Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Učební obory

Přijímací řízení - učební obory

Základní informace o studijních oborech  

Ve školním roce 2023/2024 budou přijímáni žáci do tří učebních oborů: 

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

41-52-H/01 Zahradník

 

Pro školní rok 2023/2024 plánujeme otevřít 1. třídu pro žáky učebních oborů (souhrnný údaj pro všechny učební obory). 

 

Podrobnosti k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 budou zveřejněny zde nejpozději do 31. ledna 2023. 

Níže se můžete podívat, jak probíhalo přijímací řízení v loňském roce:

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni bez jednotné přijímací zkoušky na základě studijních výsledků ze základní školy a projeveného zájmu o daný obor (podrobné informace jsou uvedeny v kritériích příjímacího řízení). 

V níže přiloženém dokumentu naleznete kritéria stanovená pro přijímání uchazečů do učebních oborů: 

Pouze pro učební obor Jezdec a chovatel koní se bude konat školní přijímací zkouška (test fyzické zdatnosti). 

  

Termíny školní přijímací zkoušky - 1. kolo: 

25. 4. 2022 - řádný termín

28. 4. 2022 - 1. náhradní termín

16. 5. 2022 - 2. náhradní termín

  

Přihlášení ke studiu         

  • Přihlášku ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení je nutno odevzdat řediteli školy do 1. března 2022Přihlášku lze zaslat poštou na adresu: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov nebo odevzdat osobně v sekretariátu školy.  
  • Spolu s přihláškou je nutné i odevzdat motivační dopis - viz. kritéria přijímacího řízení. 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

  • Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 budou formou seznamů přijatých uchazečů dle registračních čísel do jednotlivých oborů zveřejněny v termínu daném platnou legislativou na webových stránkách školy.
  • Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 1. kola 

  •  29. dubna 2022 - zveřejní ředitelka školy seznam přijatých uchazečů a v případě nepřijetí odešle v tomto termínu rozhodnutí o nepřijetí do rukou zákonného zástupce uchazeč

Přijetí ke studiu 

Uchazeč, který bude přijat, vyplní po zveřejnění výsledků Zápisový lístek, který obdržel na ZŠ, s názvem školy a ŠVP (např. 41-51-H/01 Zemědělec-farmář). Tento lístek pak odevzdá osobně ve škole nebo ho odešle poštou a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tedy oznámení o přijetí). Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. 

 

V Benešově, dne 31. 1. 2022

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

ředitelka školy

 

 

Tato stránka nemá žádné podstránky.