Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > O škole > Fotogalerie > Poskytnuté informace dle zákona 106/1999sb.

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňující dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích  jsme zveřejnili doprovodnou informaci, vyjadřující jejich obsah.

Sazebník úhrad poskytování informací

Poskytnuté informace:

Podána e-mailem dne: 29.12.2017  20:35 hod.

 

Žádost o informace

 

Evidována dne: 3.1.2018

č.j.: 0028/2018/VOMBN

v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám o poskytnutí informace:

1) kolik zaměstnanců v pracovním poměru (pracovní smlouva, případně jmenování) má VOŠ a SZeŠ Benešov ve školním roce 2017/2018 celkem (proměnil-li se tento počet od počátku školního roku, pak jej žádám uvést ke dni 15. prosince 2017),

2) kolik ze zaměstnanců dle bodu 1) je zástupců ředitelky, kolik pedagogických pracovníků a kolik nepedagogických pracovníků (ostatní),

3) kolik zaměstnanců (s rozlišením na zástupce ředitelky, pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky) pobíralo (bylo jim přiznáno) ve školním roce 2017/2018 před zvýšením tarifních platů, tj. před 1. listopadem 2017, osobní ohodnocení,

4) kolik zaměstnanců (s rozlišením na zástupce ředitelky, pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky) pobíralo (bylo jim přiznáno) ve školním roce 2017/2018 po zvýšení tarifních platů, tj. po 1. listopadu 2017, osobní ohodnocení,

5) kolika zaměstnancům (s rozlišením na zástupce ředitelky, pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky) byla jim přiznána ve školním roce 2017/2018 odměnu, a to s uvedením důvodů poskytnutí odměn u zástupců ředitelky a u nepedagogických pracovníků.

Odpověď:

Dopisem na adresu žadatele dne 22.1.2018

 

Podána e-mailem dne: 4.1.2018  23:49 hod.

 

Žádost o informace

 

Evidována dne: 5.1.2018

 

v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám o poskytnutí informace:

1) kolik zaměstnanců v pracovním poměru (pracovní smlouva, případně jmenování) má VOŠ a SZeŠ Benešov ve školním roce 2017/2018 celkem (proměnil-li se tento počet od počátku školního roku, pak jej žádám uvést ke dni 15. prosince 2017),

2) kolik ze zaměstnanců dle bodu 1) je zástupců ředitelky, kolik pedagogických pracovníků a kolik nepedagogických pracovníků (ostatní),

3) kolik zaměstnanců (s rozlišením na zástupce ředitelky, pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky) pobíralo (bylo jim přiznáno) ve školním roce 2017/2018 před zvýšením tarifních platů, tj. před 1. listopadem 2017, osobní ohodnocení,

4) kolik zaměstnanců (s rozlišením na zástupce ředitelky, pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky) pobíralo (bylo jim přiznáno) ve školním roce 2017/2018 po zvýšení tarifních platů, tj. po 1. listopadu 2017, osobní ohodnocení,

5) kolika zaměstnancům (s rozlišením na zástupce ředitelky, pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky) byla jim přiznána ve školním roce 2017/2018 odměnu, a to s uvedením důvodů poskytnutí odměn u zástupců ředitelky a u nepedagogických pracovníků.

 

Odpověď:

Dopisem na adresu žadatele dne 22.1.2018

  

Podána e-mailem dne: 11.1.2018  17:41 hod.

 

Žádost o informace

 

Evidována dne: 11.1.2018

 

v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám o poskytnutí informace:

1) kolik zaměstnanců v pracovním poměru (pracovní smlouva, případně jmenování) má VOŠ a SZeŠ Benešov ve školním roce 2017/2018 celkem (proměnil-li se tento počet od počátku školního roku, pak jej žádám uvést ke dni 15. prosince 2017),

2) kolik ze zaměstnanců dle bodu 1) je zástupců ředitelky, kolik pedagogických pracovníků a kolik nepedagogických pracovníků (ostatní),

3) kolik zaměstnanců (s rozlišením na zástupce ředitelky, pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky) pobíralo (bylo jim přiznáno) ve školním roce 2017/2018 před zvýšením tarifních platů, tj. před 1. listopadem 2017, osobní ohodnocení,

4) kolik zaměstnanců (s rozlišením na zástupce ředitelky, pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky) pobíralo (bylo jim přiznáno) ve školním roce 2017/2018 po zvýšení tarifních platů, tj. po 1. listopadu 2017, osobní ohodnocení,

5) kolika zaměstnancům (s rozlišením na zástupce ředitelky, pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky) byla jim přiznána ve školním roce 2017/2018 odměnu, a to s uvedením důvodů poskytnutí odměn u zástupců ředitelky a u nepedagogických pracovníků.

