Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > O škole > Projekty > IKAP II

IKAP II


Logo IKAP.jpg

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

 

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla vyhlášena výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II. Na základě této výzvy a podpory Středočeského kraje byl zpracován a podán projekt Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 (dále jen IKAP II). Jedná se o tříletý projekt, realizace je 1. 7. 2020 - 30. 6. 2023. Celkové způsobilé výdaje projektu činní 319 073 468,14 Kč.

Projekt IKAP II se zaměřuje na podporu odborností a kompetencí pedagogických pracovníků formou pestré škály vzdělávacích a rozvojových aktivit (semináře, síťování, workshopy, koučování atd.). Důraz je kladen na zvyšování kvality výuky a její modernizaci, profesionální práci pedagogů s různorodou charakterovou a intelektuální škálou studentů, schopnost propojovat různé obory a znalosti do provázaných vědomostních celků.

Projekt IKAP II reflektuje klíčová témata

 vytyčená Krajským akčním plánem s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání ve Středočeském kraji:

 • rozvoj gramotnosti (matematické, čtenářské, jazykové, digitální, finanční)
 • podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)
 • podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli
 • rozvoj kariérového poradenství
 • podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
 • podpora škol a školských zařízení v rámci tzv. Šablon

Na realizaci těchto aktivit se podílí 43 partnerů s finančním příspěvkem a dalších 14 spolupracujících partnerů.

Páteřní partneři – leadeři projektu s finančním příspěvkem:

 • Středočeský kraj
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice
 • Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný
 • Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno
 • Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný
 • Vzdělávací institut Středočeského kraje
 • Střední průmyslová škola Emila Kolbena, Rakovník
 • Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav
 • Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Kolín
 • Gymnázium Hostivice
 • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora
 • Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov
 • Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
 • Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II

 

 

logo_OP_VVV_b.jpg

 

Štítky:Jazykové kurzy, badatelské a chovatelské kempy u nás na škole!

na to vše se můžete těšit na naší škole v následujících třech letech díky podpoře z projektu IKAPII. 

Více

Publikováno 6. 1. 2021 17:31

Exkurze žáků 2. ročníku učebního oboru Zahradník

Datum konání: 30. 9. 2020

Dne 30. září 2020 navštívily studentky 2. ročníku učebního oboru Zahradník dva floristické velkoobchody v Praze, a to Storge a Klia. Tato exkurze probíhala v rámci předmětu Vázání a aranžování květin.

Více

Publikováno 18. 11. 2020 23:42

Workshop pro žáky 1. ročníku oborů Zahradnictví, Agropodnikání, Zahradník a Zemědělec

Datum konání: 3. 9. 2020

Dne 3. září 2020 se v areálu praktického vyučování na Pomněnicích uskutečnily dva workshopy na téma údržba zeleně a trávníkářské mechanizace pod vedením odborníka z praxe – pana Libry, který již několik let pracuje jako headgreenkeeper na 9ti jamkovém golfovém hřišti na farmě Čapí hnízdo u Benešova.

Více

Publikováno 18. 11. 2020 23:40

Exkurze žáků 2. ročníku učebního oboru Jezdec a chovatel koní

Datum konání: 25. 9. 2020

Dne 25. září 2020 navštívily studentky 2. ročníku učebního oboru Jezdec a chovatel koní Jezdecké centrum Zduchovice. Prohlédly si jeden z největších chovů holštýnských koní v ČR.

Více

Publikováno 18. 11. 2020 23:37

Chovatelský kroužek

Více

Publikováno 15. 11. 2020 22:33

kroužek Mladý farmář

Více

Publikováno 15. 11. 2020 22:30

Biologický kroužek

Více

Publikováno 15. 11. 2020 22:23