Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > ZELENÁ MĚSTA 2030+ > ZELENÁ MĚSTA 2030+

ZELENÁ MĚSTA 2030+Datum konání:
1.5.2023

ZELENÁ MĚSTA 2030+

V České republice v současné době zakládáme  unikátní centrum odborné excelence zaměřené na zelený sektor (dále jen ZELENÁ MĚSTA 2030+). 

Centrum  ZELENÁ MĚSTA 2030+ vzniká jako součást mezinárodního projektu European Platform for Urban Greening (EPLUG), což je první evropská platforma pro městskou zeleň, jejímž cílem je zvýšit znalosti a dovednosti potřebné k řešení problematiky biologické rozmanitosti, přizpůsobení se měnícímu se klimatu a zlepšení životních podmínek v městských oblastech a rozšířit odborné znalosti pracovníků zabývajících se problematikou městské zeleně na městských, obecních a krajských úřadech, pracovníků technických služeb v oblasti zakládání, rozvoje a údržby městské zeleně, učitelů odborných předmětů a i studentů středních a vyšších odborných škol se zaměřením na zahradnictví a tvorbu krajiny, případně dalších zájemců a odborníků na tuto oblast. 

Česká republika je v EPLUG zastoupena VOŠ a SZeŠ Benešov, která již navázala spolupráci s řadou dalších partnerů jak ze samospráv, tak specializovaných firem a vzdělávacích institucí.

 

Centrum při VOŠ a SZeŠ si klade za cíl stát se:

  • jedinečným centrem, které bude shromažďovat a analyzovat nejmodernější trendy a poznatky z oblasti městské zeleně, aby je mohlo rozšiřovat mezi studenty, ale i odbornou a laickou veřejností,
  • moderním výukovým prostorem v rámci odloučeného pracoviště praxe v Pomněnicích u Benešova,
  • pořádat odborné kurzy pro pracovníky v zeleném sektoru na základě potřeb definovaných firmami (zaměstnavateli) působících v tomto sektoru (kurzy na míru),
  • pořádat kurzy pro veřejnost zaměřené na biologickou rozmanitost a jak tyto poznatky aplikovat při údržbě zelených městských ploch
  • pořádat kurzy zaměřené na využití moderních technologií šetrných k životnímu prostředí
  • pracovat na osvětě pro široký okruh obyvatel o klíčových zelených tématech, včetně sociální odpovědnosti, udržitelnosti, biologické rozmanitosti a přizpůsobení se klimatu
  • spolupracovat při realizaci nových projektů, jako jsou zelené fasády, střešní zahrady, úsporná řešení závlahových systémů, využití dešťové vody
  • organizovat výměnné studijní programy pro české a zahraniční studenty
  • tvořit nové učební osnovy pro studenty odborných zahradnických škol, ve kterých budou zahrnuty aktuální znalosti, dovednosti a odbornosti v oblasti městské zeleně.