Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Přijímací řízení VOŠ

Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2023/2024

Veterinární asistent | Zemědělské podnikání

Informace k přijímacímu řízení

  • ke studiu jsou přijímání uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou
  • uchazeč o studium musí včas doručit řádně vyplněnou přihlášku včetně všech požadovaných příloh
  • součástí přihlášky je i lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru
  • podrobná kritéria pro přijetí naleznete níže

Kritéria přijímacího řízení

Pro rok 2023/2024:

 

Termíny přijímacího řízení 

 

1. kolo přijímacího řízení

Termíny zasílání přihlášek:
  •  do 31. května 2023
 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy www.zemsbn.cz.
Uchazeči budou přijímáni do naplnění stanovené kapacity 50 žáků pro 1. ročník VOŠ ve školním roce
2023/2024. Uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno do 7 dnů od konání přijímací zkoušky,
pořadí přijetí ostatních uchazečů bude vyvěšeno na zemsbn.cz pod jejich osobními kódy.

V případě nenaplnění kapacity bude vypsáno další kolo přijímacího řízení.

 

Přílohy

Formulář přihlášky ke studiu ke stažení:

Přihláška na VOŠ

Informace o formě studia a výňatek ze vzdělávacího plánu naleznete na tomto odkazu:

VOŠ - Veterinární asistent

 

VOŠ - Zemědělské podnikání