 

Odpověď:

Dopisem na adresu žadatele dne 22.1.2018

  

Podána e-mailem dne: 18.1.2018  11:43 hod.

 

Žádost o informace

 

Evidována dne: 18.1.2018

č.j.: 0112/2018/VOMBN

 

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o níže uvedené údaje:

 

1. Kolik zaměstnanců (pouze pedagogických pracovníků) má Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov?

2. Kolik přestávek celkem je nutno týdně zabezpečit pedagogickým dozorem (celkové číslo všech přestávek v rámci všech dozorovaných míst)? Je-li tento počet proměnlivý, pak žádám uvést průměr za poslední dva týdny.

3. Kolik osob z celkového počtu zaměstnanců (dle bodu 1) vykonává (má stanoven) dohled nad žáky ve škole (před vyučováním, o přestávkách mezi vyučováním, apod.) v rozsahu
a)    žádná přestávka?
b)    pod 10 přestávek/týdně?
c)    11-20 přestávek/týdně?
d)    21-30 přestávek/týdně?
e)    31-40 přestávek/týdně?
f)    více než 41 přestávek/týdně?

Je-li tento počet proměnlivý, pak žádám uvést průměr za poslení dva týdny.


4. Kolik z celkového počtu zaměstnanců (dle bodu 1) vykonává práci přesčas?

5. Jakým způsobem (formou) je evidována práce přesčas a jak je řešena (kompenzována)?

6. Jaké jsou nejčastější důvody (opakující se, obvyklé) vykonávané přesčasové práce u zaměstnanců (dle bodu 1)?

7. Kolik z celkového počtu zaměstnanců (dle bodu 1) nemá vyčerpanou dovolenou z roku 2017, a to bez ohledu na rozsah této nevyčerpané dovolené?

8. Kolik z celkového počtu zaměstnanců (dle bodu 1) nemá vyčerpanou dovolenou z roku 2016, a to bez ohledu na rozsah této nevyčerpané dovolené?

9. Kolik z celkového počtu zaměstnanců (dle bodu 1) nemá vyčerpanou dovolenou z roku 2015, a to bez ohledu na rozsah této nevyčerpané dovolené?

10. Kolik z celkového počtu zaměstnanců (dle bodu 1) nemá vyčerpanou dovolenou z roku 2014 a let předchozích, a to bez ohledu na rozsah této nevyčerpané dovolené?

 

Odpověď:

Dopisem na adresu žadatele dne 16.2.2018

 

Podána e-mailem dne: 31.1.2018  12:24 hod.

 

Žádost o informace

 

Evidována dne: 31.1.2018

č.j.: 0174/2018/VOMBN

 

žádám o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:

1. jaká finanční částka (suma v Kč) byla na odměnách celkem vyplacena ve školním roce 2017/2018

a) všem zaměstnancům školy (tzn. včetně ředitelky školy),

b) zástupcům ředitelky školy,

c) pedagogickým pracovníkům.

 

Odpověď:

Dopisem na adresu žadatele na základě Rozhodnutí  KÚ SK č.j. 035836/2018/KUSK dne 29.3.2018

  

Podána e-mailem dne: 5.3.2018  13:34 hod.

 

Žádost o informace

 

Evidována dne: 5.3.2018

č.j.: 0210/2018/VOMBN

 

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o níže uvedené údaje:

 

1) poskytnutí všech zápisů z porad, jednání a obdobných schůzek ředitelky školy, zejména s pedagogickým sborem a dalšími zaměstnanci školy, a to od 1. července 2017 do 28. února 2018.

 

2) veškeré podklady k poradám, jednáním a schůzkách uvedeným v bodě 1).

