Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Staré stránky - promazat > Přijímací řízení SŠ > Maturitní obory - střední škola > Kritéria příjímacího řízení - střední škola

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání

41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ

školní rok 2020/2021

 

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává VOŠ a SZeŠ, Benešov, Mendelova 131, vyhlašuje v souladu s § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a s vyhláškou č. 353/2016 Sb. (vyhláška o podrobnostech o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách) v platném znění následující podmínky pro přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání 41-41-M/01 Agropodnikání pro školní rok 2020/2021:

 

Kritéria přijímacího řízení

 • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
 • Zohledněny budou rovněž známky z profilových předmětů dle jednotlivých oborů
 • Výsledek přijímací zkoušky – písemný test z Českého jazyka a literatury a z Matematiky
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí výsledek přijímací zkoušky. Pokud i takto dojde k rovnosti bodů, rozhodne lepší průměr za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

 

Hodnocení uchazečů

Uchazeči budou přijímání v pořadí od nejvyššího bodového hodnocení k nejnižšímu bodovému hodnocení. Nejlepšího výsledku tedy dosáhne uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Maximálně může uchazeč dosáhnout počtu 166 bodů.

 

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

 

1) Výsledku přijímací zkoušky                                                         max. 100 bodů

 

Český jazyk a literatura          max. 50 bodů                                                           

Matematika a její aplikace      max. 50 bodů 

                                                                      

2) Prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ      max. 40 bodů

 

prospěch

body

1,00 - 1,20

40

1,21 - 1,40

35

1,41 - 1,60

30

1,61 – 1,80

25

1,81 - 2,00

20

2,01 - 2,20

15

2,21 – 2,40

10

2,41 – 2,60

5

2,61 – a více

0

3) Zohlednění známek z profilových předmětů                                           max. 26 bodů

 

Zohlední se známky z českého jazyka a literatury, cizího jazyka, matematiky a přírodopisu.

 

Žákům se přiřadí k předmětům český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika body (v případě známky 5 tzv. minus body) a to podle tohoto klíče:

 

Průměr za ZŠ

Bodové ohodnocení

1

6

2

4

3

2

4

0

5

-2

 

 

Žákům se přiřadí k předmětu přírodopis body (v případě známky 4 a 5 tzv. minus body) a to podle tohoto klíče:

Průměr za ZŠ

Bodové ohodnocení

1

8

2

5

3

2

4

-1

5

-4

 

V Benešově, dne 10. 1. 2020

 PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

ředitelka školy

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání

 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ

školní rok 2020/2021

 

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává VOŠ a SZeŠ, Benešov, Mendelova 131, vyhlašuje v souladu s § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a s vyhláškou č. 353/2016 Sb. (vyhláška o podrobnostech o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách) v platném znění následující podmínky pro přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání 41-44-M/01 Zahradnictví pro školní rok 2020/2021:

 

Kritéria přijímacího řízení

 • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
 • Zohledněny budou rovněž známky z profilových předmětů dle jednotlivých oborů
 • Výsledek přijímací zkoušky – písemný test z Českého jazyka a literatury a z Matematiky
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí výsledek přijímací zkoušky. Pokud i takto dojde k rovnosti bodů, rozhodne lepší průměr za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

 

Hodnocení uchazečů

Uchazeči budou přijímání v pořadí od nejvyššího bodového hodnocení k nejnižšímu bodovému hodnocení. Nejlepšího výsledku tedy dosáhne uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Maximálně může uchazeč dosáhnout počtu 166 bodů.

 

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

 

1) Výsledku přijímací zkoušky                                                         max. 100 bodů

 

Český jazyk a literatura          max. 50 bodů                                                           

Matematika a její aplikace      max. 50 bodů 

                                                                      

2) Prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ      max. 40 bodů

 

prospěch

body

1,00 - 1,20

40

1,21 - 1,40

35

1,41 - 1,60

30

1,61 – 1,80

25

1,81 - 2,00

20

2,01 - 2,20

15

2,21 – 2,40

10

2,41 – 2,60

5

2,61 – a více

0

3) Zohlednění známek z profilových předmětů                                           max. 26 bodů

 

Zohlední se známky z českého jazyka a literatury, cizího jazyka, matematiky a přírodopisu.

 

Žákům se přiřadí k předmětům český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika body (v případě známky 5 tzv. minus body) a to podle tohoto klíče:

 

Průměr za ZŠ

Bodové ohodnocení

1

6

2

4

3

2

4

0

5

-2

 

 

Žákům se přiřadí k předmětu přírodopis body (v případě známky 4 a 5 tzv. minus body) a to podle tohoto klíče:

Průměr za ZŠ

Bodové ohodnocení

1

8

2

5

3

2

4

-1

5

-4

 

V Benešově, dne 10. 1. 2020

 PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

ředitelka školy


Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obor vzdělání

43-41-M/01 VETERINÁŘSTVÍ

školní rok 2020/2021

 

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává VOŠ a SZeŠ, Benešov, Mendelova 131, vyhlašuje v souladu s § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a s vyhláškou č. 353/2016 Sb. (vyhláška o podrobnostech o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách) v platném znění následující podmínky pro přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství pro školní rok 2020/2021:

 

Kritéria přijímacího řízení

 • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
 • Zohledněny budou rovněž známky z profilových předmětů dle jednotlivých oborů
 • Výsledek přijímací zkoušky – písemný test z Českého jazyka a literatury a z Matematiky
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí výsledek přijímací zkoušky. Pokud i takto dojde k rovnosti bodů, rozhodne lepší průměr za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

 

Hodnocení uchazečů

Uchazeči budou přijímání v pořadí od nejvyššího bodového hodnocení k nejnižšímu bodovému hodnocení. Nejlepšího výsledku tedy dosáhne uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Maximálně může uchazeč dosáhnout počtu 166 bodů.

 

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

 

1) Výsledku přijímací zkoušky                                                         max. 100 bodů

 

Český jazyk a literatura          max. 50 bodů                                                           

Matematika a její aplikace      max. 50 bodů 

                                                                      

2) Prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ      max. 40 bodů

 

prospěch

body

1,00 - 1,20

40

1,21 - 1,40

35

1,41 - 1,60

30

1,61 – 1,80

25

1,81 - 2,00

20

2,01 - 2,20

15

2,21 – 2,40

10

2,41 – 2,60

5

2,61 – a více

0

 

3) Zohlednění známek z profilových předmětů                                           max. 26 bodů

 

Zohlední se známky z českého jazyka a literatury, cizího jazyka, matematiky a přírodopisu.

 

Žákům se přiřadí k předmětům český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika body (v případě známky 5 tzv. minus body) a to podle tohoto klíče:

 

Průměr za ZŠ

Bodové ohodnocení

1

6

2

4

3

2

4

0

5

-2

 

Žákům se přiřadí k předmětu přírodopis body (v případě známky 5 tzv. minus body) a to podle tohoto klíče:

Průměr za ZŠ

Bodové ohodnocení

1

8

2

4

3

0

4

-4

5

-8

 

V Benešově, dne 10. 1. 2020

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

 ředitelka školy

 


Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obor vzdělání

78-42-M/05 PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

školní rok 2020/2021

 

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává VOŠ a SZeŠ, Benešov, Mendelova 131, vyhlašuje v souladu s § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a s vyhláškou č. 353/2016 Sb. (vyhláška o podrobnostech o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách) v platném znění následující podmínky pro přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum pro školní rok 2020/2021:

 

Kritéria přijímacího řízení

 • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
 • Zohledněny budou rovněž známky z profilových předmětů dle jednotlivých oborů
 • Výsledek přijímací zkoušky – písemný test z Českého jazyka a literatury a z Matematiky
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí výsledek přijímací zkoušky. Pokud i takto dojde k rovnosti bodů, rozhodne lepší průměr za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

 

Hodnocení uchazečů

 

Uchazeči budou přijímání v pořadí od nejvyššího bodového hodnocení k nejnižšímu bodovému hodnocení. Nejlepšího výsledku tedy dosáhne uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Maximálně může uchazeč dosáhnout počtu 166 bodů.

 

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

 

1) Výsledku přijímací zkoušky                                                         max. 100 bodů

 

Český jazyk a literatura          max. 50 bodů                                                           

Matematika a její aplikace      max. 50 bodů 

                                                                      

2) Prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ      max. 40 bodů

 

prospěch

body

1,00 - 1,20

40

1,21 - 1,40

35

1,41 - 1,60

30

1,61 – 1,80

25

1,81 - 2,00

20

2,01 - 2,20

15

2,21 – 2,40

10

2,41 – 2,60

5

2,61 – a více

0

 

3) Zohlednění známek z profilových předmětů                                           max. 26 bodů

 

Zohlední se známky z českého jazyka a literatury, anglického jazyka, druhého cizího jazyka, matematiky, přírodopisu a chemie.

 

Žákům se přiřadí k předmětům český jazyk a literatura, anglický jazyk, druhý cizí jazyk a matematika body (v případě známek 4 a 5 tzv. minus body) a to podle tohoto klíče:

 

Průměr za ZŠ

Bodové ohodnocení

1

4

2

2

3

0

4

-2

5

-4

 

Žákům se přiřadí k předmětům chemie a přírodopis body (v případě známek 4 a 5 tzv. minus body) a to podle tohoto klíče:

 

Průměr za ZŠ

Bodové ohodnocení

1

5

2

3

3

0

4

-3

5

-5

 

 

V Benešově, dne 10. 1. 2020

 

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

ředitelka školy