Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Výsledky přijímacích zkoušek > Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2023/2024 - MATURITNÍ OBORY

Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2023/2024 - MATURITNÍ OBORYDatum konání:
3.5.2023

 

 

Seznam přijatých uchazečů ke studiu - MATURITNÍ OBORY 

Každý uchazeč o studium obdržel po doručení přihlášky registrační číslo. Dle tohoto čísla můžete najít v níže přiložených seznamech, zda bych uchazeč ke studiu přijat. 

Seznamy jsou sestaveny pro jednotlivé ŠVP a rozděleny dle studijního zaměření. Pokud jste podali přihlášku na více ŠVP, zkontrolujte oba seznamy. 

Příklad: v seznamu AGROPODNIKÁNÍ naleznete tato studijní zaměření: Podnikání v precizním zemědělství, Mechanizace v precizním zemědělství a Chov koní a jezdectví. 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023_24_maturitní obory.pdf

 

Přijetí ke studiu 

Uchazeč, který úspěšně vykoná přijímací zkoušky, vyplní po zveřejnění výsledků Zápisový lístek, který obdržel na ZŠ, s názvem školy,  ŠVP a studijního zaměření. Tento lístek pak odevzdá osobně ve škole nebo ho odešle poštou a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tedy oznámení o přijetí). Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. 

 

Nevyšlo to? Co teď? 

V případě, že to nedopadlo, dostanete rozhodnutí o nepřijetí písemně (pozor, přijatí uchazeči žádnou písemnou informaci nedostanou, seznam přijatých pod přiděleným kódem je zveřejněn na školním webu).

Hlídejte poštu! Jestliže nepůjde dopis s oznámením o nepřijetí doručit, zůstane uložen u provozovatele poštovních služeb na dobu 10 dnů a pak bude považován za doručený.

V dopise zjistíte výsledky z přijímacího řízení (počet bodů) a na jaké pozici jste se umístili pod čarou. 

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Pokud jsou Vaše výsledky blízké "čáře" rozdělující přijaté a nepřijaté uchazeče můžete se proti rozhodnutí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolat.

Písemné odvolání s podrobným zdůvodněním nesouhlasu se podává u ředitele školy.

Formulář pro odvolání si můžete stáhnout zde: Odvolání se proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke studiu.pdf

 

Zkuste druhou šanci 

Střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky novými žáky a žákyněmi, vyhlásí druhé kolo, případně i další kola přijímacího řízení.

Tuto informaci bezprostředně oznamují místně příslušnému krajskému úřadu i s počty volných míst do jednotlivých oborů. To je příležitost pro všechny nepřijaté, aby štěstí zkusili znovu.

Jak zjistit, kde mají volno? 

Přehledy o volných místech ve středních školách a nenaplněných oborech najdete: 

  • na webových stránkách krajských úřadů = jediný zdroj se souhrnným přehledem škol a oborů s volnými místy v daném kraji, včetně nových termínů pro případnou zkoušku a informace, z čeho se bude skládat.
  • pro středočeský kraj můžete použít tento odkaz: https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/stredni-a-vyssi-odborne-skolstvi
  • na školních webových stránkách jednotlivých středních škol = volná místa v konkrétní škole.

 

Dle školského zákona č.561/2004 Sb. § 60e

Přijatí uchazeči: nejvíce získaných bodů na SŠ 143 nejméně získaných 41