 

 

Odpověď e-mailem dne: 20.3.2018  16:57

Vážená paní XXXX,

dne 5. března jsme obdrželi vaši žádost, v níž požadujete podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen “zákona”):

1) poskytnutí všech  zápisů porad, jednání a obdobných schůzek ředitelky školy, zejména s pedagogickým sborem a dalšími zaměstnanci školy, a to od 1.7.2017 do 28.2.2018

2) veškeré podklady k poradám, jednáním a schůzkám uvedeným v bodě 1). 

Přestože žádost nebyla podána řádně (a sice s ohledem na podmínky dané v § 14 odst. 2 zákona a také nebyla  zaslána na zřízenou elektronickou adresu podatelny), rozhodli jsme se  posoudit její důvodnost nikoliv z hlediska požadované formy podání, ale jen  z hlediska požadovaných informací.  Požádala jste o vyhledání a sběr objemného množství oddělených  a odlišných informací (jde o zápisy z porad vedení hospodářského úseku a školy, z porad s pedagogickým sborem, z porad s předmětovými komisemi, a protože musíme zpracovat různorodé podkladové - doprovodné materiály vedené v různých systémech), z nichž  musí každá být jednotlivě posouzena a případně upravena (anonymizována) s ohledem na zásady dané v § 8a zákona. Součástí zápisů jsou údaje, které patří do sféry informací, které se týkají osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí zaměstnanců a studentů povinné osoby. My jako povinná osoba se musíme řídit jednak zákonnou úpravou, ale také tím,  že nemáme oprávnění k nakládání s těmito údaji vyjma jejich užití v rámci školy.  Každý zápis bude nutné  také posoudit  v tom smyslu, zda neobsahuje informace, které se týkají  výlučně vnitřních pokynů povinné osoby, neboť o tyto informace bude nutné vyžadované informace omezit (viz § 11 odst. 1 písm. a) a zápis v tomto směru upravit. 

Vzhledem k tomu, že je nutné zajistit ochranu práv třetích osob a z důvodů výše uvedených  máme za to, že to jsou závažné důvody, které nás opravňují k prodloužení lhůty pro poskytnutí informací. S ohledem na náročnost popisované činnosti prodlužujeme lhůtu o 10 dnů.  

S pozdravem

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová , ředitelka školy

Odpověď:

Rozhodnutí na adresu žadatele dne 3.4.2018, č.j. 0281/2018/VOMBN

 

Podána datovou schránkou dne: 9.3.2018  9:11 hod.

 

Žádost o poskytnutí informace

 

Evidována dne: 9.3.2018

č.j.: 0224/2018/VOMBN

 

 

žádám o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, kolik žáků Vyšší odborné školy a střední zemědělské školy Benešov, Mendelova 131, Benešov, ve školním roce 2016/2017:

 

1. dostalo napomenutí třídního učitele,

2. dostalo důtku třídního učitele,

3. dostalo důtku ředitele školy,

4. bylo podmíněně vyloučeno ze školy,

5. bylo vyloučeno ze školy.

 

Odpověď:

Datovou schránkou dne 23.3.2018

 

 

Podána e-mailem dne: 14.3.2018  21:52 hod.

 

Žádost o informace

 

Evidována dne: 15.3.2018

č.j.: 0245/2018/VOMBN

 

 

Žádám tímto na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informace - kopie „interních předpisů“, kterými argumentuje paní R. Palme, z pověření paní ředitelky, když mi v e-mailu ze dne 9. března 2018, doručeného na tuto e-mailovou adresu, sděluje, že „mailová pošta v záležitostech takové povahy není možná“.

 

Odpověď e-mailem dne 21.3.2018  17:05

Dobrý den,

z pověření paní ředitelky VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131, PaedDr. Bc. Ivany Dobešové Vám sděluji, že Vaše žádost nebyla podána v souladu s § 14 odst. 3  a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a tudíž Vaše žádost nemůže být brána jako žádost ve smyslu tohoto zákona.

S pozdravem

Radka Palme
sekretariát VOŠ a SZeŠ Benešov

 

Podána e-mailem dne: 14.3.2018  22:31 hod.

