Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro uchazeče > Stravování

Školní jídelna při VOŠ a SZeŠ Benešov

K objednávání a odhlašování stravy škola využívá školní stravovací systém 

 • najdete zde jídelní lístek 
 • můžete si v něm objednat a odhlásit stravu
 • přístupové údaje ke stravovacímu systému obdrží studenti od třídních učitelů nebo od vedoucí školní jídelny
 • obědy jsou vydávány za pomocí čipu, který má každý student k dispozici (ISIC karta)
 • v případě nefunkčnosti čipu kontaktujte vedoucí školní jídelny - paní Mrázovou 

  STRAVOVACÍ SYSTÉM

 

Praktické informace

Školní jídelna má kapacitu 450  hlavních jídel a je umístěna přímo v areálu  školy.

 • Jídelníček je vyvěšen ve škole u vstupu do jídelny a v elektronické podobě na internetových stránkách školy.
 • Oběd č.1 má strávník přihlášen automaticky
 • Přeobjednání oběda na č. 2 je dva dny předem (pondělí na středu)
 • Přihlášení a odhlášení nejpozději do 8.00hod na daný den:
  • osobně u vedoucí ŠJ
  • přes internetovou aplikaci
  • e-mailem: m.mrazova@zemsbn.cz

   telefonicky 317 723 571, 702 263 377

  • V případě, že žák není odhlášen ve výše uvedeném termínu, rodiče příslušný den stravné hradí.
  • Oběd pro žáka si mohou v první den nepřítomnosti žáka vyzvednout rodiče do jídlonosiče za sníženou hodnotu 35,. Kč v ŠJ mezi 11,00 – 11.10 hodin.
  • V další dny je neodhlášený a neodebraný oběd strávníkovi účtován v plné ceně dle vyhlášky107/2005 Sb. školním stravování v platném znění, ve výši 120,- Kč (od 1.9. 2024 - ve výši 130,- Kč). Neodebraná strava bude rozdělena mezi ostatní strávníky.
  • Není v možnostech školy zjišťovat, proč si žák (strávník) oběd neodebral, ani při dlouhodobějším neodebírání přihlášených obědů. Proto prosím nezapomeňte stravování odhlašovat.
  • Strávníci jsou přihlášeni ke stravování dle přihlášky ke stravování, a to na celou dobu studia Jakoukoliv změnu (odchod ze školy, odchod z DM, změna stravovacích dní, přerušení studia apod.) je strávník povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny.
  • Studentům DM v době jejich nepřítomnosti na DM se odhlašuje pouze celodenní stravování. Pokud odjíždí student DM během dne, může požádat pracovnici školní kuchyně o balíček v hodnotě nevyzvednuté stravy.

Nemoc

 • V první den nemoci si může strávník vyzvednout stravu do jídlonosiče
 • Do jídlonosičů se jídlo vydává 11.00 hod. do 11.10 hod

 

Ceník stravného pro školní rok 2023/2024

  Ceny  stravného Kategorie strávníků Ceny za stravování od 9/2024
snídaně 20,- Kč žáci od 15 let + dospělí 20,- Kč
přesnídávka 15,- Kč žáci DM 15,- Kč
oběd 35,- Kč cizí strávníci a zaměstnanci 45,- Kč
svačina 15,-  Kč   15,-  Kč
večeře 35,-  Kč   35,-  Kč

Celková částka

- celodenní stravování

120,-  Kč   130,- Kč
obědy - cizí strávníci 120,- Kč   130,- Kč

 

Výdej stravy

Jídelna připravuje stravu  žákům  a pracovníkům školy v době jejich pobytu ve škole.

snídaně    6.00 - 7.30  hod.
výdej přesnídávky    6.00 - 7.30  hod.
obědy PO,ÚT,ST,ČT  11.10  - 14.30 hod.
obědy 11.10  - 14.00 hod.
svačina   15.00  - 16.00 hod.
večeře   17.30  - 18.00 hod.
obědy cizí strávníci   11.00  - 11.10 hod.

Pro žáky absolvující odborný výcvik je výdej obědů prodloužen do 15 hod.

