Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Termíny pro jednotlivé obory > Výsledky přijímacího řízení - Přírodovědné lyceum - 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení - Přírodovědné lyceum - 2. koloDatum konání:
2.7.2021

2. kolo přijímacího řízení - maturitní obor Přírodovědné lyceum

 • Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na internetových stránkách školy a před vstupem do areálu školy na úřední desce, a to v těchto termínech:

  • 2. července 2021 v 16 hodin (pro řádný termín přijímací zkoušky)
  • 16. července 2021 v 16 hodin (pro náhradní termín přijímací zkoušky)
 • Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

Seznamy přijatých žáků do 1. ročníku maturitního oboru PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM  pro školní rok 2021/2022 - 2. kolo

Jak se v seznamech najít? 

 • najdi si seznam pro studijní obor/obory, na které jsi se k nám přihlásil-a
 • v seznamu hledej své registrační číslo, které ti bylo přiděleno 
 • pokud nevíš - tak nám zavolej: 317 723 571

 

Jsi k nám přijatý? Hurá! A co dál? 

 

Odevzdej k nám zápisový lístek - nejpozději do 20. července 2021

 

Protože...

 • Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vydání rozhodnutí , tj. do 2.6.2021.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Pro uchazeče, kteří se hlásí z jiných než základních škol: uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyžádá zápisový lístek na odboru školství příslušného krajského úřadu dle místa trvalého bydliště uchazeče.

 Poznámka: Zápisový lístek vydává základní škola, ze které k nám přicházíš. 

 

 


 

1. kolo přijímacího řízení - maturitní obory

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na internetových stránkách školy a před vstupem do areálu školy na úřední desce, a to v těchto termínech:

  • 19. května 2021 v 16 hodin (pro řádný termín přijímací zkoušky)
  • 14. června 2021 v 16 hodin (pro náhradní termín přijímací zkoušky)
 • Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

 

Seznamy přijatých žáků do 1. ročníků maturitních oborů  pro školní rok 2021/2022

Jak se v seznamech najít? 

 • najdi si seznam pro studijní obor/obory, na které jsi se k nám přihlásil-a
 • v seznamu hledej své registrační číslo, které ti bylo přiděleno 
 • pozor v seznamu pro AGROPODNIKÁNÍ jsou tři obory (Podnikání v zemědělství, Chov koní a jezdectví a Mechanizace v zemědělství)
 • pokud nevíš - tak nám zavolej: 317 723 571

 

Seznamy přijatých žáků do 1. ročníků maturitních oborů  pro školní rok 2021/2022 - náhradní termín

Seznam přijatých žáků_AGROPODNIKÁNÍ_1. kolo_náhradní termín.pdf

 

Jsi k nám přijatý? Hurá! A co dál? 

 

Odevzdej k nám zápisový lístek - nejpozději do 2. června 2021

 

Protože...

 • Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vydání rozhodnutí , tj. do 2.6.2021.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Pro uchazeče, kteří se hlásí z jiných než základních škol: uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyžádá zápisový lístek na odboru školství příslušného krajského úřadu dle místa trvalého bydliště uchazeče.

 Poznámka: Zápisový lístek vydává základní škola, ze které k nám přicházíš. 

Nevyšlo to? Můžeš zkusit odvolání. 

Formulář odvolání ke stažení zde: Formulář_Odvolání se proti rozhodnutí řed školy.pdf