Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > ZELENÁ MĚSTA 2030+ > Co je EPLUG a co nového se událo v roce 2021

Co je EPLUG a co nového se událo v roce 2021Datum konání:
15.1.2022

Evropská platforma pro městskou zeleň

Evropská platforma pro městskou zeleň je první platformou svého druhu v Evropě a
rychle se stává světovým referenčním bodem pro všechny aspekty městské zeleně.
Cílem platformy financované Evropskou komisí je zvýšit znalosti a dovednosti potřebné k řešení
problematiky biologické rozmanitosti, přizpůsobení se klimatu a zlepšení životních podmínek v
městských oblastech a rozšířit odborné znalosti studentů a odborníků v oblasti městské zeleně.
Platforma sdružuje vzdělávací instituce z České republiky, Dánska, Finska, Nizozemí, Rumunska a
Španělska, které spolupracují s předními podniky a samosprávami na vytvoření sítě center odborné
excelence v Evropě.
Tato centra odborné excelence, jejichž činnost byla zahájena v lednu 2021, určila regionální priority,
které je třeba řešit, aby se posunuly učební osnovy a odborná příprava v oblasti městské zeleně

Více o činnosti platformy a zapojení České republiky naleznete v případové studii za rok 2021: 

Případová studie z roku 2021