Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školské rady > Volby do školské rady SŠ a školské rady VOŠ

 Vyhlášení voleb do školské rady SŠ

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady střední školy a školské rady vyšší odborné školy při Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole, Benešov, Mendelova 131.

Jedná se o volby:

Střední škola

2 členové za pedagogické pracovníky

Pro zajištění voleb v souladu s volebním řádem ředitelka školy jmenuje přípravný výbor ve složení:

Ing. Monika Brožová (předseda)

Ing. Alena Fraitová

Mgr. Oldřich Sládek

Oznámení o konání voleb do školské rady SŠ

Na základě vyhlášení voleb do školské rady střední školy ze dne 12. 4. 2018 vydává přípravný výbor následující oznámení: 

Volby se konají:

  1. 5. 2018 od 9:00 do 11:00 hod. v učebně B 1

Návrhy na kandidáty na členství ve školské radě je možné podávat do 27. 4. 2018 Ing. Monice Brožové osobně nebo na e-mail: m.brozova@zemsbn.cz

Z navržených kandidátů přípravný výbor vybere vždy 3 kandidáty s nejvyšším počtem hlasů, kteří budou zařazeni do konečného seznamu kandidátů.

Tento seznam bude následně uveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce s informacemi pro pedagogy v hlavní budově školy.

 

Volební řád školské rady

 

Vyhlášení voleb do školské rady SŠ

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady střední školy a školské rady vyšší odborné školy při Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole, Benešov, Mendelova 131.

 

Jedná se o volby:

Střední škola

2 členy za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

 

Pro zajištění voleb v souladu s volebním řádem ředitelka školy jmenuje přípravný výbor ve složení:

Ing. Monika Brožová (předseda)

Mgr. Alena Fraitová

Mgr. Oldřich Sládek

Oznámení o konání voleb do školské rady SŠ

Na základě vyhlášení voleb do školské rady střední školy ze dne 9. 3. 2018 vydává přípravný výbor následující oznámení: 

Volby se konají:

  1. 4. 2018 od 12:00 do 18:00 hod. v posluchárně školy

Návrhy na kandidáty na členství ve školské radě je možné podávat do 26. 3. 2018 Ing. Monice Brožové osobně nebo na e-mail: m.brozova@zemsbn.cz.

Z navržených kandidátů přípravný výbor vybere vždy 3 kandidáty s nejvyšším počtem hlasů, kteří budou zařazeni do konečného seznamu kandidátů.

Tento seznam bude následně uveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce s informacemi pro studenty v hlavní budově školy.

 

Volební řád školské rady

KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY STŘEDNÍ ŠKOLY

  • za pedagogické pracovníky

Ing. Pavel Bořil

Ing. Jitka Procházková

  • za žáky

Alexandr Blagoev

Jan Žížala

Vyhlášení voleb do školské rady VOŠ

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady střední školy a školské rady vyšší odborné školy při Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole, Benešov, Mendelova 131.

Jedná se o volby:

 Vyšší odborná škola

1 člena za pedagogické pracovníky

Pro zajištění voleb v souladu s volebním řádem ředitelka školy jmenuje přípravný výbor ve složení:

Ing. Monika Brožová (předseda)

Ing. Alena Fraitová

Mgr. Oldřich Sládek 

Oznámení o konání voleb do školské rady VOŠ

Na základě vyhlášení voleb do školské rady střední školy a školské rady vyšší odborné školy ze dne 12. 4. 2018 vydává přípravný výbor následující oznámení: 

Volby se konají:

Vyšší odborná škola

  1. 5. 2018 od 12:00 do 14:00 hod. v učebně B 1

Návrhy na kandidáty na členství ve školských radách je možné podávat do 27. 4. 2018 Ing. Monice Brožové osobně nebo na e-mail: m.brozova@zemsbn.cz.

Z navržených kandidátů přípravný výbor vybere vždy 3 kandidáty s nejvyšším počtem hlasů, kteří budou zařazeni do konečného seznamu kandidátů.

Volební řád školské rady

 

KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

  • za pedagogické pracovníky

Ing. Jiří Adam

  • za studenty

Eva Rathouská (studentka 1. VOŠ)