Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Aktuálně > INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022Datum konání:
1.9.2021

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků a studentů  AG testy GENRUI s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září a dále se bude testovat v termínech 6. září a 9. září 2021. 

Testování proběhne v jednotlivých třídách s třídním učitelem. 

Testování nepodstupují žáci a studenti, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost

  • po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
  • nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
  • případně žáci nebo studenti, kteří doloží negativní výsledek testu provedeném na oficiálním odběrovém místě.

Pokud žák nebo student nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, vyčká na recepci a následně bude odveden do testovací místnosti, kde si provede test pod dohledem pověřené osoby.


Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.).

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je
osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek. V tomto případě také platí, že žák nebo student:

- nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,

- nesmí zpívat

- při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu

- v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.


Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává
právní závaznost.


Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest


Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve všech společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem , který je uveden
v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor, žáci do 15 let ochranné roušky). 

 

 

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních 

 Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách 25_8_2 - FINAL (002).pdf