Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Info > Poznej naše obory > Studijní obor VOŠ > Zemědělské podnikání > Dálková forma studia (dobíhající)

Dálková forma studia

 

Učební plán

Název vzdělávacího programu
Kód a název oboru vzdělání
 
Zemědělské podnikání
41-31-N/.. Zemědělství
 
Název vyučovacího předmětu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
A
celkem
Povinné předměty
ZO
LO
ZO
LO
ZO
LO
ZO
LO
 
 
Cizí jazyk – CJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
 
   CJ 1 
10 ZK
10 ZK
10 ZK
10 ZK
10 ZK
10 ZK
10 ZK
10 ZK
 
80
   CJ 2 
 
 
 
 
 
 
 
10 KZ
 
10
Zemědělská produkce - ZP
 
 
 
 
 
 
 
 
A
 
   ZP 1 
 
 
 
 
20 ZK
15 ZK
 
 
 
35
   ZP 2 
 
 
 
 
20 ZK
15 ZK
 
 
 
35
   ZP 3 
 
 
 
 
 
15 ZK
 
 
 
15
   ZP 4
 
 
 
 
 
 
 
15 ZK
 
15
   ZP 5
 
 
 
 
10 KZ
 
 
 
 
10
   ZP 6 
 
 
 
 
 
 
10 KZ
 
 
10
   ZP 7 
 
 
 
 
 
 
 
15 KZ
 
15
Ekonomika, podnikání, účetnictví a daně - EKD
 
 
 
A
 
   EKD 1 
 
 
10 ZK
10 ZK
10 ZK
10 ZK
10 ZK
10 ZK
 
60
   EKD 2 
 
 
 
 
10 KZ
15 ZK
 
 
 
25
   EKD 3 
 
 
 
 
 
 
15 ZK
 
 
15
   EKD 4 
 
 
 
 
 
 
10 Z
10 Z
 
20
   EKD 5 
 
 
 
 
 
 
15 KZ
 
 
15
Mechanizace v zemědělství
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   MEZ 1 
 
 
 
25 ZK
 
 
 
 
A
25
   MEZ 2 
 
 
 
 
 
 
15 ZK
15 ZK
 
30
MYS - Myslivost
 
 
 
 
15 ZK
10 ZK
 
 
 
25
VPT - Výpočetní technika
 
 
25 KZ
25 KZ
 
 
 
 
 
50
ZPR - Zemědělské právo
 
 
 
 
5 Z
10 Z
 
 
 
15
ODS - Odborný seminář
 
 
 
10 Z
 
 
 
 
 
10
EOP - Ekologie a ochrana životního prostředí
 
 
 
 
 
 
 
15 KZ
 
15
LAR - Laboratorní rozbory
 
 
 
 
 
 
15 Z
 
 
15 
Povinně volitelné předměty
 
 
 
 
Studijní skupina nezemědělců
STZ - Stroje a zařízení
 
 
35 ZK
 
 
 
 
 
 
35
PRA -Odborná praxe 
10 KZ
30 KZ
 
 
 
 
 
 
 
40
ROV - Rostlinná výroba 
30 ZK
30 ZK
 
 
 
 
 
 
 
60
ŽIV - Živočišná výroba 
30 ZK
30 ZK
 
 
 
 
 
 
 
60
MOT - Motorová vozidla 
20 KZ
 
 
 
 
 
 
 
 
20
OCR - Ochrana rostlin 
 
 
 
20 KZ
 
 
 
 
 
20
ZOH - Zoohygiena 
 
 
20 KZ
 
 
 
 
 
 
20
 
 

Název vzdělávacího programu

Kód a název oboru vzdělání

 

 

Zemědělské podnikání

41-31-N/.. Zemědělství

 

 

Název vyučovacího předmětu

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

A

celkem

Povinně volitelné předměty

ZO

LO

ZO

LO

ZO

LO

ZO

LO

 

 

Studijní skupina zemědělců

 

PRA -Odborná praxe: *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Absolventi zemědělských oborů s prokázanou zemědělskou praxí v délce 1 roku

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

------

*Absolventi zemědělských oborů bez zemědělské praxe

10 KZ

10 KZ

 

 

 

 

 

 

 

20

SRZ - Odborný seminář rostlinné a živočišné výroby

 

 

30 Z

 

 

 

 

 

 

30

KSJ - Konverzace ve světovém jazyce- Z

 

 

25 KZ

20 KZ

 

 

 

 

 

45

SAO - Sadovnictví a ovocnářství - Z

20 KZ

20 KZ

 

 

 

 

 

 

 

40

POT - Potravinářská technologie

25 ZK

25 ZK

 

 

 

 

 

 

 

50

APP - Aplikované programy

25 ZK

25 ZK

 

 

 

 

 

 

 

50

ODP- Zpracování odpadů

10 Z

10 KZ

 

 

 

 

 

 

 

20

ENP - Energetické plodiny

10 Z

10 KZ

 

 

 

 

 

 

 

20

Celkem hodin v týdnu

100 (110)

100

(110)

100

100

100

100

100

100

 

800

 

 

                   

 

Vysvětlivky:

Studijní skupina zemědělci – jsou absolventi zemědělských oborů středních škol s maturitou

Studijní skupina nezemědělci - jsou absolventi nezemědělských oborů středních škol s maturitou

 

V dálkové formě vzdělávání bude Odborná praxe řešena zpracováním odborných prací a projektů se zemědělskou tematikou. Odborná praxe dálkové formy vzdělávání je zařazena do studijní skupiny nezemědělci v 1. ročníků zimního i letního období. Na konci každého období je hodnocena formou klasifikovaného zápočtu. Studentům studijní skupiny zemědělci s prokázanou zemědělskou praxí v délce jednoho roku bude praxe uznána a hodnocena na konci letního období „započteno“. Studentům studijní skupiny zemědělci, kteří prokazatelně nedoloží zemědělskou praxi v délce jednoho roku budou absolvovat praktickou výuku, která bude řešena zpracováním odborných prací a projektů se zemědělskou tematikou. Tito studenti budou studovat v předmětu Odborná praxe se studijní skupinou nezemědělci.

 

V období od 1. září do 30. června budou ředitelem školy stanoveny konzultace ve 4 vyučovací dny za měsíc v souladu s Celoročním plánem školy pro daný školní rok v části Organizace školního roku