Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro studenty > Absolutorium 2022

Absolutorium 2022

Tematické okruhy zkoušek absolutoria 2022

Tématické okruhy k absolutoriu 2022 - 3.VOŠ a 4.NK.pdf

Témata AJ k absolutoriu 2022 - denní forma studia.pdf

Témata AJ k absolutoriu 2022 - kombinovaná forma studia.pdf

 

Plán organizace ABSOLUTORIA VOŠ 2022

Termín konání absolutoria je stanoven na:

 

30.5.-3.6.           přípravný týden k absolutoriu tříd VOŠ 3 a 4.NK

7.-8. 6                 absolutorium tříd VOŠ 3 a 4.NK

Předseda komise absolutoria:

 

Místopředsedkyně:

 

Odborník z praxe:

 

Vedoucí studijních skupin:

 

 

Zadávání otázek u jednotlivých předmětů:

Anglický jazyk volba z 25 otázek

Prezentace závěrečné práce 

Konverzace na vylosované téma

Teoretická odborná část volba ze 45 otázek

Obhajoba závěrečné absolventské práce: 

  1. Představení absolventa (vedoucí studijní skupiny)
  2. Prezentace práce (student)
  3. Seznámení s posudky oponenta a vedoucího práce
  4. Odpovědi studenta na dotazy oponenta a vedoucího závěrečné práce
  5. Vyjádření oponenta
  6. Vyjádření vedoucího práce
  7. Odpovědi studenta na dotazy členů komise

Student bude před konáním absolutoria seznámen s posudkem oponenta a vedoucího závěrečné práce.