Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Pro studenty > Maturitní zkouška 2021

Maturitní zkouška 2021

Model maturitní zkoušky pro rok 2021

 Maturitní zkouška se ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí:

- společné (státní)

- profilové (školní)

Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitním vysvědčením, jestliže úspěšně vykoná společnou i profilovou část maturitní zkoušky.

A) Společná část maturitní zkoušky:

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

český jazyk a literatura

cizí jazyk

matematika

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky (matematiky nebo cizího jazyka)

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

 

Zkoušky společné části MZ konané formou didaktického testu, vyjma zkoušky z českého jazyka a literatury, se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 2016. Didaktický test z českého jazyka a literatury se koná podle katalogu schváleného pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konanou po 1.lednu 2018. Katalogy jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT  http://www.msmt.cz/file/33527  a  http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/katalog-pozadavku

B) Profilová část maturitní zkoušky:

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 - 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

V případě, žák některou část zkoušky nevykoná úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

Český jazyka a literatura

ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím vylosovaného pracovního listu. Žák losuje ze seznamu literárních děl žáka (20 děl). Neodevzdá-li tento seznam do 31.3.2021, losuje ze školního seznamu literárních děl (60 děl).

Délka ústní zkoušky max. 15 minut, čas na přípravu 15 minut.

písemná práce - výběrem 1 tématu z 5 zadání (jednotné zadání pro všechny maturitní obory), rozsah textu min. 250 slov, délka konání max. 115 minut, s možností použít Pravidla českého pravopisu.

 

Cizí jazyk

ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím vylosovaného pracovního listu, ze 20 témat, součástí je zadání ověřující znalost odborné terminologie. Délka ústní zkoušky max. 15 minut, čas na přípravu 15 minut

písemná práce - výběrem 1 tématu ze 2 zadání. Rozsah textu min. 200 slov, délka konání 80 minut, s možností využít překladový slovník.

 

Odborné předměty

Žáky losuje ze 20 - 30 témat, zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru, nejdéle 15 minut.

 

Nepovinné předměty – možno vybrat 2 předměty

  1.      Biologie (v profilové části)
  2.      Chemie (v profilové části)
  3.      Informatika (v profilové části)
  4.      Cizí jazyk – nepovinná zkouška společné části MZ - jen takový, který si žák může zvolit i v profilové části
  5.      Matematika - nepovinná zkouška společné části
  6.      Matematika rozšiřující - nepovinná zkouška společné části

Žáci se přihlašují k MZ, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky řediteli školy, nejdéle do 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období a do 25. června 2021 pro podzimní zkušební období 2021.

Bližší podrobnosti ke zkouškám podají a konzultaci poskytnou:

Český jazyk a literatura<

Mgr. Ladislava Hanibalová

Mgr. Pavlína Pertlíková

Mgr. Lucie Jircová

Mgr. Dalibor Houška

Anglický jazyk

Ing. Pavel Bořil

Mgr. Iva Časarová

Ing. Jana Šrámková

Mgr. Šimona Němcová

RNDr. Hana Pallová

Matematika

Mgr. Tereza Holadová

Mgr. Evžen Jiroušek

Mgr. Radka Šedivá

+ vyučující odborných maturitních předmětů (viz. maturitní okruhy)

TÉMATA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

Školní seznam maturitní četby pro školní rok 2020-2021

Maturitní okruhy ANJ 2020-2021

Témata z odborných maturitních předmětů:

Obor 41-41-M/01 Agropodnikání

Maturitní okruhy pro ŠVP Podnikání v zemědělství 2021

Maturitní okruhy pro ŠVP Chov koní a jezdectví 2021

Maturitní okruhy pro ŠVP Mechanizace v zemědělství 2021

Obor 41-44-M/01 Zahradnictví

Maturitní okruhy pro ŠVP Tvorba a údržba zahrad 2021

Maturitní okruhy pro ŠVP Údržba golfových hřišť 2021

Obor 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Maturitní okruhy pro ŠVP Věda a výzkum - biologie 2021

Maturitní okruhy pro ŠVP Věda a výzkum - chemie 2021

Maturitní okruhy pro ŠVP Věda a výzkum - mikrobiologie 2021

Obor 43-41-M/01 Veterinářství

Maturitní okruhy pro ŠVP Veterinární technik 2021

Maturitní okruhy pro ŠVP PET specialista 2021

 

Podrobnosti ohledně maturitních zkoušek na:

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

Termíny profilové části MZ:

Termíny a místa konání maturitních zkoušek jednotlivých oborů a školních vzdělávacích programů ve školním roce 2020/21.

v jarním zkušebním termínu od 2. května 2021 do 10. června 2021

(písemná část profilové části MZ pro ČJL 7.dubna 2021 a pro CIJ 14.dubna 2021)

v podzimním zkušebním termínu od 1. září 2021 do 20. září 2021