Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > O škole > Současnost

Současnost 

 

Od roku 1895 celá řada generací zemědělských odborníků od nás odcházela s poctivými základy vzdělání. Mnoho našich absolventů zastávalo a i v dnešní době zastává významné pracovní funkce. Tato skutečnost nás velmi zavazuje i v současné době. Proto se snažíme připravit co nejlépe naše absolventy na současné požadavky trhu práce. Získáváme nová pracoviště praktického výcviku, navazujeme kontakty s odbornou veřejností, snažíme se navázat nové partnerské vztahy v zahraničí.

V minulých letech jsme intenzivně pracovali na nových Školních vzdělávacích programech oborů Agropodnikání a Zahradnictví. V rámci těchto programů jsme kromě již pro nás tradičních specializací připravili nový Školní vzdělávací program Údržba golfových hřišť. Reagujeme tak na poptávku zaměstnavatelů. V oboru Přírodovědné lyceum od 3. ročníku vyučujeme některé předměty jako např. Výživa, Biotechnologie, Ekonomika, Fyzika, Matematika, Zemědělství, Seminář z biologie či Mikrobiologie v anglickém jazyce. Pro studenty tohoto oboru jsme připravili učební materiály v anglickém jazyce a vybavili jsme je také vlastními notebooky. Intenzivně jsme také pracovali na Školním vzdělávacím programu nového oboru Veterinářství, který je na naší škole vyučován od školního roku 2010/11. Jsme rádi, že se nám podařilo získat téměř 6 milionů korun na vybavení odborných učeben, přípravu vlastních učebních materiálů a nákup moderních učebních pomůcek.

Naši absolventi nemají problém se získáním svého prvního zaměstnání. Dlouhodobě máme velmi nízký a často dokonce nulový počet nezaměstnaných. Někteří absolventi začínají sami podnikat. Výhodou našich studentů je absolvování různě zaměřených praxí již během studia.

Velmi důležité je pro nás moderní zázemí pro výuku s kvalitním vybavením. Z tohoto důvodu jsme nově vystavěli zázemí praktické přípravy na Pomněnicích, které bylo slavnostně otevřeno v dubnu 2015 a je určeno zejména žákům oborů Agropodnikání. Byla zde vystavěna krytá jízdárna s ustájením pro 20 koní, dále dvě venkovní jízdárny a zázemí pro praktickou výuku žáků oboru Zahradnictví. V témže roce byla dokončena přímo v areálu školy výstavba budovy s odbornými učebnami, ke které přiléhají 2 skleníky. Žáci oboru Přírodovědné lyceum, Veterinářství a Zahradnictví od ledna 2016 využívají novou laboratoř mikrobiologie, vyšetřovnu nebo vazárnu, vytápěný skleník se samozavlažovacím systémem či množárnu.

Přijďte se na vlastní oči přesvědčit o možnostech, které vám naše škola během studia poskytne.

Na závěr Vám, budoucím studentům, přeji šťastnou ruku při výběru Vašeho povolání.

ředitelka školy PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

S pozdravem

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová