Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školské rady > Volby do školské rady SŠ a školské rady VOŠ

Volby do školské rady SŠ a školské rady VOŠ

 

Výsledky a zápis z voleb do školských rad a VOŠ

Kandidáti do školské rady střední školy a školské rady vyšší odborné školy zde

 

Vyhlášení voleb do školské rady SŠ a školské rady VOŠ

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady střední školy a školské rady vyšší odborné školy při Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole, Benešov, Mendelova 131.

 

Jedná se o volby:

Střední škola

a)    2 členů za pedagogické pracovníky

b)   2 členů za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

Vyšší odborná škola

a)    1 člena za pedagogické pracovníky

b)   1 člena za studenty

 

Pro zajištění voleb v souladu s volebním řádem ředitelka školy jmenuje přípravný výbor ve složení:

Ing. Radka Zahrádková, Ph.D. (předseda)

Ing. Jaroslava Šrámková

Ing. Miroslav Richtr

 

Oznámení o konání voleb do školské rady SŠ a školské rady VOŠ

Na základě vyhlášení voleb do školské rady střední školy a školské rady vyšší odborné školy ze dne 8. 4. 2015 vydává přípravný výbor následující oznámení:

 

Volby se konají:

Střední škola

18. 5. 2015, od 7.30 do 13.00 hodin, učebna B1

Vyšší odborná škola

15. 5. 2015, od 7.30 do 13.00 hodin, učebna B1

 

Návrhy na kandidáty na členství ve školských radách je možné podávat do 30. 4. 2015 Ing. Radce Zahrádkové, Ph.D. osobně nebo na e-mail: r.zahradkova@zemsbn.cz.

Z navržených kandidátů přípravný výbor vybere vždy 3 kandidáty s nejvyšším počtem hlasů, kteří budou zařazeni do konečného seznamu kandidátů.

 

Přiložené soubory

Volební řád školské rady