Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > O škole > Úřední deska/Tiskopisy > GDPR

Informační povinnost správce

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení žáci, studenti a rodiče,

na tomto místě si Vás Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, resp. osobní údaje Vašeho dítěte, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

 1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov.

 1. Jak mohu správce osobních údajů kontaktovat?

Vyšší odbornou školu a Střední zemědělskou školu Benešov jako správce můžete kontaktovat na adrese

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov

Mendelova 131

256 01 Benešov

Tel.: 317723571

E-mail: info@zemsbn.cz

ID datové schránky: wctg79r

 1. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Benešov?

Jelikož jsme orgánem veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c

 1. Kdy se mohu obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Jaké osobní údaje a proč Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov zpracovává?

Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon). V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli plnit smlouvy či poskytovat školské služby (např. školní stravování).

 1. Předáváte osobní údaje jiným subjektům?

Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. zajištění výuky na dálku nebo předání osobních údajů Vašeho dítěte ubytovateli za účelem realizace lyžařského výcviku).

 1. Předáváte osobní údaje do třetích zemí?

Níže přehledně uvádíme, které nástroje používáme a komu osobní údaje do třetích zemí předáváme:

Osobní údaje, které zpracováváme

Účel zpracování/Právní důvod zpracování

Společnost a země předání

Využitý prostředek

Údaje o nastavení prohlížeče

Analýza návštěvnosti webových stránek – oprávněný zájem správce

Google Inc. - USA

Google Analytics

komunikace mezi učitelem a žákem

Zajištění výuky na dálku – plnění zákonné povinnosti

Facebook Inc. - USA

Facebook, Whatsapp, Messenger

Informace o činnosti školy, fotografie, jméno a příjmení,

Informace o činnosti školy/školní facebook – oprávněný zájem správce či souhlas

Facebook Inc. - USA

Facebook

Instagram

Informace o žácích k dálkové výuce

Zajištění výuky na dálku – plnění zákonné povinnosti

Google Inc. - USA

GSUITE+ Microsoft (OFFICE 365)

MS Teams

Tyto údaje jsou předávány do USA na základě standardních smluvních doložek.

 1. Domnívám se, že nezpracováváte správně osobní údaje.

V tom případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

 • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům, resp. osobním údajům Vašeho dítěte;
 • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné;
 • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.
 1. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

 1. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.