Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Aktuálně > Archiv aktualit > Výsledky přijímacího řízení - učební obory - pro školní rok 2018/19

Výsledky přijímacího řízení - učební obory - pro školní rok 2018/19Výsledky přijímacího řízení - učební obory - pro školní rok 2018/19

Seznam přijatých uchazečů naleznete zde.
Učební obor:
41-51-H/01 Zemědělec a farmář 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní 41-52-H/01 Zahradník

Pořadové číslo/Registrační číslo Body celkem Pořadové číslo/Registrační číslo Body celkem Pořadové číslo/Registrační číslo Body celkem
1. F/61 174                                                       1. CH/81 123                                                     1. ZH/58 200
2. F/49 179                                                       2. CH/122 141                                                   2. ZH/53 221
3. F/108 182                                                     3. CH/158 150                                                   3. ZH/87 222
4. F/3 194                                                         4. CH/54 161                                                     4. ZH/194 227
5. F/23 200                                                       5. CH/118 190                                                   5. ZH/141 247
6. F/59 200                                                       6. CH/114 200                                                   6. ZH/70 260
7. F/176 217                                                     7. CH/9 205                                                       7. ZH/143 293
8. F/200 240                                                     8. CH/82 210
9. F/140 247                                                     9. CH/189 212
10. F/42 251                                                    10. CH/96 218
11. F/157 260                                                   11. CH/102 220
12. F/71 261                                                    12. CH/62 222
13. F/123 273                                                  13. CH/25 223
14. F/190 286                                                  14. CH/47 231
                                                                        15. CH/37 236
                                                                        16. CH/80 243
                                                                        17. CH/106 248
                                                                        18. CH/104 288
                                                                        19. CH/196 298


Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 9.5.2018.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Pro uchazeče, kteří se hlásí z jiných než základních škol : uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyžádá zápisový lístek na odboru školství příslušného krajského úřadu dle místa trvalého bydliště uchazeče.


V Benešově dne 23. 4. 2018 PaedDr. Bc. Ivana Dobešová
ředitelka VOŠ a SZeŠ Benešov