Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > O škole > Projekty > Podepsáno MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

Podepsáno MEMORANDUM O SPOLUPRÁCIDatum konání:
14.11.2022
  1. listopadu 2022

Formální schválení Evropské platformy ozeleňování měst

Podepsáno Memorandum stvrzující pevnou vzájemnou spolupráci

Po dvou letech intenzivní spolupráce formalizovalo 15 spolupracujících v rámci Evropské platformy ozeleňování měst své partnerství podepsáním Memoranda o porozumění. Smlouva byla podepsána v dánském městě Aarhus během akce pro veřejnost, které se, mimo jiné, účastnili zástupci dánské Národní agentury Erasmus+ a zainteresované strany ze Spojených Států.

Podepsané Memorandum stvrzuje partnerské vize, přispívající prostřednictvím ozeleňování měst ke klimatické odolnosti, biodiverzitě, zdraví a pohodě obyvatel měst. Posiluje cíle vedoucí k inovacím, výměně dovedností a rozvoji zelených měst v celé Evropě.

Memorandum také tvoří základnu pro rozvíjení partnerství s podobně uvažujícími organizacemi, jak v zemích současných partnerů, tak v celé Evropě. V případě, že máte zájem připojit se k platformě, kontaktujte prosím projektového koordinátora Jana Jeronimuse: j.jeronimus@yuverta.nl

Potřebnost ozeleňování měst

Systematické a účelné ozeleňování ve městech je součástí řešení početných problémů, které obyvatelům Evropy přinesla postupující urbanizace. Souvisí s nutností čelit následkům změny klimatu, jako jsou sucha a záplavy, a dále s otázkou zachování a obnovy života rostlin a zvířat v městských oblastech, také se zvýšením biodiverzity a tvorbou zelených oáz pro radost a prospěch obyvatel měst.

Silná, mezinárodní, partnerská spolupráce

Memorandum stanovuje rámec a obsah pevné mezinárodní spolupráce ve skupině zahrnující investory v sektoru, příslušné vzdělávací instituce, obchodní partnery, jako jsou firmy a profesní sdružení, a dále městské správy a neziskové organizace.

Účelem je zajistit rychlý přenos profesionálních znalostí a dovedností, potřeb trhu, aplikovaného výzkumu v součinnosti s efektivními postupy úřadů, pokud jde o klimatickou adaptaci, obnovu biodiverzity a zlepšování pohody obyvatel měst prostřednictvím městské zeleně. Přínosem úzké spolupráce s investory je též očekávaný nábor velice žádaných mladých lidí do zahradnického a krajinářského sektoru – a tudíž přínos v posilování dovedností.

Centra odborné excelence

Evropská platforma pro městské ozeleňování, která je spolufinancována Erasmem+, je jedním z půltuctu EU podpořených projektů, jejichž cílem je podporovat jak rozvoj tak zvaných Center odborné excelence, tak rozvoj mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní platformy. Evropa si může udržet a dále rozvinout své postavení ve světě – a přispět ke globálnímu vývoji -  pouze spoluprací a pokračující vysokou prosperitou.

 

 

Chcete vědět o projektu více? 

 

Memorandum of understanding.jpg

Caption: European Platform for Urban Greening Formalised with a Signed Memorandum of Understanding

All photos are free to use, licensed under Creative Commons BY-SA 3.0. Credits: Bart van Rongen, Yuverta. Please mention his name when using these images.