Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Staré stránky - promazat > Přijímací řízení SŠ > Učební obory > Kritéria příjímacího řízení - učební obory

Kritéria příjímacího řízení - učební obory

 

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ve školním roce 2020/2021

 

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává VOŠ a SZeŠ, Benešov, Mendelova 131, vyhlašuje v souladu s § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a s vyhláškou č. 353/2016 Sb. (vyhláška o podrobnostech o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách) v platném znění následující podmínky pro přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání  

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

41-52-H/01 Zahradník

 

U těchto oborů nebudou žáci konat přijímacího zkoušku.

 

Pořadí žáků bude stanoveno na základě výsledků vzdělávání v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

 

V případě shodného prospěchu více žáků budou doplňkovým kritériem známky z přírodopisu za sledované období.

 

Klíč k výpočtu bodů pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní a 41-52-H/01 Zahradník

 

Uchazeči budou přijímáni v pořadí od nejnižšího bodového hodnocení k nejvyššímu bodovému hodnocení.

 

Body udělené za výsledky vzdělávání na ZŠ v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy:

 

Body ze ZŠ = průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy x 100

 

 

V Benešově, dne 10. 1. 2020

 PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

 ředitelka školy