Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Učební obory

Přijímací řízení - učební obory

Základní informace o studijních oborech  

Ve školním roce 2023/2024 budou přijímáni žáci do tří učebních oborů: 

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

41-52-H/01 Zahradník

 

Pro školní rok 2023/2024 plánujeme otevřít 1. třídu pro žáky učebních oborů (souhrnný údaj pro všechny učební obory). 

 

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni bez jednotné přijímací zkoušky na základě studijních výsledků ze základní školy a projeveného zájmu o daný obor (podrobné informace jsou uvedeny v kritériích příjímacího řízení). 

V níže přiloženém dokumentu naleznete kritéria stanovená pro přijímání uchazečů do učebních oborů: 

Pouze pro učební obor Jezdec a chovatel koní se bude konat školní přijímací zkouška (test fyzické zdatnosti). 

  

Termíny školní přijímací zkoušky - 1. kolo: 

24. 4. 2023 - 1. termín

27. 4. 2023 - 2. termín

15. 5. 2023 - náhradní termín

  

Přihlášení ke studiu         

  • Přihlášku ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení odevzdá uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy do 1. března 2023. Přihlášku lze zaslat také doporučenou poštou na adresu: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov nebo odevzdat osobně v sekretariátu školy. Studijní oddělení školy (sekretariát) je otevřeno denně od 7 do 15 hodin
  • Na přihlášce musí být uvedena emailová adresa a telefonní kontakt zákonného zástupce, případně uveďte také ID datové schránky. 
  • Spolu s přihláškou je nutné i odevzdat motivační dopis - viz. kritéria přijímacího řízení. Pokud zvolíte místo motivačního dopisu možnost odevzdat motivační video, informujte nás prosím o tom písemně při podání přihlášky. Informace o způsobu zaslání videa vám budou zaslány poštou. 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

  • Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 budou formou seznamů přijatých uchazečů dle registračních čísel do jednotlivých oborů zveřejněny v termínu daném platnou legislativou na webových stránkách školy.
  • Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 1. kola 

  •  30. dubna 2023 - zveřejní ředitelka školy seznam přijatých uchazečů a v případě nepřijetí odešle v tomto termínu rozhodnutí o nepřijetí do rukou zákonného zástupce uchazeče.

Přijetí ke studiu 

Uchazeč, který bude přijat, vyplní po zveřejnění výsledků Zápisový lístek, který obdržel na ZŠ, s názvem školy a ŠVP (např. 41-51-H/01 Zemědělec-farmář). Tento lístek pak odevzdá osobně ve škole nebo ho odešle poštou a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tedy oznámení o přijetí). Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. 

 

V Benešově, dne 31. 1. 2023

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

ředitelka školy

 

 

Tato stránka nemá žádné podstránky.