Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > O škole > Projekty > Jazykové kurzy, badatelské a chovatelské kempy u nás na škole!

Jazykové kurzy, badatelské a chovatelské kempy u nás na škole!Letní jazykové školy, badatelské a chovatelské kempy, zájmové kroužky, projektové dny a Evropské dny jazyků...

na to vše se můžete těšit na naší škole v následujících třech letech díky podpoře z projektu IKAPII. 

Naše škola je jedním z partnerů tohoto projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje“ s reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/19_078/0017862 a podílíme se na realizaci 4 klíčových aktivit: 

  •  podpora gramotnosti (matematické, jazykové a digitální),
  •  vzdělávání pro trh práce, 
  •  podpora rovných příležitostí,
  •  šablony.

V rámci těchto aktivit budou po dobu tří let realizovány: matematický kabinet pedagogů SŠ a ZŠ, kteří budou sdílet zkušenosti z výuky matematiky. Podpoříme další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT, zvyšování jazykových kompetencí či inkluze. Pro žáky SŠ jsme připravili jazykové kurzy či badatelský kroužek. Pro žáky ZŠ budeme pořádat, Evropské dny jazyků, projektové dny, zájmové kroužky (biologický, Mladý farmář, chovatelský) a o letních prázdninách letní jazykové školy, badatelské kempy a letní kempy zaměřené na chovatelství. Nezapomněli jsme ani na žáky MŠ, pro které jsme připravili několik výukových bloků. V rámci propojení teorie s praxí se budou konat exkurze žáků SŠ či workshopy odborníků z praxe pro žáky SŠ. V rámci projektu budou na naší škole působit speciální pedagog a IT specialista.

Tímto projektem navážeme na úspěšný projekt Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje, který jsme realizovali v letech 2018 – 2020.