Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Info > Poznej naše obory > Maturitní studijní obory SŠ > Zahradnictví > ŠVP - Design městské zeleně

ŠVP - Design městské zeleně

Identifikační údaje Střední zemědělské školy

Název školy:

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola 

Adresa školy:

Mendelova 131, 256 01 Benešov 

Zřizovatel školy:

Středočeský kraj 

Typ právnické osoby:

příspěvková organizace 

Kód a název oboru vzdělání:

41-44-M/01  Zahradnictví 

Zaměření vzdělávacího programu:

Design městské zeleně

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče

Potvrzení od lékaře,

 

 

Řádná délka studia vzdělávacího programu

Forma studia

Denní

4 letá

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovací jazyk:

Český jazyk

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitou

Způsob ukončení studia:

Maturita

Certifikát:

Maturitní vysvědčení

 

Kontakty pro komunikaci se školou:

Telefon:                      317 723 571

Fax:                            317 723 284

E - mail:                      dobesova@zemsbn.cz

IČO:                           61664651

Jméno ředitelky:         PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

Web:                           www.zemsbn.cz

 

Učební plán oboru - denní forma

Během studiu Tě čekají tyto předměty: 

Povinné vyučovací předměty

 • CJL Český jazyk a literatura 
 • ANJ Anglický jazyk
 • ODA Odborný anglický jazyk
 • DEJ Dějepis 
 • OBN Občanská nauka
 • ZEM Zeměpis 
 • MAT Matematika 
 • TEV Tělesná výchova 
 • INF Informatika 
 • FYZ Fyzika 
 • CHE Chemie 
 • BIE Biologie a ekologie 
 • PRA Praxe 
 • STZ Stroje a zařízení 
 • EKO Ekonomika 
 • ZAZ Základy zahradnictví 
 • MOV Motorová vozidla 
 • GEO Geodézie 
 • DMZK Design městské zeleně a krajiny - od 3. ročníku v anglickém jazyce
 • PZH Produkční zahradnictví (Zelinářství a Ovocnictví) 
 • PKVĚ Precizní Květinářství - od 3. ročníku v anglickém jazyce
 • PSAD Precizní Sadovnictví - od 3. ročníku v anglickém jazyce
 • OCR Ochrana rostlin
 • GHT Trávníkářství
 • SKR Sadovnické kreslení
 • FIM Firemní management
 • UCT Účetnictví 

Nepovinné vyučovací předměty

 • SCJL Seminář z českého jazyka 
 • SMAT Seminář z matematiky 
 • SANJ Seminář z anglického jazyka
 • SODA Seminář z odborného anglického jazyka