 

Žádost o informace

 

Evidována dne: 15.3.2018

č.j.: 0246/2018/VOMBN

 

žádám tímto na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informace - veškerých podkladů (jejich kopií), zejména

a) podklady, dle nichž byl prováděn výpočet měsíčních platů, a

b) měsíční evidence pracovní doby,

obojí za dobu od 1. září 2012 do současnosti, které se vztahují k vašemu zaměstnanci, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Odpověď e-mailem dne 21.3.2018  17:06

Dobrý den paní XXXXXX,

z pověření paní ředitelky VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131, PaedDr. Bc. Ivany Dobešové Vám sděluji, že Vaše žádost nebyla podána v souladu s § 14 odst. 3  a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a tudíž Vaše žádost nemůže být brána jako žádost ve smyslu tohoto zákona.

S pozdravem

Radka Palme
sekretariát VOŠ a SZeŠ Benešov

  

Podána e-mailem dne: 21.3.2018  21:26 hod.

 

Žádost o informace

 

Evidována dne: 22.3.2018

č.j.: 0262/2018/VOMBN

 

 

Žádám tímto na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, současně ve spojení se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací – kopií:

1)  doklady, na jejichž základě byl plat vypočten (§ 142 odst. 5 věta druhá zákoníku práce),

     a

2)  měsíční evidence pracovní doby (§ 96 odst. 2 zákoníku práce).

Informace dle bodů 1) a 2), vztahující se k mé osobě – zaměstnanci povinného subjektu, žádám poskytnout za dobu od 1. září 2012 do současnosti. K tomu uvádím, že jelikož mi nebyly tyto materiály (v rozporu se zákoníkem práce) dosud poskytnuty, ačkoli jsem o ně opakovaně žádal, využívám tuto možnost, jak se materiálů domoci.

 

Odpověď:

Datovou schránkou dne 5.4.2018 + 15 příloh

 

Podána e-mailem dne: 29.3.2018  22:20 hod.

 

Žádost o informace

 

Evidována dne: 3.4.2018

č.j.: 0297/2018/VOMBN

 


ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Vážená paní, vážený pane,

 

žádám poskytnout tyto informace:


1) smlouvu, na jejímž základě poskytuje advokátní kancelář Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a Partneři, se sídlem 256 01 Benešov, Masarykovo nám. 225 své služby povinnému subjektu,

2) na základě čeho a jakým způsobem byla advokátní kancelář Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a Partneři, se sídlem 256 01 Benešov, Masarykovo nám. 225 pro poskytování těchto služeb vybrána,

3) jaké dokumenty byly předloženy advokátní kanceláři Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a Partneři, se sídlem 256 01 Benešov, Masarykovo nám. 225 v souvislosti s předžalobní výzvou doručenou povinnému subjektu dne 21. března 2018,

4) kopie dokumentů uvedených v bodě 3) této žádosti,

5) jakým způsobem a v jakých termínech byly dokumenty uvedené v bodě 3) této žádosti předloženy advokátní kanceláři Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a Partneři, se sídlem 256 01 Benešov, Masarykovo nám. 225 (například poštovní přepravou, elektronicky, dány k nahlédnutí v sídle povinného subjektu či uvedené advokátní kanceláře apod.),

6) kolik setkání, kdy a kde proběhlo se zástupci advokátní kanceláře Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a Partneři, se sídlem 256 01 Benešov, Masarykovo nám. 225 v tomto kalendářním roce, tedy od 1. ledna 2018 do 29. března 2018,

7) kým (jakým subjektem, orgánem či osobou) a z jakého zdroje (například z které účetní jednotky) jsou služby poskytované advokátní kanceláří Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a Partneři, se sídlem 256 01 Benešov, Masarykovo nám. 225 hrazeny.

 

Odpověď:

Dopisem na adresu žadatele dne 13.4.2018 a Rozhodnutím na adresu žadatele dne 13.4.2018.

  

Podána e-mailem dne: 30.3.2018  20:14 hod.

 

Žádost o informace

 

Evidována dne: 3.4.2018

č.j.: 0298/2018/VOMBN

 

 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

 

Vážená paní, vážený pane,

 

žádám poskytnout informaci o tom, jaká položka rozpočtové skladby (její číslo a název) a v jaké výši (částka v Kč) je v současném rozpočtu povinného subjektu určena i k hrazení právních služeb, resp. je z ní možno platit poskytování právních služeb.

