Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Pro studenty > Absolutorium 2021

Absolutorium 2021

Tematické okruhy zkoušek absolutoria 2021

Témata z ANJ k absolutoriu 2021 - denní forma vzdělávání

Témata z ANJ k absolutoriu 2021 - kombinovaná forma vzdělávání

Plán organizace ABSOLUTORIA VOŠ 2021

Zadávání otázek u jednotlivých předmětů:

Anglický jazyk volba z 25 otázek

Prezentace závěrečné práce 

Konverzace na vylosované téma

Teoretická odborná část volba ze 45 otázek

Obhajoba závěrečné absolventské práce: 

  1. Představení absolventa (vedoucí studijní skupiny)
  2. Prezentace práce (student)
  3. Seznámení s posudky oponenta a vedoucího práce
  4. Odpovědi studenta na dotazy oponenta a vedoucího závěrečné práce
  5. Vyjádření oponenta
  6. Vyjádření vedoucího práce
  7. Odpovědi studenta na dotazy členů komise

Student bude před konáním absolutoria seznámen s posudkem oponenta a vedoucího závěrečné práce.