Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Info > Poznej naše obory > Studijní obor VOŠ > Zemědělské podnikání > Denní forma studia (dobíhající)

Denní forma studia - dobíhající obor

 

Učební plán

Název vzdělávacího programu
Kód a název oboru vzdělání
Forma vzdělávání
 
Zemědělské podnikání
41-31-N/.. Zemědělství
denní
ABS.
Název vyučovacího předmětu
1. Ročník
2. Ročník
3. Ročník
 
Povinné předměty
ZO
LO
ZO
LO
ZO
LO
 
Cizí jazyk – CJ 
 
 
 
 
 
 
A
   CJ 1
2/2 ZK
2/2 ZK
4/4 ZK
6/6 KZ
3/3 ZK
3/3 ZK
 
   CJ 2 
 
 
1 KZ
3 ZK
 
 
 
Zemědělská produkce - ZP
 
 
 
 
 
 
A
   ZP 1 
 
 
5 ZK
 
 
 
 
   ZP 2 
 
 
5 ZK
 
 
 
 
   ZP 3 
 
 
3 ZK
 
 
 
 
   ZP 4 
 
 
 
 
 
3/1 ZK
 
   ZP 5 
 
 
1 Z
2 KZ
 
 
 
   ZP 6 
 
 
 
 
3 KZ
 
 
   ZP 7 
 
 
 
 
 
3 KZ
 
Ekonomika, podnikání, účetnictví a daně - EKD
 
 
 
 
 
 
A
   EKD 1 
2/1 KZ
2/1 ZK
2 KZ
3 Z
3 ZK
2 ZK
 
   EKD 2 
 
 
 
5KZ
5 ZK
 
 
   EKD 3 
 
 
 
3 Z
3 ZK
 
 
   EKD 4 
 
 
 
 
5 KZ
 
 
   EKD 5 
 
 
 
 
 
2 KZ
 
Mechanizace v zemědělství
 
 
 
 
 
 
A
   MEZ 1 
 
 
4 ZK
 
 
 
 
   MEZ 2 
 
 
 
 
 
6 ZK
 
TEV - Tělesná výchova
2 Z
2 Z
2 Z
2 Z
2 Z
 
 
MYS - Myslivost
3/1 ZK
2/1 ZK
 
 
 
 
 
VPT - Výpočetní technika
 
 
3/3 KZ
3/3 Z
3/3 KZ
3/3 KZ
 
ZPR - Zemědělské právo
 
 
 
3 Z
3 Z
 
 
ODS - Odborný seminář
 
 
 
 
 
2 Z
 
EOP - Ekologie a ochrana životního prostředí
 
 
 
 
 
3 ZK
 
LAR - Laboratorní rozbory
 
 
 
 
 
3/3 Z
 
PRAZ Odborná praxe zahraniční
 
 
 
Z
KZ
 
 
Povinně volitelné předměty
Studijní skupina nezemědělců
 
 
 
 
 
 
 
STZ - Stroje a zařízení-N
4/1 ZK
3/1 ZK
 
 
 
 
 
PRA - Odborná praxe -N
4/4 KZ
3/3 KZ
 
 
 
 
 
ROV - Rostlinná výroba - N
5/1 ZK
5/1 ZK
 
 
 
 
 
ŽIV - Živočišná výroba - N
5/1 ZK
5/1  ZK
 
 
 
 
 
MOT - Motorová vozidla - N
3/1 KZ
 
 
 
 
 
 
OCR - Ochrana rostlin – N
 
3/1 KZ
 
 
 
 
 
ZOH - Zoohygiena – N
 
3/1 KZ
 
 
 
 
 
Studijní skupina zemědělců
 
 
 
 
 
 
 
SRZ - Odborný seminář RV a ŽV - Z
2/2 Z
3/3 Z
 
 
 
 
 
KSJ - Konverzace ve světovém jazyce- Z
4/4 ZK
4/4 ZK
 
 
 
 
 
SAO - Sadovnictví a ovocnictví - Z
4/1 ZK
4/1 ZK
 
 
 
 
 
POT - Potravinářská technologie - Z
4/1 ZK
5/1 ZK
 
 
 
 
 
APP - Aplikované programy
4/4 KZ
4/4 KZ
 
 
 
 
 
ODP- Zpracování odpadů - Z
1/1 Z
1/1 KZ
 
 
 
 
 
ENP - Energetické plodiny - Z
2/1 KZ
1/1 KZ
 
 
 
 
 
Celkem hodin v týdnu
30
30
30
30
30
30
 
Název vzdělávacího programu
Kód a název oboru vzdělání
Forma vzdělávání
 
Zemědělské podnikání
41-31-N/.. Zemědělství
denní
ABS.
Název vyučovacího předmětu
1. Ročník
2. Ročník
3. Ročník
 
 
ZO
LO
ZO
LO
ZO
LO
 
Volitelné předměty
 
MAT - Matematika 
 
 
2/2 Z
2/2 Z
 
 
 
CHE – Chemie
 
 
 
 
2/2 Z
2/2 Z
 
BIO – Biologie
 
 
1/1 Z
1/1 Z
1/1 Z
1/1 Z
 
Volitelný cizí jazyk *
 
 
 
 
 
 
 
* VNJ – Německý jazyk
2/2 Z
2/2 Z
2/2 Z
2/2 Z
2/2 Z
2/2 Z
 
* VAJ – Anglický jazyk
2/2 Z
2/2 Z
2/2 Z
2/2 Z
2/2 Z
2/2 Z
 

 

Vysvětlivky:

Studijní skupina zemědělci – jsou absolventi zemědělských oborů středních škol s maturitou

Studijní skupina nezemědělci - jsou absolventi nezemědělských oborů středních škol s maturitou

 

Poznámky k učebnímu plánu:

  • Zlomky jako např.      3/1 znamenají 3 hodiny týdně a z toho je jedna ve formě cvičení nebo praktické výuce z celkového počtu hodin
  • Souvislá zahraniční odborná praxe v rozsahu 20 týdnů se koná v období od 2. celého týdne měsíce dubna a končí poslední celý týden v říjnu. Během školních prázdnin škola smluvně se zahraničními partnery zajistí 4 týdny souvislých prázdnin, které budou realizovány po dohodě s příslušným farmářem
  • Student si nejpozději na konci zimního období druhého ročníku volí téma své absolventské práce
  • Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období
  • Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník tzn.splnil veškeré zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky v příslušných termínech určených ředitelem školy