Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > O škole > Úřední deska/Tiskopisy > Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. § 5 odst. 1) bod j) povinný subjekt ve věci požadovaných náhrad za poskytnutí informace uvádí:

  • Krajský úřad Středočeského kraje přezkoumal stížnost ze zde 24. 4. 2018 a konstatuje, že je oprávněná. Povinný subjekt před podáním žádosti o informace měl sazebník zveřejněn pouze na úřední desce, tedy platný, ale ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup došlo až 12. 4. 2018, proto v daném případě nelze požadovat úhradu nákladů. Kromě toho odvolací orgán upozorňuje, že při vyčíslení nákladů na pracnost je nutno odlišit pracnost vyhledávání od zpracování informace, neboť náklady za zpracování informace nelze požadovat.

Postup při vyřizování žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. podle § 5 odstavec 1 bod d)

Žadatel

Povinný subjekt

 

Žádost

Do 7 dnů výzva k doplnění žádosti pokud je nejasný obsah

Do 15 dnů vydání částečného nebo úplného rozhodnutí o odmítnutí

Nebo odpověď

 

Zveřejněna informace

Odpověď do 7 dnů

Stížnost

 

Předloží nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne doručení

Náprava sjednána do 15 dnů

Odvolání

Předložení nadřízenému orgánu do 15 dnů ode dne doručení

 

Nadřízený orgán rozhodne do 15 dnů ode dne předložení odvolání

Úhrada za poskytnuté služby uhrazena do 60 dnů