Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Přijímací řízení VOŠ

Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2023/2024

Veterinární asistent | Zemědělské podnikání

Informace k přijímacímu řízení

  • ke studiu jsou přijímání uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou
  • uchazeč o studium musí včas doručit řádně vyplněnou přihlášku včetně všech požadovaných příloh
  • součástí přihlášky je i lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru
  • podrobná kritéria pro přijetí naleznete níže

Kritéria přijímacího řízení

Pro rok 2023/2024:

 

Termíny přijímacího řízení 

 

1. kolo přijímacího řízení

Termíny zasílání přihlášek:
  •  do 31. května 2023
 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy (www.zemsbn.cz), nejdříve do lhůty 14. dnů ode dne konání přijímacího řízení.
Uchazeči budou přijímáni do naplnění stanovené kapacity 50 žáků pro 1. ročník VOŠ ve školním roce
2023/2024. Uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno do 7 dnů od konání přijímací zkoušky,
pořadí přijetí ostatních uchazečů bude vyvěšeno na zemsbn.cz pod jejich osobními kódy.

V případě nenaplnění kapacity bude vypsáno další kolo přijímacího řízení.

 

Přílohy

Formulář přihlášky ke studiu ke stažení:

Přihláška na VOŠ

 

Informace o formě studia a výňatek ze vzdělávacího plánu naleznete na tomto odkazu:

VOŠ - Veterinární asistent

 

VOŠ - Zemědělské podnikání