 

Způsob placení stravného

  • Placení stravného lze provádět:
   • trvalým příkazem na účet školy, číslo účtu 475 220 277/0100 nutno uvádět VS,  je přidělen každému žákovi individuálně, žák je v systému školní jídelny pod tímto VS uložen,
   • inkasem z účtu, stravné je strháváno v různé výši podle aktuální výše konta strávníka, neuvádět VS
   • hotově – ve výjimečném případě, a to v kanceláři pokladny
  • Doporučené výše plateb, nastavení limitu:
   • Dojíždějící žáci: 800,- Kč (od 1. 9. 2024 - 1000,- Kč)
   • Ubytovaní v DM: 2800,- Kč + 1600,-Kč  celkem 4400,- Kč (od 1. 9. 2024 - 4 500,- Kč)

  Poznámka k platbám:

  Přes internetové bankovnictví, pro platbu trvalým/jednorázovým příkazem je nutné vždy uvádět přidělený VS

  Při nastavení inkasa v bance se VS neuvádí, zvolit dostatečnou výši limitu.

  • Strávník, který nezaplatí stravu jeden měsíc, nemá na ni nárok až do jejího řádného vyrovnání.

 

Přihlašování a odhlašování stravy

Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování a to na celou dobu studia, jakoukoliv   změnu (  odchod ze školy, odchod z DM, změnu stravovacích dní, přerušení studia apod. ) je strávník povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny. 

 • Volba oběda na č. 2 je dva dny předem (pondělí na středu) - oběd č.1 má strávník přihlášen automaticky
 • Přihlášení a odhlášení nejpozději do 8.00hod na daný den:
  • osobně u vedoucí ŠJ
  • přes internetovou aplikaci
  • e-mailem: m.mrazova@zemsbn.cz
  • telefonicky 317 723 571, 702 263 377

Pracovníci školní jídelny

 • Michaela Mrázová - vedoucí školní jídelny
 • Miluše Mikolášková - vedoucí kuchařka
 • Jana Pudilová - samostatná kuchařka
 • Renata Průchová -  samostatná kuchařka
 • Miroslava Vokounová - pracovnice provozu
 • Petra Kudibalová -  pracovnice provozu

 

 

Informace pro nové studenty

Ve školní jídelně vaříme 450 obědů pro studenty, zaměstnance školy a také zajišťujeme celodenní stravování pro studenty ubytované v domově mládeže.

Celodenní strava pro studenty DM se skládá.

snídaně                     20,- Kč

přesnídávka             15,- Kč

oběd                         45,- Kč

svačina                     15,- Kč

večeře                       35,- Kč

Celková částka celodenního stravování je 130,- Kč.

Pro nastavení trvalých příkazů, inkasních limitů s ubytování je 4500,-Kč na měsíc.

Dojíždějící studenti 45,- Kč za oběd.

Pro nastavení trvalých příkazů, inkasních limitů je 1000,-Kč na měsíc.

Objednávání a odhlašování obědů probíhá pomoci online systému Stravovací systém

Pro přihlášení, odhlášení a k výběru stravy slouží ISIC průkaz, čip.   

Odhlášení stravy - lze nejpozději na daný den do 8 hod

 • terminál u vchodu do školní jídelny
 • stravovací systém 
 • telefonicky - tel. 317 723 571 nebo mobil: 702 263 377 
 • e–mailem - m.mrazova@zemsbn.cz  

 

Pod tímto textem také naleznete Provozní řád školní jídelny a traumatologický plán školní jídelny.

Veškeré informace jsou uvedeny v provozním, vnitřním řádu školní jídelny a na internetových stránkách školy, kde jsou ke stažení přihláška ke stravování.

Vyplněnou přihlášku ke stravování doručte do školy do 30.6.2024.

 

Při nástupu do školy si studenti pořizují ISIC průkaz, který slouží také jako čip pro objednávání obědů. Čip slouží nejen k výběru jídla a odhlašování stravy, ale také umožní studentům vstup do budov školy a využití školních kopírek. Více informací o ISIC průkazu je k nalezení: ISIC karta

 

Dokumenty ke stažení: