Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Staré stránky - promazat > COVID-19 > Přijímací řízení 2020/2021 > Přijatí uchazeči - učební obory

Přijatí uchazeči - učební obory

Výsledky přijímacího řízení   pro školní rok 2020/2021 - 1. kolo

Splnili podmínky přijímacího řízení - PŘIJATI

Učební obor:

41-51-H/01 Zemědělec a farmář   41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní   41-52-H/01 Zahradník  
Pořadové číslo Registrační číslo Body celkem   Pořadové číslo Registrační číslo Body celkem   Pořadové číslo Registrační číslo Body celkem
1. F/203 100   1. CH/187 116   1. ZH/84 175
2. F/188 116   2. CH/161 130   2. ZH/39 196
3. F/162 130   3. CH/31 141   3. ZH/25 204
4. F/149 168   4. CH/150 168   4. ZH/18 204
5. F/61 173   5. CH/186 173   5. ZH/45 214
6. F/103 195   6. CH/125 174   6. ZH/1 224
7. F/234 200   7. CH/198 185   7. ZH/209 225
8. F/224 202   8. CH/54 188   8. ZH/32 243
9. F/17 203   9. CH/102 195   9. ZH/40 252
10. F/26 204   10. CH/38 196   10. ZH/230 265
11. F/74 207   11. CH/127 202   11. ZH/222 274
12. F/93 210   12. CH/184 202        
13. F/236 220   13. CH/19 204        
14. F/152 231   14. CH/212 214        
15. F/52 238   15. CH/251 215        
16. F/27 239   16. CH/235 220        
17. F/179 240   17. CH/153 221        
18. F/59 260   18. CH/69 227        
        19. CH/191 230        
        20. CH/82 235        
        21. CH/91 237        

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Pro uchazeče, kteří se hlásí z jiných než základních škol : uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyžádá zápisový lístek na odboru školství příslušného krajského úřadu dle místa trvalého bydliště uchazeče.

V Benešově dne 20. 4. 2020

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

ředitelka VOŠ a SZeŠ Benešov