Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

2. Důvod a způsob založení

Středočeský kraj na základě usnesení zastupitelstva kraje ze dne 6.12.2001
č.j. OŠMS 5890/2001

3. Organizační struktura

viz Organizace řízení VOŠ a SZeŠ Benešov

Seznam organizačních složek:

 • Střední škola
 • Vyšší odborná škola
 • Domov mládeže
 • Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
  Mendelova 131
  256 01 Benešov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
  Mendelova 131
  256 01 Benešov

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí – pátek 8:00 – 11:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 317 723 284, +420 317 723 571
  mobilní telefon: +420 733 640 284

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  zemsbn.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  epodatelna@zemsbn.cz 

 • 4.8 Další elektronické adresy

  viz Kontakty

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 475220277/0100

6. IČ

61 664 651

7. DIČ

CZ61664651

8. Dokumenty

9. Žádosti o informací

Prostřednictvím elektronické pošty: epodatelna@zemsbn.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): wctg79r

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov

Osobně: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky ZŠ a MŠ.

- BUDE DOPLNĚNO -

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz Výroční zprávy