Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > O škole > Úřední deska/Tiskopisy > Školské rady > Volby do školské rady SŠ a školské rady VOŠ

Volby do školské rady SŠ a školské rady VOŠ

Vyhlášení voleb do školské rady při VOŠ a SZeŠ Benešov

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady při Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole, Benešov, Mendelova 131.

 

Jedná se o volby:

2 členy za pedagogické pracovníky

2 členy za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky/studenty

 

Pro zajištění voleb v souladu s volebním řádem ředitelka školy jmenuje přípravný výbor ve složení:

Ing. Monika Brožová (předseda)

Ing. Marta Vavrousová

Mgr. Oldřich Sládek

 

 

V Benešově, 16. 9. 2021

 

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

Ředitelka školy

  

Oznámení o konání voleb do školské rady SŠ

Na základě vyhlášení voleb do školské rady střední a vyšší odborné školy při VOŠ a SZeŠ Benešov ze dne 16. 9. 2021 vydává přípravný výbor následující oznámení:

Jedná se o volby:

         2 členy za pedagogické pracovníky

         2 členy za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky/studenty

 

Volby se konají:

15. 10. 2021 od 8:30-11:00 hod. v učebně Š 5

 

Písemné návrhy na kandidáty na členství ve školské radě je možné podávat do 30. 9. 2021 do 14:00 Ing. Monice Brožové v kanceláři zástupců ředitelky školy.

Z navržených kandidátů přípravný výbor vybere vždy 4 kandidáty s nejvyšším počtem hlasů, kteří budou zařazeni do konečného seznamu kandidátů.

 

 

V Benešově, 16. 9. 2021

           

 

Ing. Monika Brožová                                                PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

Předseda přípravného výboru                                               Ředitelka školy

 

Kandidáti do školské rady při VOŠ a SZeŠ Benešov pro rok 2021-2022

Seznam navrhovaných kandidátů je uveden v příloze níže: 

Kandidáti do školské rady při VOŠ a SZeŠ Benešov 2021.pdf

 

 

 

Přiložené soubory

Volební řád školské rady