Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Maturitní obory - střední škola

 

 

Příjímací řízení - maturitní obory 

Základní informace o studijních oborech a počtu přijímaných žáků

Ve školním roce 2024/2025 budou přijímáni žáci do čtyř školních vzdělávacích programů v následujícím početním složení: 

1. třída (32 žáků) - ŠVP Agropodnikání   (41-41-M/01) se zaměřeními:   

Podnikání v precizním zemědělství 

Chov koní a jezdectví 

Mechanizace v precizním zemědělství 

2. třída (32 žáků) - ŠVP Veterinářství   (43-41-M/01) se zaměřeními:   

Veterinární technik 

PET specialista                                                

3. třída (32 žáků) - ŠVP Zahradnictví   (41-44-M/01) se zaměřením:  

Tvorba a údržba zeleně 

Design městské zeleně

4. třída (32 žáků) - ŠVP Přírodovědné lyceum   (78-42-M/05) se zaměřením: 

Věda a výzkum 

 

Součástí školní přijímací zkoušky pro všechny studijní obory je motivační video v rozsahu 2 - 3 minut.

Níže se můžete inspirovat motivačními videi od nyní již našich studentů.  

 

 


Níže jsou uvedeny informace týkající se přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024

Aktuální informace pro nadcházející školní rok (2024/2025) zde budou zveřejněny nejpozději do 31. ledna 2024

 

Přihlášení ke studiu                                                                       

 • Přihláška se podává na tiskopisu, který najdete na webu MŠMT nebo na našich stránkách:  Prihlaska_SS_20222023_denni.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz) 
 • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá řediteli školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2023. Přihlášku lze zaslat také doporučenou poštou na adresu: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov nebo odevzdat osobně v sekretariátu školy. Studijní oddělení školy (sekretariát) je otevřeno denně od 7 do 15 hodin
 • Po tomto termínu obdrží každý uchazeč písemné informace o přijímacím řízení. Současně mu bude přiděleno registrační číslo, pod nímž bude po celou dobu přijímacího řízení evidován. V těchto informacích naleznete také podrobné instrukce k zaslání motivačního videa. Podoba a délka videa je blíže specifikována v "Kritériích přijímacího řízení". 
 • Na přihlášce musí být uvedena emailová adresa a telefonní kontakt zákonného zástupce, případně uveďte také ID datové schránky. 
 • Do přihlášky nezapomeňte uvést mimo kódu a názvu Školního vzdělávacího programu (ŠVP) také název studijního zaměření (např. ŠVP Veterinářství 43-41-M/01, zaměření Pet specialista). Nelze podat dvě přihlášky na stejný studijní ŠVP, například u veterinářství je nutné si vybrat pouze jedno zaměření a v případě zájmu podat druhou přihlášku na jiné ŠVP (např. Agropodnikání 41-41-M/01, zaměření Chov koní a jezdectví). 
 • Pro všechny obory (vyjma Přírodovědného lycea) tvoří povinnou součást přihlášky i potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti. Jedná se o potvrzení lékaře na přihlášce (§59 Školského zákona) dle Nařízení vlády č. 211/2010, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Přijímací zkoušky do maturitních oborů pro školní rok 2023/2024

Termíny jednotné přijímací zkoušky - CERMAT

 
Řádný termín 1. kolo
 • 13.4. 2023
 • 14.4. 2023
Náhradní termín 1. kolo
 • 10.5. 2023
 • 11.5. 2023

 

Termíny školní přijímací zkoušky 

 ŠVP Přírodovědné lyceum - Věda a výzkum

 • 19. 4. 2023 - 1. termín 

  25. 4. 2023 - 2. termín

  18. 5. 2023 - náhradní termín

 • ŠVP Agropodnikání - Chov koní a jezdectví

  19. 4. 2023 - 1. termín

  26. 4. 2023 - 2. termín

  17. 5. 2023 - náhradní termín

 

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníků střední školy - maturitní obory 2023/2024

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

 • Uchazeči budou přijímáni v pořadí od nejvyššího bodového hodnocení k nejnižšímu bodovému hodnocení (viz. kritéria přijímacího řízení). Nejlepšího výsledku tedy dosáhne uchazeč s nejvyšším počtem bodů. 
 • Podle výsledků dosažených uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí.
 • Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů v prvním řádném kole bude zveřejněn na internetových stránkách školy a před vstupem do areálu školy na úřední desce. 
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebude zasíláno poštou. Písemná rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou v prvním kole odeslána zákonným zástupcům uchazečů dopisem určeným do vlastních rukou. 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 1. kola 

 • předpokládané datum zveřejnění výsledků na webu školy je 3. května 2023 (pro uchazeče konající zkoušku v 1. nebo 2.  termínu).

 

Přijetí ke studiu 

Uchazeč, který úspěšně vykoná přijímací zkoušky, vyplní po zveřejnění výsledků Zápisový lístek, který obdržel na ZŠ, s názvem školy,  ŠVP a studijního zaměření. Tento lístek pak odevzdá osobně ve škole nebo ho odešle poštou a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tedy oznámení o přijetí). Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. 

 

V Benešově, dne 31. 1. 2023

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

ředitelka školy

 

 

Tato stránka nemá žádné podstránky.

 

Tato stránka nemá žádné podstránky.