Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Přijímací řízení VOŠ

Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2022/2023

Veterinární asistent

Informace k přijímacímu řízení i oboru

 • ke studiu jsou přijímání uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou
 • uchazeči budou konat ve stanoveném termínu přijímací zkoušku -  ústní pohovor na dané téma (tematické okruhy jsou uvedeny v příloze)
 • uchazeč o studium musí včas doručit řádně vyplněnou přihlášku včetně všech požadovaných příloh
 • spolu s přihláškou uchazeč doručí i motivační dopis, ve kterém popíše svoji motivaci ke studiu vybraného oboru. Dopis bude v minimálním rozsahu 150 slov. 
 • podrobná kritéria pro přijetí naleznete níže

Kritéria přijímacího řízení

Pro rok 2022/2023:

Tematické okruhy k ústnímu pohovoru (prověření zájmu a znalostí k oboru)

 

Termíny přijímacího řízení 

 

1. kolo přijímacího řízení

Termíny zasílání přihlášek
 •  do 31. května 2022
Termíny přijímacího řízení
 •  20. června 2022 - řádný termín přijímací zkoušky (výsledky budou zveřejněny 27. června 2022)
 •  7. července 2022 - náhradní termín přijímací zkoušky (výsledky budou zveřejněny 14. července 2022)

Uchazeči o studium budou přijímáni do naplnění kapacity VOŠ.

V případě nenaplnění kapacity bude vypsáno další kolo přijímacího řízení, a to v následujících termínech:

 

2. kolo přijímacího řízení

Termíny zasílání přihlášek
 •  do 31. července 2022
Termíny přijímacího řízení
 •  29. srpna 2022 - řádný termín přijímací zkoušky (výsledky budou zveřejněny 5. září 2022)

3. kolo přijímacího řízení

Termíny zasílání přihlášek
 •  do 31. srpna 2022
Termíny přijímacího řízení
 •  22. září 2022 - řádný termín přijímací zkoušky (výsledky budou zveřejněny 29. září 2022)

Přílohy

Formulář přihlášky ke studiu ke stažení:

Přihláška na VOŠ

Informace o formě studia a výňatek ze vzdělávacího plánu naleznete na tomto odkazu:

VOŠ - Veterinární asistent

 

Zemědělské podnikání  

Důležitá informace: ve školním roce 2022/2023 nebude tento obor otevřen. 

Předpokládáme obor opět otevřít ve školním roce 2023/2024. 

Informace k přijímacímu řízení i oboru

 • ke studiu jsou přijímání uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou
 • uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 1.- 4. ročníku střední školy
 • uchazeč o studium musí včas doručit řádně vyplněnou přihlášku včetně všech požadovaných příloh
 • podrobná kritéria pro přijetí naleznete níže

 

Kritéria přijímacího řízení

Pro rok 2022/2023:

Termíny přijímacího řízení 

 

1. kolo přijímacího řízení

Termíny zasílání přihlášek
 •  do 31. května 2022

Uchazeči o studium budou přijímáni do naplnění kapacity VOŠ.

V případě nenaplnění kapacity bude vypsáno další kolo přijímacího řízení, a to v následujících termínech:

 

2. kolo přijímacího řízení

Termíny zasílání přihlášek
 •  do 31. července 2022
 

3. kolo přijímacího řízení

Termíny zasílání přihlášek
 •  do 31. srpna 2022

Přílohy

Formulář přihlášky ke studiu ke stažení:

Přihláška na VOŠ

Informace o formě studia a výňatek ze vzdělávacího plánu naleznete na tomto odkazu:

VOŠ - Zemědělské podnikání