Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Termíny pro jednotlivé obory > Výsledky přijímacího řízení - učební obory

Výsledky přijímacího řízení - učební oboryDatum konání:
13.8.2021

3. kolo přijímacího řízení 

 • Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/22, v oborech kde se nekoná jednotná přijímací zkouška a ani školní přijímací zkouška, budou formou seznamů přijatých uchazečů dle registračních čísel do jednotlivých oborů zveřejněny v termínu daném platnou legislativou, a to 13. srpna 2021 na webových stránkách školy.
 • Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

 

2. kolo přijímacího řízení 

 • Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/22, v oborech kde se nekoná jednotná přijímací zkouška a ani školní přijímací zkouška, budou formou seznamů přijatých uchazečů dle registračních čísel do jednotlivých oborů zveřejněny v termínu daném platnou legislativou, a to 2. července 2021 v 16 hodin na webových stránkách školy.
 • Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

Seznamy přijatých žáků do 1. ročníků učebních oborů - 2. kolo

 

Jsi k nám přijatý? Hurá! A co dál? 

 

Odevzdej k nám zápisový lístek - nejpozději do 20. července 2021

 

Protože...

 • Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vydání rozhodnutí , tj. do 2.6.2021.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Pro uchazeče, kteří se hlásí z jiných než základních škol: uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyžádá zápisový lístek na odboru školství příslušného krajského úřadu dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Poznámka:  Zápisový lístek vydává základní škola, ze které k nám přicházíš.

 


1. kolo přijímacího řízení

 • Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/22, v oborech kde se nekoná jednotná přijímací zkouška a ani školní přijímací zkouška, budou formou seznamů přijatých uchazečů dle registračních čísel do jednotlivých oborů zveřejněny v termínu daném platnou legislativou, a to 19. května 2021 v 16 hodin na webových stránkách školy.
 • Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

 

Seznamy přijatých žáků do 1. ročníků učebních oborů - 1. kolo

 

Jsi k nám přijatý? Hurá! A co dál? 

 

Odevzdej k nám zápisový lístek - nejpozději do 2. června 2021

 

Protože...

 • Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vydání rozhodnutí , tj. do 2.6.2021.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Pro uchazeče, kteří se hlásí z jiných než základních škol: uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyžádá zápisový lístek na odboru školství příslušného krajského úřadu dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Poznámka:  Zápisový lístek vydává základní škola, ze které k nám přicházíš.

 

Nevyšlo to? Můžeš zkusit odvolání. 

Formulář odvolání ke stažení zde: Formulář_Odvolání se proti rozhodnutí řed školy.pdf