Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > TEAM#UP > Vítá vás TEAM#UP

Vítá vás TEAM#UPDatum konání:
22.12.2023

První Newsletter projektu TEAM#UP

 LOGO TEAM UP.jpg

Prosinec 2023

 

Vítá Vás TEAM#UP!

   

Drazí čtenáři,

 

toto je první newsletter našeho projektu TEAM#UP. Motivací k napsání návrhu tohoto

ilustrační foto TEAM UP.jpg

 projektu byla touha sdílet a šířit vědecké i praktické znalosti o úspěšné ekologické obnově a zahájit plodnou a stimulující výměnu těchto znalostí mezi různými úrovněmi vzdělávání, různými profesními oblastmi a různými zeměmi.

Kombinace ztráty biologické rozmanitosti a změny klimatu bude mít závažné důsledky pro zabezpečení potravin, lidské zdraví a sociální pohodu. Biodiverzní zelená infrastruktura v městském, příměstském a venkovském prostředí má potenciál čelit dopadu změny klimatu. Zelené profese jsou klíčové pro zakládání druhově bohatých stanovišť a jejich péči. Pro maximální úspěch jsou nezbytné znalosti základů ekologie a ekologické obnovy, ale také znalosti týkající se plánování, implementace a managementu opatření ekologické obnovy.

Hlavním cílem projektu je vyplnit mezery ve znalostech v odborném vzdělávání zelených profesí. Odborné školy, akademické instituce a praktičtí partneři z Německa, České republiky, Norska a Španělska připravují veřejně přístupné vzdělávací materiály pro začlenění do odborného vzdělávání v oblasti zemědělství, lesnictví a krajinářství.

Srdečně zveme vzdělávací instituce pro zelené profese v celé Evropě i všechny, kdo v zelených profesích pracují, aby se spojili a sledovali náš pokrok. Pro odběr našeho newsletteru se můžete zaregistrovat na našich webových stránkách nebo na odkazu přímo zde!

Anita Kirmer a Markus Meyer

Koordinátoři projektu TEAM#UP, Anhalt University of Applied Sciences.

 

 FOTKA TÝMU.jpg

 

Naše velká myšlenka

 

TEAM#UP je mezinárodní projekt, jehož cílem je rozšířit dosavadní znalosti a dovednosti v oblasti ekologické obnovy, aby zaplnily mezery v odborném vzdělávání. Za tímto účelem vzniknou čtyři Centra excelence odborného vzdělávání zaměřená na různé oblasti ekologické obnovy: multifunkční a udržitelné využívání půdy v zemědělských systémech (Německo), obnovení staré infrastruktury, ekologické kompenzace a krajinářské úpravy (Norsko), obnova urbánní a venkovské krajiny (Česká republika) a obnova lesů a řízení rizika přírodních katastrof (Španělsko). Prostřednictvím spolupráce mezi odbornými školami, univerzitami a výzkumnými institucemi a partnery z různých sektorů vzniknou odborné učební osnovy a veřejně přístupné vzdělávací materiály na téma ekologické obnovy v několika jazykových verzích dostupné na OER platformě nazvané DERTO (Digital Ecological Restoration Toolbox).

 

 

Co je na TEAM#UP inovativního? Co udělá TEAM#UP pro Evropu a pro odborné vzdělávání v oblasti ekologické obnovy?

 

“TEAM #UP vytvoří volně přístupné vzdělávací materiály na téma ekologické obnovy v různých formátech a v různém rozsahu. Učitelé, kteří budou mít zájem, mohou tyto materiály snadno využít a začlenit do výuky přesně podle svých potřeb. Studenti pak budou mít možnost se během výuky dozvědět o ekologické obnově. TEAM#UP je jedinečný v tom, že klade důraz na učení se příkladem a do osnov začleňuje exkurze a praktická terénní cvičení s příklady dobré praxe spolu s virtuálními prohlídkami demonstračních míst. 

Díky výměně znalostí na národní i mezinárodní úrovni rozšíří TEAM#UP perspektivy a zkušenosti učitelů i studentů a přispěje k získání technických dovedností založených na principech ekologické obnovy.”

  • Lenka Šebelíková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

 TEAM#UP pomůže posílit povědomí o otázkách životního prostředí, ztrátě biologické rozmanitosti a důležitosti zdravých ekosystémů spolu s dopadem lidských činností na životní prostředí. Tím, že nabídneme praktické zkušenosti, zlepšíme rozvoj dovedností v odborném vzdělávání. To je zásadní pro předvídání a přizpůsobení se novým pracovním příležitostem v zeleném sektoru i pro trh práce, který se rychlým tempem mění.”

  • Andrea Troncoso, Evropská sekce Společnosti pro ekologickou obnovu

 ilustrační foto TEAM UP-2.jpg.png

 

Zůstaňte s námi, více příště!

 

Výzkumné organizace ve spolupráci se středními odbornými školami a praktickými partnery ve všech projektových zemích v současné době tvrdě pracují na vytváření vzdělávacích materiálů o ekologické obnově.

 

První část materiálů bude volně přístupná v polovině příštího roku na platformě DERTO. Spolu s tradičními formami výukových materiálů jako jsou skripta a pracovní listy připravujeme také například virtuální návštěvy demonstračních míst.

 

Více informací najdete v příštím newsletteru!

 

 

Tento newsletter byl sestaven nadšeným komunikačním týmem projektu TEAM#UP: Lenkou, Andreou a Ryanem!

Jsme teprve na začátku!  

Chcete-li být o projektu pravidelně informování, navštivte naši webovou stránku www.teamup2restore.eu

 

 EU logo.jpg

TEAM#UP je projekt Erasmus+ pro sdílení znalostí, nástrojů, vzdělávání a zdrojů v ekologické obnově pro různé komunity. Jedná se o čtyřletý projekt řešený od 15. června 2023 do 14. června 2027. TEAM#UP by měl sloužit jako centrum a referenční bod pro hlavní směřování aktivit ekologické obnovy se zapojením středních odborných škol, univerzit, a praktických partnerů, usnadňující přechod na zelenější a změnám klimatu odolnější společnost.

 

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.