ MĚSTA 2030+ vzniká jako součást mezinárodního projektu European Platform for Urban Greening (EPLUG), což je první evropská platforma pro městskou zeleň, jejímž cílem je zvýšit znalosti a dovednosti potřebné k řešení problematiky biologické rozmanitosti, přizpůsobení se měnícímu se klimatu a zlepšení životních podmínek v městských oblastech a rozšířit odborné znalosti pracovníků zabývajících se problematikou městské zeleně na městských, obecních a krajských úřadech, pracovníků technických služeb v oblasti zakládání, rozvoje a údržby městské zeleně, učitelů odborných předmětů a i studentů středních a vyšších odborných škol se zaměřením na zahradnictví a tvorbu krajiny, případně dalších zájemců a odborníků na tuto oblast. 

Česká republika je v EPLUG zastoupena VOŠ a SZeŠ Benešov, která již navázala spolupráci s řadou dalších partnerů jak ze samospráv, tak specializovaných firem a vzdělávacích institucí.

Představení centra:

Kdo jsme? 

Jsme sdružení vzdělávacích institucí, samospráv a firem působících v zeleném sektoru. Jsme součástí první evropské platformy zaměřené na městkou zeleň. Naším posláním je odpovídat na výzvy globálních změn klimatu novými přístupy k tvorbě městské zeleně a ke vzdělání odborné i široké veřejnosti. Naším cílem je tvořit zelená města budoucnosti poskytující svým obyvatelům příjemné a trvale udržitelné podmínky k životu.  

 

Partneři projektu:

Logo-barevne-inverzni.png

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov

Odborná škola poskytující vzdělávání v oblasti zemědělství, zahradnictví, veterinářství a přírodních věd. 

Logo - Středočeský kraj.jpg

Středočeský kraj

Středočeský kraj - Obor životního prostředí a zemědělství

ITTEC

ITTEC s.r.o.

Realizační firma zaměřující se na zavlažovací a trávníkové technologie. 

Logo základní pozitivní barevné na bílém podkladu Benešov.png

Město Benešov

Okresní město ve Středočeském kraji.

logo VISK.png

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Organizace zřízená  Středočeským krajem za účelem poskytování veřejně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých.

Votice_znak.png

Město Votice

Město ve Středočeském kraji. 

Logo SZUZ.jfif

Svaz zakládání a údržby zeleně

SZÚZ je dobrovolnou, nevládní, nezávislou zájmovou organizací, která byla vytvořena za účelem zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby v České republice.

logo Pyšely.png

Město Pyšely

Město ve Středočeském kraji. 

  

Centrum Zelená města 2030+ bude:

 • jedinečným centrem, které bude shromažďovat a analyzovat nejmodernější trendy a poznatky z oblasti městské zeleně, aby je mohlo rozšiřovat mezi studenty, ale i odbornou a laickou veřejností,
 • moderním výukovým prostorem v rámci odloučeného pracoviště praxe v Pomněnicích u Benešova,
 • pořádat odborné kurzy pro pracovníky v zeleném sektoru na základě potřeb definovaných firmami (zaměstnavateli) působících v tomto sektoru (kurzy na míru),
 • pořádat kurzy pro veřejnost zaměřené na biologickou rozmanitost a jak tyto poznatky aplikovat při údržbě zelených městských ploch
 • pořádat kurzy zaměřené na využití moderních technologií šetrných k životnímu prostředí
 • pracovat na osvětě pro široký okruh obyvatel o klíčových zelených tématech, včetně sociální odpovědnosti, udržitelnosti, biologické rozmanitosti a přizpůsobení se klimatu
 • spolupracovat při realizaci nových projektů, jako jsou zelené fasády, střešní zahrady, úsporná řešení závlahových systémů, využití dešťové vody
 • organizovat výměnné studijní programy pro české a zahraniční studenty
 • tvořit nové učební osnovy pro studenty odborných zahradnických škol, ve kterých budou zahrnuty aktuální znalosti, dovednosti a odbornosti v oblasti městské zeleně.

