Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > PRO VEŘEJNOST > Kroužky pro žáky ZŠ

Kroužky pro žáky ZŠ

nabídka volnočasových aktivit (zájmových kroužků) pro školní rok 2024/2025

logo EU a MŠMT

 

Žákům základních škol nabízíme volnočasové aktivity zdarma, v tomto školním roce kroužky:

 

 

Kroužek MLADÝ FARMÁŘ

kroužek Mladý farmář (1).png

Termín konání:

 • 1 x týdně 2 vyučovací hodiny, začínáme ve středu 20. 3. 2024
 • Čas konání: středa 15:00 – 16:30

Místo konání:

 • Areál VOŠ a SZeŠ Benešov a areál školního hospodářství VOŠ a SZeŠ Benešov, Pomněnice u Benešova (nutno zajistit vlastní dopravu)

Lektoři:

 • Miloslav Humhal, DiS.

Pro koho je kroužek určený:

 • žáci 2. stupně ZŠ
 • kroužek je pro účastníky ZDARMA

Minimální počet pro konání kroužku je 5 žáků, maximální počet je 15 žáků.

Na co se můžete těšit?

 • Nácvik chovu hospodářských zvířat (poznávání jednotlivých částí těla hospodářských zvířat, chov drobných hospodářských zvířat a drůbeže)

 • Určování a praktické poznávání nejznámějších škůdců a plevelů na zemědělských plodinách (sledování stavu zemědělských plodin, fáze růstu, určování škůdců a plevelů)

 • Včelařství (získání znalostí a dovedností z oblasti včelařství, historie včelařství, seznámení s pomůckami potřebnými pro práci včelaře, zajímavosti ze světa včel)

 • Zemědělská mechanizace (seznámení s technikou určenou k pěstování, ošetřování či sklizni plodin, stroji a technickým zařízením určeným k chovu zvířat, poznávání součástí strojů, oprava a údržba strojů, jízda traktorem)

 • Exkurze do zemědělského podniku

Přihlášení na kroužek:  

Přihláška ke stažení: Prihlaska - krouzek Mlady farmar 2024.pdf

V případě zájmů nás kontaktujte emailem nebo telefonicky.

Email: m.brozova@zemsbn.cz

Telefon: Ing. Brožová – 737 145 040

Přihlášení: nejlépe do 15. 3. 2024, možnost dohlásit se i po tomto datu

 

 

Biologický kroužek

Biologický kroužek.png

Termín konání:

 • 1 x týdně 2 vyučovací hodiny, začínáme v pondělí 12. 2. 2024

Čas konání:

 • pondělí 14:15 – 15:45

Místo konání:

 • Areál VOŠ a SZeŠ Benešov a areál praktického vyučování VOŠ a SZeŠ Benešov, Pomněnice u Benešova

Lektor:

 • RNDr. Hana Pallová

Pro koho je kroužek určený:

 • žáci 2. stupně ZŠ
 • kroužek je pro účastníky ZDARMA

Maximální počet je 15 žáků.

 

Na co se můžete těšit?

 • mikroskopování mikroorganismů (prvoci, řasy, plísně)
 • zkoumání života v různých druzích mechů
 • zkoumání a kultivace bakterií na různých předmětech (klíčích, mincích apod.) a jejich mikroskopování
 • pokusy s rostlinami (schopnost fotosyntézy, obsah škrobu)
 • mikroskopování různých částí rostlin a živočichů (buňky, průduchy, pletiva rostlin; křídlo motýla, noha pavouka)
 • přírodovědné hry a soutěže
 • prezentace o zajímavých druzích živočichů a rostlin
 • praktické určování přírodnin
 • vytvoření biologické sbírky na určité téma (v případě zájmu)
 • exkurze do přírody na zajímavé lokality

Přihlášení na kroužek:

Přihláška: Prihlaska - biologicky krouzek.pdf

 

V případě zájmů nás kontaktujte emailem nebo telefonicky.

Email: m.brozova@zemsbn.cz Telefon: Ing. Brožová – 737 145 040

Přihlášení: nejlépe do 9. 2. 2024, možnost dohlásit se i po tomto datu

 

 

logo Středočeský kraj

Implementace dlouhodobého záměru – moderní a kreativní školy ve Středočeském kraji“