Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Aktuálně > EDUROAM - kdekoliv na světe jste - připojte se!

EDUROAM - kdekoliv na světe jste - připojte se!Datum konání:
12.1.2022

Škola se stala součástí mezinárodní sítě EDUROAM

Logo_eduroam

 

Začátkem roku 2022 se naše škola stala součástí mezinárodní sítě eduroam.

 

KDEKOLIV NA SVĚTĚ PRÁVĚ JSTE - PŘIPOJTE SE!

 

Síť eduroam si klade za cíl připojení studentů k internetu nezávisle na jejich aktuální pozici, tj. pokud jste v dosahu nějaké WiFi sítě spadající pod eduroam (a to nejen v České republice), tak se můžete připojit a přihlásit heslem od své domovské organizace.

"eduroam (education roaming) je bezpečná a celosvětová roamingová WiFi infrastuktura vyvíjená a provozovaná mezinárodní výzkumnou a vzdělávácí komunitou. eduroam vznikl v Evropě, postupně získal na popularitě a v současnosti je k dispozici na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. eduroam umožňuje studentům, vědcům a personálu participujících organizací získat přístup k Internetu kdekoli je přítomen prostým otevřením jejich laptopu."

 

Více informací o síti eduroam naleznete na webu: https://www.eduroam.cz/

 

Jak se k síti připojit? 

Pro využívání sítě je potřeba dodržovat následující:

 • Přihlašovat se k síti musí všichni výlučně svými přihlašovacími údaji. Uživatelé z naší školy mají přihlašovací údaje ve tvaru uzivatel@zemsbn.cz (např. info@zemsbn.cz), kde uživatel (a následně heslo) je stejný jako pro přihlášení do počítačů ve škole.
 • Pro nastavení vašeho zařízení budou potřeba následující údaje. I když jsou přihlašovací formuláře různé, určitě pochopíte, kam co vyplnit.
  • SSID: eduroam (to se zobrazí již při vyhledávání sítě)
  • Šifrování: AES
  • Zabezpečení: WPA-2
  • Autentizace: 802.1x (EAP)
 • Při připojení k síti souhlasíte s politikou eduroam, kterou si můžete přečíst zde.

 

 

The school has become part of the international EDUROAM network


At the beginning of 2022 our school became part of the international eduroam network.

 

WHEREVER YOU ARE IN THE WORLD RIGHT NOW - JOIN!

 

The eduroam network aims to connect students to the internet regardless of their current location, i.e. if you are within range of a WiFi network covered by eduroam (and not only in the Czech Republic), you can connect and log in with the password from your home organisation.

"eduroam (education roaming) is a secure and global WiFi roaming infrastructure developed and operated by the international research and education community. eduroam originated in Europe, gradually gained popularity and is now available on all continents except Antarctica. eduroam allows students, researchers and staff of participating organisations to access the Internet wherever they are present by simply opening their laptop."

 

For more information about the eduroam network, please visit: https://www.eduroam.cz/

 

How to connect to the network?


To use the network, the following must be observed:

 • Everyone must log in to the network using their login details only. Users from our school have login details in the form user@zemsbn.cz (e.g. info@zemsbn.cz), where the user (and subsequently the password) is the same as for logging in to the computers at school.
 • The following details will be required to set up your device. Although the login forms are different, you will definitely understand where to fill in what.
 • SSID: eduroam (this is already displayed when you search for the network)
 • Encryption: AES
 • Security: WPA-2
 • Authentication: 802.1x (EAP)

When you connect to the network, you agree to the eduroam policy, which you can read here.