Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Učební obory

Přijímací řízení - učební obory

Základní informace o studijních oborech a počtu přijímaných žáků

Ve školním roce 2024/2025 budou přijímáni žáci do tří učebních oborů: 

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

41-52-H/01 Zahradník

 

Pro školní rok 2024/2025 plánujeme otevřít 1. třídu (30 žáků) pro žáky učebních oborů (souhrnný údaj pro všechny učební obory). 

  

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni bez jednotné přijímací zkoušky (CERMAT testy) na základě studijních výsledků ze základní školy a projeveného zájmu o daný obor (podrobné informace jsou uvedeny v kritériích příjímacího řízení). 

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení: 

V níže přiloženém dokumentu naleznete kritéria stanovená pro přijímání uchazečů do učebních oborů

Pouze pro učební obor Jezdec a chovatel koní se bude konat školní přijímací zkouška (test fyzické zdatnosti a jezdectví). 

Termíny přijímacích zkoušek - 1. kolo

ŠVP Zaměření

CERMAT testy

- řádný termín

CERMAT testy

- náhradní termín

Školní přijímací zkouška

Motivační video

nahrát od 15.3. - 15.4. 2024

3 - leté učební obory
41-51-H/01 Zemědělec – farmář Zemědělec - farmář x x x ano
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní Jezdec a chovatel koní x x

termín pro 1. kolo – 19. 3. 2024

termín pro 1. kolo – 26. 3. 2024

Náhradní termín – 29. 4. 2024

ano
41-52-H/01 Zahradník Zahradník x x x ano
   
V případě, že se hlásíte na maturitní i učební obor zaměřený na chov koní (Jezdec a chovatel koní a Chov koní a jezdectví) dostavte se prosím na školní zkoušku (test fyzické zdatnosti) na oba termíny (zvlášť pro učební (19.3.) a zvlášť pro maturitní obor (20. 3.)). Je to důležité pro zachování objektivního hodnocení všech uchazečů o studium daného oboru. Děkujeme za pochopení. 

Přihlášení ke studiu                                                                       

 • Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

  1. Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA).
   Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
  2. Podáním výpisu vytištěného z online systému.
  3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

  Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

   

 • Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024.  

 

 • Podáním výpisu vytištěného z online systému

  • Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

   • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
   • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
   • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
   • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
   • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

    

 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

  • Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.
  • Klasickou listinou přihlášku si můžete stáhnout zde: Prihlaska_2023-2024.pdf
  • Na přihlášce prosím uveďte svou doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt zákonného zástupce, případně uveďte také ID datové schránky. Je to jediná možnost, jak Vás můžeme kontaktovat s informacemi o přijímacím řízení
  • My vám pak pošleme informace k přijímacímu řízeni. A pokud si nás zvolíte jako první školu, sdělíme vám také přidělené registrační číslo. 
 • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá  přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 20. února 2024 - nejzazší termín (osobní podání, podání na poštu, elektronické podání). Přihlášku lze zaslat také doporučenou poštou na adresu: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov nebo odevzdat osobně v sekretariátu školy. Studijní oddělení školy (sekretariát) je otevřeno denně od 7 do 15 hodin
 • Každému uchazeči bude přiděleno systémem DIPSY jedinečné registrační číslo, pod nímž bude po celou dobu přijímacího řízení evidován. 
 • Do přihlášky nezapomeňte uvést mimo kódu a názvu Školního vzdělávacího programu (ŠVP) také název studijního zaměření (např. ŠVP Veterinářství 43-41-M/01, zaměření Pet specialista). 
 • Pro všechny obory (vyjma Přírodovědného lycea) tvoří povinnou součást přihlášky i potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti
  1. Formulář lékařského posudku o zdravotní způsobilosti naleznete zde: Zdravotni_posudek.pdf
  2. Zde můžete nalézt podmínky pro zdravotní způsobilost pro studium jednotlivých studijních oborů na naší škole: 211_2010 Sb Nařízení vlády o zdravotní způsobilosti ke studiu.pdf

    

Co bude dál? 

 • Termíny konání školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitelka školy nejpozději 14 dnů před konáním prvního z nich zveřejněním na veřejně přístupném místě (nástěnka u vstupu do školy), na webových stránkách školy a v DIPSY.
 • Pokud doručíte přihlášku formou tiskopisu očekávejte od nás pozvánku poštou ke přijímacím zkouškám, a to nejpozději 14 dní před jejím konáním. Proto od Vás potřebujeme znát kontaktní údaje jakou jsou adresa, e-mailová adresa, telefon, případně ID datové schránky. 
 • Termíny zkoušek ale už známe teď, najdete je na této stránce v textu níže.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

Uchazeči budou přijímáni v pořadí od nejvyššího bodového hodnocení k nejnižšímu bodovému hodnocení (viz. kritéria přijímacího řízení). Nejlepšího výsledku tedy dosáhne uchazeč s nejvyšším počtem bodů. 

Podle výsledků dosažených uchazeči při přijímacím řízení bude stanoveno jejich pořadí.

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 1. kola

Dne 15.5.2024 ředitelka školy zveřejní na veřejném místě ve škole a v systému DIPSY seznam uchazečů s vyznačením, zda byli přijati, či nepřijati. Tím se považuje dané rozhodnutí za doručené uchazečům.

DIPSY

 

Přijetí ke studiu 

V přihlášce závazně zvolíte pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle Vaší priority. Co to znamená?

Své vybrané školy a jejich obory vzdělání seřadíte do pořadí podle toho, kam chcete nejvíce. Pokud se uchazeč umístí "nad čarou" ve více školách, bude systémem přiřazen na první z nich. Nejvíce chci do školy č. 1, pokud se nedostanu do školy č. 1, pak chci do školy č. 2, pokud se nedostanu ani do té, pak chci do školy č. 3.

 • Priorita (pořadí) oborů vzdělání v přihlášce nemá vliv na pořadí uchazečů ve výsledkové listině školy.
 • Priorita má vliv na výběr školy/oboru vzdělání až v případě, kdy se uchazeč umístí "nad čarou" ve více než jedné výsledkové listině.

Toto pořadí je důležité pro určení, na jakou školu/obor budete přijati. Pokud budete "nad čarou" ve více oborech, automaticky budete přijati do toho z nich, který jste označili jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moct být v daném kole přijati. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijati do druhého.

 

Motivační video 

 

Součástí školní přijímací zkoušky pro všechny studijní obory je motivační video v rozsahu 2 - 3 minut.

 

Důležité

Motivační video není součástí přihlášky na školu a nenahrává se do systému DISPY.

Svá videa budete nahrávat přímo na této webové stránce, a to v termínu od 15. 3. do 15. 4. 2024

Videa budete do systému nahrávat pod evidenčním číslem přiděleným přímo od nás. Toto číslo se dozvíte z pozvánky k přijímací zkoušce, kterou od nás obdržíte buď skrze DIPSY nebo poštou. 

 

Níže se můžete inspirovat motivačními videi od nyní již našich studentů.