Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Staré stránky - promazat > Přijímací řízení SŠ > Učební obory

Přijímací řízení 2021/2022 - učební obory

Základní informace o studijních oborech  

Ve školním roce 2021/2022 budou přijímáni žáci do tří učebních oborů: 

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

41-52-H/01 Zahradník

 

Pro tyto učební obory se nekoná jednotná a ani školní přijímací zkouška a uchazeči jsou přijímáni na základě stanovených kritérií pro daný studijní obor. 

3. kolo přijímacího řízení

Přihlášení ke studiu         

 • Přihlášku ke studiu pro 2. kolo přijímacího řízení je rovněž nutno odevzdat řediteli školy do 30. července 2021Přihlášku lze zaslat poštou na adresu: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov nebo odevzdat osobně v sekretariátu školy.  

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

 • Zde naleznete kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníků učebních oborů ve školním roce 2021/2022: Kritéria pro přijímací řízení na SŠ pro 2021_22_Učební obory.pdf
 • Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/22, v oborech kde se nekoná jednotná přijímací zkouška a ani školní přijímací zkouška, budou formou seznamů přijatých uchazečů dle registračních čísel do jednotlivých oborů zveřejněny v termínu daném platnou legislativou, a to 13. srpna 2021 na webových stránkách školy.
 • Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

Přijetí ke studiu 

Uchazeč, který úspěšně vykoná přijímací zkoušky, vyplní po zveřejnění výsledků Zápisový lístek, který obdržel na ZŠ, s názvem školy, oboru a ŠVP. Tento lístek pak odevzdá osobně ve škole nebo ho odešle poštou a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tedy oznámení o přijetí). Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. 

 

2. kolo přijímacího řízení

Přihlášení ke studiu         

 • Přihlášku ke studiu pro 2. kolo přijímacího řízení je rovněž nutno odevzdat řediteli školy do 16. června 2021Přihlášku lze zaslat poštou na adresu: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov nebo odevzdat osobně v sekretariátu školy.  

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

 • Zde naleznete kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníků učebních oborů ve školním roce 2021/2022: Kritéria pro přijímací řízení na SŠ pro 2021_22_Učební obory.pdf
 • Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/22, v oborech kde se nekoná jednotná přijímací zkouška a ani školní přijímací zkouška, budou formou seznamů přijatých uchazečů dle registračních čísel do jednotlivých oborů zveřejněny v termínu daném platnou legislativou, a to 2. července 2021 v 16 hodin na webových stránkách školy.
 • Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

Přijetí ke studiu 

Uchazeč, který úspěšně vykoná přijímací zkoušky, vyplní po zveřejnění výsledků Zápisový lístek, který obdržel na ZŠ, s názvem školy, oboru a ŠVP. Tento lístek pak odevzdá osobně ve škole nebo ho odešle poštou a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tedy oznámení o přijetí). Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. 

 

1. kolo přijímacího řízení 

Přihlášení ke studiu         

 • Přihlášku ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení je rovněž nutno odevzdat řediteli školy do 1. března 2021Přihlášku lze zaslat poštou na adresu: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov nebo odevzdat osobně v sekretariátu školy.  

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

 • Zde naleznete kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníků učebních oborů ve školním roce 2021/2022: Kritéria pro přijímací řízení na SŠ pro 2021_22_Učební obory.pdf
 • Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/22, v oborech kde se nekoná jednotná přijímací zkouška a ani školní přijímací zkouška, budou formou seznamů přijatých uchazečů dle registračních čísel do jednotlivých oborů zveřejněny v termínu daném platnou legislativou, a to 19. května 2021 v 16 hodin na webových stránkách školy.
 • Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

Přijetí ke studiu 

Uchazeč, který úspěšně vykoná přijímací zkoušky, vyplní po zveřejnění výsledků Zápisový lístek, který obdržel na ZŠ, s názvem školy, oboru a ŠVP. Tento lístek pak odevzdá osobně ve škole nebo ho odešle poštou a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tedy oznámení o přijetí). Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. 

 

V Benešově 29. ledna 2021 

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

ředitelka školy

 

 

 

 

Tato stránka nemá žádné podstránky.