Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Aktuálně > NOVÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁŽITKOVÉM DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NOVÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁŽITKOVÉM DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍDatum konání:
25.11.2021

NOVÁ ORGANIZAČNÍ ÚPRAVA ZÁŽITKOVÉHO DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Účast na dni otevřených dveří je možná pouze na základě předem vytvořené rezervace a za splnění níže uvedených podmínek. 

 • I přes složitou epidemiologickou situaci se snažíme se pro vás zachovat možnost podívat se do naší školy nejen virtuálně, ale i osobně a  individuálně promluvit s našimi vyučujícími. 
 • Prozatím jsme se rozhodli náš avizovaný zážitkový den zachovat a pouze upravujeme pro vaši i naši bezpečnost jeho organizaciZážitkový program na školním hospodářství v Pomněninicích zůstává nezměněn (většina aktivit probíhá ve venkovním prostředí) - prosíme pouze o vytvoření rezervace skrze odkazy níže. V hlavním  areálu školy v Benešově dochází ke změně: Do školy budu umožněn vstup pouze pro malé skupiny návštěvníků, a to v přesně určených časech a s průvodcem ze školy. 

Vzhledem k měnícím se podmínkám pro účast na veřejných akcích od 22. listopadu 2021 bude účast na dni otevřených dveří možná pouze za splnění těchto podmínek:

 

 • počet návštěvníků je omezen na 1 žáka ZŠ s 1 doprovázející osobou ( 1 dítě + 1 rodič, prarodič, jiný doprovod...)
 • všichni účastníci po celou dobu návštěvy školy budou používat respirátory min. typu FFP2, případně zdravotnické roušky (osoby do 15.-ti let věku)
 • všichni účastníci prohlídek musí prokázat před vstupem do budov školy bezinfekčnost, a to: 
  • účastníci, kteří dovršili 18-ti let věku
   • potvrzením o dokončeném očkování (doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o očkování provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu)
   • potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 (osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.)
   • potvrzením o provedeném PCR testu, v případě, že se jedná o osobu: 
    • osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci (osoba musí předložit lékařské potvrzení);
    • osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
     • od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
     • v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo 
     • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; 
  • účastníci do dovršení 18-ti let věku
   • RT-PCR testem (osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem)
   • potvrzením o dokončeném očkování (doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o očkování provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu)
   • potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 (osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.)

Děkujeme za pochopení nastavených opatřeních a těšíme se na setkání. 

Podrobné informace naleznete: Den otevřených dveří 25. 11. 2021