 

Odpověď:

Dopisem na adresu žadatele dne 16.4.2018

 

Podána e-mailem dne: 3.4.2018  21:45 hod.

 

Žádost o informace

 

Evidována dne: 4.4.2018

č.j.: 0301/2018/VOMBN

 

 

žádám tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnout informaci, kde, v souladu s tímto zákonem, konkrétně jeho ustanovením § 5 odst. 1 věty první, jsou zveřejněny informace vámi, jakožto povinným subjektem, poskytnuté.

Povinný subjekt: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

 

Odpověď:

Dopisem s dodejkou na adresu žadatele dne 18.4.2018 pod

 č.j. 0356/2018/VOMBN

 

Podána e-mailem dne: 4.4.2018  23:27 hod.

 

Žádost o informace

 

Evidována dne: 5.4.2018

č.j.: 0304/2018/VOMBN

 

 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

žádám tímto o poskytnutí informace

1) kopie všech smluv s hodnotou plnění do 50 tisíc korun,

 

2) důvody, proč nejsou v rozporu se zákonem zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup povinně zveřejňované informace ve smyslu ustanovení § 5 zákona o svobodném přístupu k informacím,

 

3) konkrétní důvody, pro které byly uděleny odměny jednotlivým zástupcům ředitelky školy ve školním roce 2016/2017. Důvody žádám uvést ve vztahu vždy ke konkrétnímu zástupci ředitelky školy, a to s uvedením jména.

 

 

Odpověď:

Dopisem s dodejkou na adresu žadatele dne 19.4.2018,

 č.j. 0364/2018/VOMBN a Rozhodnutím na adresu žadatele dne 30.4.2018, č.j. 0391/2018/VOMBN.

 

Podána e-mailem dne: 20.4.2018  9:15 hod.

 

Žádost o informace

 

Evidována dne: 20.4.2018

č.j.: 0367/2018/VOMBN

 

 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

 

Vážená paní, vážený pane,

 

žádám poskytnout tyto informace:

 

1) objednávku (její kopii), na jejímž základě poskytuje advokátní kancelář Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a Partneři, se sídlem 256 01 Benešov, Masarykovo nám. 225 své služby povinnému subjektu v souvislosti s předžalobní výzvou doručenou povinnému subjektu dne 21. března 2018,

 

Odpověď:

Rozhodnutím na adresu žadatele dne 4.5.2018 pod č.j. 0367/2018/VOMBN.

 

Podána e-mailem dne: 30.4.2018  9:19 hod.

 

Žádost o informace

 

Evidována dne: 30.4.2018

č.j.: 0397/2018/VOMBN

 

 

o poskytnutí informace
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Vážená paní, vážený pane,

 

žádám tímto o poskytnutí informace,

1) na základě jakého zákonného ustanovení zasílá povinný subjekt žadatelům o informace doporučenými dopisy dotazy, zda trvají na poskytnutí informací v daném rozsahu.

2) - znění všech poskytnutých informací na všechny žádosti o informace podané ode dne 1. prosince 2018.

 

 

Odpověď:

Dopisem s dodejkou na adresu žadatele dne 14.5.2018,

 č.j. 0442/2018/VOMBN a Rozhodnutím na adresu žadatele dne 14.5.2018, č.j. 0443/2018/VOMBN.

 

 

Podána datovou schránkou dne: 29.01.2019  14:53 hod.

 

Žádost o poskytnutí informace

 

Zaevidována dne: 29.01.2019

č.j.: 0126/2019/VOMBN

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

žádám tímto o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,

kdo všechno zastupoval, resp. představoval povinný subjekt na akci Veletrh vzdělávání 2019 v Benešově, která se uskutečnila dne 29. ledna 2019.

Informace žádám poskytnout do datové schránky, ze které byla tato žádost odeslána.

 

Odpověď:

Datovou zprávou na ID žadatele dne 12.02.2019,

 č.j. 0126/2019/VOMBN.

Přehled nejdůležitějších předpisů:

Zákon č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění;
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění;
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  v platném znění;
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění;
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění;
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění