Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Info > COVID-19 > Pokyny pro ubytování v DM od 11.5.2020

Pokyny pro ubytování v DM od 11.5.2020

Od 11.5.2020, respektive od 10.5.2020 se mohou v domově mládeže ubytovat pouze studenti závěrečných ročníků, kteří se vrací k prezenční výuce od 11.5.2020

Ostatní žáci a studenti budou mít, dle individuální potřeby, umožněné ubytování v pozdějším termínu! 

Domov mládeže bude v provozu od 10.5.2020 od 16 hodin.  Při vstupu na DM zletilý žák či student podepisuje čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Nezletilý žák přiveze toto prohlášení podepsané od zákonného zástupce /viz příloha/. Při příjezdu na DM bude měřena teplota.

Pravidla provozu domova mládeže :

 • Vstup do DM je umožněn pouze ubytovaným žákům či studentům, nikoliv rodičům či návštěvám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci DM nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák musí mít 3 roušky na den, starat se o jejich čistotu a dezinfekci. Současně je potřeba mít sáček na uložení roušek. Textilní roušky lze varem dezinfikovat pouze ve vlastních nádobách a to ve stanovené době vychovatelem. S rozpisem budou žáci seznámeni při příjezdu na DM.
 • Místo vyhrazené pro dezinfekci roušek s návodem, jak postupovat při desinfekci, je klubovna DM.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem ukončení ubytování žáka v DM.
 • Rozestupy v prostorách DM budou 2 m /minimálně 1,5 metru/.
 • Společenské místnosti budou uzavřeny po dobu epidemiologických opatření.
 • Sprchování ve společných sprchách bude možné podle rozpisu s časovými intervaly 30 minut. Žák bude s rozpisem seznámen při příjezdu na DM. Harmonogram sprchování bude nastaven tak, aby byla dodržena epidemiologická opatření.
 • Pro případné objevení podezření z onemocnění COVOD 19 v průběhu provozu bude vyhrazen pokoj pro karanténu, vybavený podle hygienických požadavků.
 • Prostředky na dezinfikování rukou budou na záchodech, v umývárnách DM a chodbách DM.
 • Před znovuotevřením DM budou všechny pokoje a společné prostory důkladně uklizeny a vydezinfikovány.

Pokoje:

 • Na každém pokoji bude ubytován pouze jeden žák. Návštěvy jsou zakázány.
 • Každý pokoj bude vybaven nádobou s desinfekcí a jednorázovými papírovými ubrousky.
 • Na pokoji se nevyžaduje nošení roušky. Po sejmutí ji žák vloží do sáčku.
 • Žák či student neprodleně po přezutí použije dezinfekci rukou. Doporučuje se předchozí umytí rukou mýdlem a teplou vodou.
 • Žák či student bude často větrat pokoj /zásadní preventivní faktor/.

Rámcová pravidla pro stravování žáků DM:

 • Snídaně a večeře: formou balíčků, vydává vychovatel včetně čistých příborů.
 • Obědy: školní jídelna. Obědy budou vydávány podle harmonogramu výuky, v čase, který žáci striktně dodržují. Strávníci si sami jídlo, pití ani příbory neberou.
 • Žáci a studenti budou rozděleni na skupiny a vstupují do jídelny v rozestupu 2 metrů.
 • Rouška se odkládá pouze při samostatné konzumaci jídla v jídelně.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci. Dezinfekce a jednorázové papírové ubrousky budou umístěny před vstupem do jídelny.

Při podezření na možné příznaky COVID 19:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 /horečka, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest/, nesmí do domova mládeže vstoupit.
 • Pokud žák či student vykazuje některý z možných příznaků COVID 19, je umístěn do karantény na předem připravený pokoj a vychovatel kontaktuje rodiče k okamžitému vyzvednutí žáka či studenta. O podezření na nákazu informuje službu konající vychovatel spádovou hygienickou stanici a vedení školy.

V Benešově dne 6.5.2020

příloha_čestné_prohlášení COVID-19.pdf