Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školské rady > Volby do školské rady SŠ a školské rady VOŠ

Vyhlášení voleb do školské rady SŠ

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady střední školy a školské rady vyšší odborné školy při Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole, Benešov, Mendelova 131.

 

 Jedná se o volby:

Střední škola

1 člen za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

 

Pro zajištění voleb v souladu s volebním řádem ředitelka školy jmenuje přípravný výbor ve složení:

Ing. Monika Brožová (předseda)

Mgr. Alena Fraitová

Mgr. Oldřich Sládek

Oznámení o konání voleb do školské rady SŠ

Na základě vyhlášení voleb do školské rady střední školy ze dne 8. 10. 2018 vydává přípravný výbor následující oznámení: 

Volby se konají:

  1. 11. 2018 od 12:00 do 18:00 hod. v posluchárně školy

Návrhy na kandidáty na členství ve školské radě je možné podávat do 26. 10. 2018           Ing. Monice Brožové osobně nebo na e-mail: m.brozova@zemsbn.cz.

Z navržených kandidátů přípravný výbor vybere vždy 3 kandidáty s nejvyšším počtem hlasů, kteří budou zařazeni do konečného seznamu kandidátů.

Tento seznam bude následně uveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce s informacemi pro studenty v hlavní budově školy.

 

Přiložené soubory

Volební řád školské rady