Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Pro studenty > Maturitní zkouška 2021

Maturitní zkouška 2021

Zde naleznete veškeré aktuální informace týkající se harmonogramu a podmínek maturitních zkoušek.

 

V souladu s Opatřením obecné povahy – Maturitní zkoušky, č.j. MSMT 3267/2021 – 1 ředitelka školy stanovila

Harmonogram maturitních zkoušek 2021

do 1. 12. 2020

 

nejzazší termín pro podává přihlášky žáka k maturitní zkoušce v jarním termínu (řádné i opravné)
do 31. 3. 2021 odevzdání vlastního seznamu literárních děl
17. 5. 2021 výchovná komise k závěrečným ročníkům SŠ - třídy 4.AEM a 4.LZ
18. 5. 2021 klasifikační porada k závěrečným ročníkům SŠ  4.AEM a 4.LZ, pro 4.VP a 4.VT k teoretickým předmětům
21. 5. 2021 předání výpisů vysvědčení závěrečným ročníkům SŠ - třídy 4.AEM a 4.LZ
24. - 26. 5. 2021 didaktické testy společné státní části MZ - řádný termín
3. 6. - 16. 6. 2021  ústní maturitní zkoušky (rozpis pro jednotlivé obory je uveden níže)
13. 5. - 2. 7. 2021  praktické maturitní zkoušky (rozpis pro jednotlivé obory je uveden níže)
7. - 9. 7. 2021 mimořádný opravný termín maturitních didaktických testů

 

Harmonogram pro třídy 4. AEM | 4.Z

3. - 12. 5. 2021 výuka praxe k maturitní zkoušce
13. - 20. 5. 2021 praktické maturitní zkoušky
27. 5. - 4. 6. 2021 výuka teoretických předmětů k maturitní zkoušce
7. - 11. 6. 2021 přípravný týden 4.AEMZ
14. - 16. 6. 2021 ústní maturitní zkoušky

 

Předseda maturitní komise:

Ing. Doubek …. ČZA Humpolec

Místopředsedkyně: Ing. Vavrousová
Třídní učitelé: Ing. Dušek, Ing. Vozobulová, Mgr. Holadová

 

Harmonogram pro třídy 4. PL

27. 5. - 2. 6. 2021 přípravný týden 4.PL
3. - 7. 6. 2021 ústní maturitní zkoušky

 

 

Předseda maturitní komise: RNDr. Pavlík …. ČZA Humpolec
Místopředsedkyně : Ing. Šrámková
Třídní učitelka: Mgr. Holadová

 

 

Harmonogram pro třídy 4. VP | 4.VT

14. - 20. 5. 2021 výuka teoretických předmětů k maturitní zkoušce
27. 5.  - 2. 6. 2021 přípravný týden 4.VP, 4.VT
3. - 8. 6. 2021 ústní maturitní zkoušky
9. - 22. 6. 2021 výuka praxe k maturitní zkoušce
20. 6. 2021 výchovná komise ke 4.VP a 4.VT
21. 6. 2021 klasifikační porada praxe
22. 6. 2021 předání vysvědčení
23. 6.  - 2. 7. 2021 praktické maturitní zkoušky

 

Předseda maturitní komise: Ing. Křivánek …. VOŠ a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
Místopředseda : Mgr. Sládek
Třídní učitelky: Mgr. Kosová, Ing. Jiroušková

 

Termíny pro podzimní maturitní zkoušky 

1. až 3. 9. 2021 didaktické testy společné státní části MZ
bude upřesněno ústní maturitní zkoušky
bude upřesněno praktické maturitní zkoušky

 

Aktuální informace k maturitní zkoušce

Pozor - žádosti o komisionální zkoušky si můžete stáhnout zde: 

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2021

 Maturitní zkouška se ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí:

 • společné (státní)
 • profilové (školní)

Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitním vysvědčením, jestliže úspěšně vykoná společnou i profilovou část maturitní zkoušky.

A) Společná část maturitní zkoušky:

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk
 • matematika

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky (matematiky nebo cizího jazyka)

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

 

Zkoušky společné části MZ konané formou didaktického testu, vyjma zkoušky z českého jazyka a literatury, se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 2016. Didaktický test z českého jazyka a literatury se koná podle katalogu schváleného pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konanou po 1.lednu 2018. Katalogy jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT  http://www.msmt.cz/file/33527  a  http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/katalog-pozadavku

B) Profilová část maturitní zkoušky:

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 - 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Pro jarní zkušební období 2021 platí, že žáci hlásící se k řádnému termínu a žáci, kteří konali řádný termín zkoušky v minulém školním roce podle zákona č. 135/2020 Sb. (tj. nekonali písemné práce), konají tyto zkoušky pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

V případě, žák některou část zkoušky nevykoná úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

Český jazyka a literatura

 • ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím vylosovaného pracovního listu. Žák losuje ze seznamu literárních děl žáka (20 děl). Neodevzdá-li tento seznam do 31.3.2021, losuje ze školního seznamu literárních děl (60 děl). Délka ústní zkoušky max. 15 minut, čas na přípravu 15 minut.
 • písemná práce tato část maturitní zkoušky je zrušena (výběrem 1 tématu z 5 zadání (jednotné zadání pro všechny maturitní obory), rozsah textu min. 250 slov, délka konání max. 115 minut, s možností použít Pravidla českého pravopisu.)

Cizí jazyk

 • ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím vylosovaného pracovního listu, ze 20 témat, součástí je zadání ověřující znalost odborné terminologie. Délka ústní zkoušky max. 15 minut, čas na přípravu 15 minut
 • písemná práce tato část maturitní zkoušky je zrušena (výběrem 1 tématu ze 2 zadání. Rozsah textu min. 200 slov, délka konání 80 minut, s možností využít překladový slovník.)

Odborné předměty

Žáky losuje ze 20 - 30 témat, zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru, nejdéle 15 minut.

Nepovinné předměty – možno vybrat 2 předměty

 1.      Biologie (v profilové části)
 2.      Chemie (v profilové části)
 3.      Informatika (v profilové části)
 4.      Cizí jazyk – nepovinná zkouška společné části MZ - jen takový, který si žák může zvolit i v profilové části
 5.      Matematika - nepovinná zkouška společné části
 6.      Matematika rozšiřující - nepovinná zkouška společné části

Žáci se přihlašují k MZ, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky řediteli školy, nejdéle do 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období a do 25. června 2021 pro podzimní zkušební období 2021.

Bližší podrobnosti ke zkouškám podají a konzultaci poskytnou:

Český jazyk a literatura

 • Mgr. Ladislava Hanibalová
 • Mgr. Pavlína Pertlíková
 • Mgr. Lucie Jircová
 • Mgr. Dalibor Houška

Anglický jazyk

 • Ing. Pavel Bořil
 • Mgr. Iva Časarová
 • Ing. Jana Šrámková
 • Mgr. Šimona Němcová
 • RNDr. Hana Pallová

Matematika

 • Mgr. Tereza Holadová
 • Mgr. Evžen Jiroušek
 • Mgr. Radka Šedivá
 • + vyučující odborných maturitních předmětů (viz. maturitní okruhy)

TÉMATA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

Témata z odborných maturitních předmětů:

Obor 41-41-M/01 Agropodnikání

Obor 41-44-M/01 Zahradnictví

Obor 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Obor 43-41-M/01 Veterinářství

 

Podrobnosti ohledně maturitních zkoušek na:

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska