Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > O škole > Projekty > IKAP II

IKAP IILogo IKAP.jpg

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

 

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla vyhlášena výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II. Na základě této výzvy a podpory Středočeského kraje byl zpracován a podán projekt Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 (dále jen IKAP II). Jedná se o tříletý projekt, realizace je 1. 7. 2020 - 30. 6. 2023. Celkové způsobilé výdaje projektu činní 319 073 468,14 Kč.

Projekt IKAP II se zaměřuje na podporu odborností a kompetencí pedagogických pracovníků formou pestré škály vzdělávacích a rozvojových aktivit (semináře, síťování, workshopy, koučování atd.). Důraz je kladen na zvyšování kvality výuky a její modernizaci, profesionální práci pedagogů s různorodou charakterovou a intelektuální škálou studentů, schopnost propojovat různé obory a znalosti do provázaných vědomostních celků.

Projekt IKAP II reflektuje klíčová témata

 vytyčená Krajským akčním plánem s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání ve Středočeském kraji:

 • rozvoj gramotnosti (matematické, čtenářské, jazykové, digitální, finanční)
 • podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)
 • podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli
 • rozvoj kariérového poradenství
 • podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
 • podpora škol a školských zařízení v rámci tzv. Šablon

Na realizaci těchto aktivit se podílí 43 partnerů s finančním příspěvkem a dalších 14 spolupracujících partnerů.

Páteřní partneři – leadeři projektu s finančním příspěvkem:

 • Středočeský kraj
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice
 • Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný
 • Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno
 • Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný
 • Vzdělávací institut Středočeského kraje
 • Střední průmyslová škola Emila Kolbena, Rakovník
 • Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav
 • Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Kolín
 • Gymnázium Hostivice
 • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora
 • Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov
 • Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
 • Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II

 

 

logo_OP_VVV_b.jpg