Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Aktuálně > Informativní schůzka pro rodiče nastupujících žáků

Informativní schůzka pro rodiče nastupujících žákůDatum konání:
zítra

Informativní schůzka rodičů budoucích žáků 1. ročníků střední školy

 

Vážení rodiče, 

zveme Vás na informativní schůzku rodičů budoucích žáků 1. ročníků, která se koná dne 13. června 2024 v posluchárně školy

 

Od 15:00 hod - učební a studijní obory

Třída 1. FZH

41-51-H/01 Zemědělec - farmář (F)

41-52-H/01 Zahradník (ZH)

Třída 1.CH

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní (CH)

Třída 1.AEM

41-41-M/01 Agropodnikání

Zaměření: Podnikání v precizním zemědělství (A)

Zaměření: Chov koní a jezdectví (E)

Zaměření: Mechanizace v precizním zemědělství (MZ)

 

Od 16:00 hod - studijní obory

Třída 1.PL

78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Zaměření: Věda a výzkum (PL)

Třída 1.DZ

41-44-M/01 Zahradnictví

Zaměření: Tvorba a údržba zeleně (Z)

Zaměření: Design městské zeleně (DZ)

Třída 1.VPT

43-41-M/01 Veterinářství

Zaměření: Veterinární technik (VT)

Zaměření: PET specialista (VP)

 

     Na schůzkách Vám představíme třídní učitele 1. ročníků, kteří Vás seznámí se Školním řádem pro SŠ, dále Vám budou podány informace o studiu, stravování, ubytování na DM, o požadovaných učebnicích a jiných učebních pomůckách. Budete seznámeni s průběhem praxe v oborech s praktickou přípravou.

    

     Na schůzku přineste vyplněné dokumenty potřebné pro zahájení studia 1. ročníku. Tyto dokumenty naleznete na našich webových stránkách v záložce PRO STUDENTY/  1. ročníky – Dokumenty k vyplnění: https://www.zemsbn.cz/pro-1rocniky

     

      Na této schůzce budete také seznámeni s programem adaptačního kurzu a třídnických hodin žáků 1. ročníků, který se bude konat 3.9.- 6.9.2024 , vedoucí kurzu: Mgr.Radka Šedivá.

 

Informace o platbách:

 

Adaptační kurz – do 30.6.2024 Vás žádáme o zaplacení částky 3.000,- Kč jako zálohu na výše uvedený adaptační kurz na číslo účtu: 131-2033260297/0100, variabilní symbol 20242025. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka a třídu (např. Jan Novák 1.AEM), popřípadě je možné poplatek uhradit také v hotovosti v den informativní schůzky dne 13.6.2024 v pokladně SRPŠ, přízemí školy - p.Babická.

 

Poplatek ECDL (pouze pro obor Přírodovědné lyceum) - do 30.6.2024 Vás žádáme o zaplacení částky 702,- Kč na číslo účtu: 475220277/0100, variabilní symbol 3240026. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka a třídu (např. Jan Novák 1.PL), popřípadě je možné poplatek uhradit také v hotovosti v den informativní schůzky dne 13.6.2024 v pokladně školy, 1.patro – p. Dastychová. Jedná se o platbu na studijní průkaz pro získání ECDL certifikátu, který žáci získají během studia na střední škole.

 

Ubytování a strava:

V případě zájmu o ubytování je cena za měsíc stanovena na 1.600,- Kč + 50,- Kč za používání spotřebičů a celodenní strava ve školní jídelně činí 130,- Kč. Cena za jeden oběd je 45,- Kč.

 

V den informativní schůzky přineste již vyplněnou přihlášku k ubytování a přihlášku ke stravování potvrzenou bankovním ústavem.  Limit pro měsíční platby nastavte pro celodenní stravu a ubytování na DM na 4.800,- Kč a platbu pouze pro obědy 1.200,- Kč.

 

Těšíme se na setkání. 

 

Za kolektiv VOŠ a SZeŠ,                                                                              

PaedDr. Bc Ivana Dobešová

ředitelka školy