Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > EPLUG

EPLUG


ZELENÁ MĚSTA 2030+

V České republice v současné době zakládáme  unikátní centrum odborné excelence zaměřené na zelený sektor (dále jen ZELENÁ MĚSTA 2030+). 

Centrum  ZELENÁ MĚSTA 2030+ vzniká jako součást mezinárodního projektu European Platform for Urban Greening (EPLUG), což je první evropská platforma pro městskou zeleň, jejímž cílem je zvýšit znalosti a dovednosti potřebné k řešení problematiky biologické rozmanitosti, přizpůsobení se měnícímu se klimatu a zlepšení životních podmínek v městských oblastech a rozšířit odborné znalosti pracovníků zabývajících se problematikou městské zeleně na městských, obecních a krajských úřadech, pracovníků technických služeb v oblasti zakládání, rozvoje a údržby městské zeleně, učitelů odborných předmětů a i studentů středních a vyšších odborných škol se zaměřením na zahradnictví a tvorbu krajiny, případně dalších zájemců a odborníků na tuto oblast. 

Česká republika je v EPLUG zastoupena VOŠ a SZeŠ Benešov, která již navázala spolupráci s řadou dalších partnerů jak ze samospráv, tak specializovaných firem a vzdělávacích institucí.

 

Centrum při VOŠ a SZeŠ bude:

 • jedinečným centrem, které bude shromažďovat a analyzovat nejmodernější trendy a poznatky z oblasti městské zeleně, aby je mohlo rozšiřovat mezi studenty, ale i odbornou a laickou veřejností,
 • moderním výukovým prostorem v rámci odloučeného pracoviště praxe v Pomněnicích u Benešova,
 • pořádat odborné kurzy pro pracovníky v zeleném sektoru na základě potřeb definovaných firmami (zaměstnavateli) působících v tomto sektoru (kurzy na míru),
 • pořádat kurzy pro veřejnost zaměřené na biologickou rozmanitost a jak tyto poznatky aplikovat při údržbě zelených městských ploch
 • pořádat kurzy zaměřené na využití moderních technologií šetrných k životnímu prostředí
 • pracovat na osvětě pro široký okruh obyvatel o klíčových zelených tématech, včetně sociální odpovědnosti, udržitelnosti, biologické rozmanitosti a přizpůsobení se klimatu
 • spolupracovat při realizaci nových projektů, jako jsou zelené fasády, střešní zahrady, úsporná řešení závlahových systémů, využití dešťové vody
 • organizovat výměnné studijní programy pro české a zahraniční studenty
 • tvořit nové učební osnovy pro studenty odborných zahradnických škol, ve kterých budou zahrnuty aktuální znalosti, dovednosti a odbornosti v oblasti městské zeleně.

 

 

European Platform for Urban Greening

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Benešově je členem evropské zelené platformy

Společně s partnery z Dánska, Finska, Rumunska, Španělska, České republiky a Nizozemí se Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Benešově podílí na budování nové evropské platformy pro navrhování a realizaci městské zeleně.

Zde je výběr hlavních výstupů z projektu:

 • Vznik 6-ti středisek odborné excelence pro ozeleňování měst v Evropě
 • Relevantní, inovativní a atraktivní učební osnovy zaměřené na biologickou rozmanitost, adaptaci na klimatické změny, zlepšení života ve městech, živost v souladu s přírodou.
 • Nabídka školení z oblasti ozeleňování měst v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků i odborníků z praxe.
 • Centrum vzdělávání a sdílení zkušeností z oblasti vertikálního zahradnictví.
 • Virtuální a kombinované metody vzdělávání pro studenty a zaměstnance.
 • Výměna studentů, učitelů, zaměstnanců a zaměstnavatelů.
  

Více informací o projektu v českém a anglickém jazyce naleznete zde: 

2020-09-11_Nová evropská platforma pro navrhování a realizaci městské zeleně.pdf

2020-09-11_New European platform for urban__ greening_press_release[3].pdf

green gardens Europea 2020 collage.jpg

 

Štítky:

ZELENÁ MĚSTA 2030+

Datum konání: 1. 5. 2023Kam jsme došli v roce 2022 - Případová studie druhého projektového roku

V pořadí již druhý projektový rok byl plný akce. Co je EPLUG a co nového se událo v roce 2021

Datum konání: 15. 1. 2022

Evropská platforma pro městskou zeleň je první platformou svého druhu v Evropě arychle se stává světovým referenčním bodem pro všechny aspekty městské zeleně.Nezájem o ekologii, chybějící systém vzdělávání - překvapivé zjištění z prvotní analýzy

Datum konání: 21. 5. 2021

Naše škola je zapojena do velmi zajímavého projektu European platform for urban greening, který řeší problematiku městské zeleně napříč evropským regionem. Podepsáno MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

Datum konání: 14. 11. 2022

Po dvou letech intenzivní spolupráce formalizovalo 15 spolupracujících v rámci Evropské platformy ozeleňování měst své partnerství podepsáním Memoranda o porozumění.Zahájili jsme práci na mezinárodním projektu “European Platform for Urban Greening”

Datum konání: 12. 3. 2021

Naše škola je členem mezinárodního týmu, který se zaměřuje zjednodušeně řečeno na ozeleňování evropských měst. Jedná se o spolupráci vzdělávacích institucí v rámci EU, konkrétně těchto států - Nizozemí, Dánska, Finska, Rumunska, Španělska a České republiky.