Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Pro studenty > Absolutorium 2021

Absolutorium 2021

Tematické okruhy zkoušek absolutoria 2021

Tématické okruhy k absolutoriu 2021 - 3.VOŠ a 4.NK

Témata z ANJ k absolutoriu 2021 - denní forma vzdělávání

Témata z ANJ k absolutoriu 2021 - kombinovaná forma vzdělávání

Plán organizace ABSOLUTORIA VOŠ 2021

Termín konání absolutoria je stanoven na:

14. - 18. 6. 2021 přípravný týden

21. - 22. 6. 2021 absolutorium

Předseda komise absolutoria:

Ing. Kobes PhD., JČU České Budějovice

Místopředsedkyně:

PaedDr. Bc. Dobešová

Odborník z praxe:

Ing. Dvořák DZV NOVA Bystřice

Vedoucí studijních skupin:

Ing. Richtr, Bc. Čeněk Dis. MBA

 

 

 

Zadávání otázek u jednotlivých předmětů:

Anglický jazyk volba z 25 otázek

Prezentace závěrečné práce 

Konverzace na vylosované téma

Teoretická odborná část volba ze 45 otázek

Obhajoba závěrečné absolventské práce: 

  1. Představení absolventa (vedoucí studijní skupiny)
  2. Prezentace práce (student)
  3. Seznámení s posudky oponenta a vedoucího práce
  4. Odpovědi studenta na dotazy oponenta a vedoucího závěrečné práce
  5. Vyjádření oponenta
  6. Vyjádření vedoucího práce
  7. Odpovědi studenta na dotazy členů komise

Student bude před konáním absolutoria seznámen s posudkem oponenta a vedoucího závěrečné práce.