Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Staré stránky - promazat > Přijímací řízení SŠ > Učební obory > Obecné informace k přijímacímu řízení - učební obory

Obecné informace k přijímacímu řízení - učební obory

 

Přijímací řízení 2020/2021 - učební obory

Aktuální informace k výsledkům přijímacího řízení, kde se nekoná jednotná přijímací zkouška.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/21, v oborech kde se nekoná jednotná přijímací zkouška, budou formou seznamů přijatých uchazečů dle registračních čísel do jednotlivých oborů zveřejněny dne 20.4.2020 v 10.00 hodin na webových stránkách školy.

Seznam přijatých uchazečů - učební obory naleznete na: 

Seznam přijatých uchazečů - učební obory

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

Vyhodnocování přijímacího řízení v případech, kdy není její součástí jednotná přijímací zkouška – obory zakončené závěrečnou zkouškou.

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška, zveřejní ředitelka školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, nejpozději však do 8 kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam a výsledky dříve).

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

S případnými dotazy se obraťte na ředitelku školy PaedDr.Bc.Ivanu Dobešovou

E mail: dobesova@zemsbn.cz

 

 

Přijatí uchazeči - učební obory

Výsledky přijímacího řízení   pro školní rok 2020/2021 - 1. kolo    
                     
Splnili podmínky přijímacího řízení - PŘIJATI      
                     
                 
       
Učební obor:      
41-51-H/01 Zemědělec a farmář   41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní   41-52-H/01 Zahradník  
                     
Pořadové číslo Registrační číslo Body celkem   Pořadové číslo Registrační číslo Body celkem   Pořadové číslo Registrační číslo Body celkem
1. F/203 100   1. CH/187 116   1. ZH/84 175
2. F/188 116   2. CH/161 130   2. ZH/39 196
3. F/162 130   3. CH/31 141   3. ZH/25 204
4. F/149 168   4. CH/150 168   4. ZH/18 204
5. F/61 173   5. CH/186 173   5. ZH/45 214
6. F/103 195   6. CH/125 174   6. ZH/1 224
7. F/234 200   7. CH/198 185   7. ZH/209 225
8. F/224 202   8. CH/54 188   8. ZH/32 243
9. F/17 203   9. CH/102 195   9. ZH/40 252
10. F/26 204   10. CH/38 196   10. ZH/230 265
11. F/74 207   11. CH/127 202   11. ZH/222 274
12. F/93 210   12. CH/184 202        
13. F/236 220   13. CH/19 204        
14. F/152 231   14. CH/212 214        
15. F/52 238   15. CH/251 215        
16. F/27 239   16. CH/235 220        
17. F/179 240   17. CH/153 221        
18. F/59 260   18. CH/69 227        
        19. CH/191 230        
        20. CH/82 235        
        21. CH/91 237        
                     
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů .        
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.        
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.        
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Pro uchazeče, kteří se hlásí z jiných než základních škol : uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyžádá zápisový lístek na odboru školství příslušného krajského úřadu dle místa trvalého bydliště uchazeče.        
                     
                     
V Benešově dne 20. 4. 2020     PaedDr. Bc. Ivana Dobešová          
        ředitelka VOŠ a SZeŠ Benešov