European Platform for Urban Greening

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Benešově je členem evropské zelené platformy

Společně s partnery z Dánska, Finska, Rumunska, Španělska, České republiky a Nizozemí se Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Benešově podílí na budování nové evropské platformy pro navrhování a realizaci městské zeleně.

Zde je výběr hlavních výstupů z projektu:

 • Vznik 6-ti středisek odborné excelence pro ozeleňování měst v Evropě
 • Relevantní, inovativní a atraktivní učební osnovy zaměřené na biologickou rozmanitost, adaptaci na klimatické změny, zlepšení života ve městech, živost v souladu s přírodou.
 • Nabídka školení z oblasti ozeleňování měst v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků i odborníků z praxe.
 • Centrum vzdělávání a sdílení zkušeností z oblasti vertikálního zahradnictví.
 • Virtuální a kombinované metody vzdělávání pro studenty a zaměstnance.
 • Výměna studentů, učitelů, zaměstnanců a zaměstnavatelů.
  

Více informací o projektu v českém a anglickém jazyce naleznete zde: 

2020-09-11_Nová evropská platforma pro navrhování a realizaci městské zeleně.pdf

2020-09-11_New European platform for urban__ greening_press_release[3].pdf

 

Štítky:


Novější 1

Jedinečná akce v ČR - ŘEŠENÍ PRO MĚSTA BUDOUCNOSTI - odborná konference

Datum konání: 22. 5. 2024

Řešení pro města budoucnosti

 Jaký byl první mezinárodní týden městské zeleně?

Datum konání: 15. 4. 2024 - 19. 4. 2024

UGW April 2024

Ve dnech 15. až 19. dubna se na půdě VOŠ a SZeŠ Benešov uskutečnil poprvé v České republice Mezinárodní týden městské zeleně. Týmy z pěti evropských zemí se zde setkaly a společně rozvíjely své dovednosti v oblasti budování zelených střech.ZELENÁ, CHYTRÁ MĚSTA - mezinárodní akce pro studenty odborných škol

Datum konání: 15. 4. 2024 - 19. 4. 2024

UG week 2024

Green Smart Cities je název letošní výzvy pro mladé zahradníky v rámci Mezinárodního týdne městské zeleně 2024 v České republice.Středočeský kraj se stal členem českého centra odborné excelence - Zelená města 2030+

Datum konání: 19. 9. 2023

Podpis Memoranda 19_9_23

K českému Centru odborné excelence - Zelená města 2030+ oficiálně přistoupil nový významný partner. Je jím Středočeský kraj, respektive jeho odbor životního prostředí a zemědělství. Centrum tak získalo silného partnera, který prostřednictvím svých sítí může pomoci šířit a realizovat myšlenky Evropské platformy pro městskou zeleň.Středočeský kraj rozšíří členskou základnu českého CoVE - Zelená města 2030⁺

Datum konání: 10. 8. 2023

 Již osmé mezinárodní setkání členů platformy se konalo v České republice

Datum konání: 4. 6. 2023

Ve dnech 4. - 9. června se v Praze konalo osmé nadnárodní projektové setkání partnerů Evropské platformy pro městskou zeleň. Setkání ukázalo rozsáhlé úspěchy a hmatatelný pokrok, kterého bylo dosaženo v každém centru odborné excelence (CoVE), a potvrdilo podporu a partnerství, které byly vytvořeny pro pokračování každého CoVE v následujících letech.České centrum odborné excelence představilo své jméno a logo

Datum konání: 4. 6. 2023

Logo Green Cities

Stalo se tak 4. června během slavnostního zahájení setkání členů European Platform for Urban GreeningZELENÁ MĚSTA 2030+

Datum konání: 1. 5. 2023Kam jsme došli v roce 2022 - Případová studie druhého projektového roku

V pořadí již druhý projektový rok byl plný akce. Co je EPLUG a co nového se událo v roce 2021

Datum konání: 15. 1. 2022

Evropská platforma pro městskou zeleň je první platformou svého druhu v Evropě arychle se stává světovým referenčním bodem pro všechny aspekty městské zeleně.Novější 1