Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > ZELENÁ MĚSTA 2030+ > Středočeský kraj se stal členem českého centra odborné excelence - Zelená města 2030+

Středočeský kraj se stal členem českého centra odborné excelence - Zelená města 2030+Datum konání:
19.9.2023

Zelená města mají ve Středočeském kraji zelenou

K českému Centru odborné excelence - Zelená města 2030+ oficiálně přistoupil nový významný partner. Je jím Středočeský kraj, respektive jeho odbor životního prostředí a zemědělství. Centrum tak získalo silného partnera, který prostřednictvím svých sítí může pomoci šířit a realizovat myšlenky Evropské platformy pro městskou zeleň.

Městská zeleň je podstatnou součástí přívětivé atmosféry v ulicích měst i obcí. Měnící se klima ale charakter květinové a zelené výzdoby podstatně mění. Zeleň současně můžeMoU kraj 3.jpg přispět k tomu, aby bylo v létě ve městech příjemněji. I proto vznikla první evropská platforma pro městskou zeleň - projekt European Platform for Urban Greening (EPLUG). Českou republiku v něm zastupuje krajská VOŠ a SZeŠ Benešov. Středočeský kraj a VOŠ a SZeŠ Benešov 19. září uzavřely memorandum o tom, že budou rozvoj městské zeleně v rámci svých možností podporovat a budou prohlubovat spolupráci v této oblasti. Chtějí se zaměřit na podporu projektů, sdílení vědomostí a výsledků nejnovějšího vývoje v sektoru městské zeleně. Nové zkušenosti pak chtějí předávat městům, jejich technickým službám, pracovníkům ve veřejné správě, školám i široké veřejnosti. Projekt je zaměřen právě na ozeleňování měst, které může pomoci zmírňovat negativní dopady ve změnách klimatu, poklesu biodiverzity a znečištění životního prostředí. Cílem je spolupráce mezi odbornými školami, výzkumnými centry a firmami, která usnadní úpravu vzdělávacích programů zahradnických oborů a zvýší jejich kvalitu. Za naplnění tohoto cíle bude zodpovídat za Českou republiku právě VOŠ a SZeŠ Benešov. V České republice se zaměří zejména na otázku revitalizace panelových domů a sídlišť. Jedná se o střešní zahrady, zelené fasády a výsadbu nové zeleně.

Jedním z výstupů celého projektu bude i nový vzdělávací program pro obor zahradnictví, který se na benešovské SZeŠ učí.

MoU kraj 2.jpg

Memorandum na Krajském úřadu podepsaly ředitelka školy Ivana Dobešová a radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková. Slavnostního setkání se zúčastnily i zástupkyně ředitelky SZeŠ Monika Brožová a Jitka Beránková, členka pracovního týmu UrbanGreening.

Centrum  ZELENÁ MĚSTA 2030+ vzniká jako součást mezinárodního projektu European Platform for Urban Greening (EPLUG). Cílem je zvýšit znalosti a dovednosti potřebné k řešení problematiky biologické rozmanitosti, přizpůsobení se měnícímu se klimatu a zlepšení životních podmínek v městských oblastech a rozšířit odborné znalosti pracovníků zabývajících se problematikou městské zeleně na městských, obecních a krajských úřadech. Informace se dostanou i k učitelům odborných předmětů a studentům středních a vyšších odborných škol se zaměřením na zahradnictví a tvorbu krajiny, případně dalších zájemců a odborníků na tuto oblast.  VOŠ a SZeŠ Benešov již navázala spolupráci s řadou dalších partnerů jak ze samospráv, tak specializovaných firem a vzdělávacích institucí.